Biuletyn Polonistyczny

Nowość wydawnicza

Data dodania: 06.11.2019
Historia literatury

Północne miniatury krytyczne. Koloryty ziem pruskich i varia

Publikacja stanowi kontynuację rozważań zawartych w książce Zbigniewa Chojnowskiego "Północne miniatury krytyczne. Odcienie kultury literackiej na Warmii i Mazurach".

Tu również jest mowa o literaturze wiążącej się z krainą warmińsko-mazurską, ale w mozaikowej narracji silniej niż w tomie poprzednim zaakcentowano aspekty historyczno-geograficzne i kulturowe. Autor eksponuje kwestie prusko-niemieckie, podejmuje problematykę piśmiennictwa Mazurów pruskich XIX i XX wieku. Tropione są tu odzwierciedlenia Warmii i Mazur w literaturze polskiej, zarówno tej z obiegu regionalnego, ogólnopolskiego, jak i niemieckiego. Książka należy do rzędu tych, które są dokumentacją poszukiwania ciągłości kulturowej, ważnej dla tworzenia tożsamości mieszkańca Warmii i Mazur, Polski i Europy. Składa się z prób przedstawienia kolorytów ziem pruskich czasów dawniejszych i nowszych na podstawie niektórych współczesnych opracowań. Znajduje się tu literacki i nie tylko literacki portret Olsztyna. Poeci i pisarze, którym poświęcono szkice, mieli dłuższe lub krótsze kontakty z Warmią i Mazurami, ale byli lub nadal są przedmiotem fascynacji autora. Swego rodzaju zbiorem kontekstów, rzucających pewne światło na ogólniejsze przemiany świadomości kulturowej, jest rozdział pt. "Z dziennika lektur". Zamknięciem tomu są nekrologi pomyślane jako teksty pisane z perspektywy momentu śmierci twórcy.

Spis treści

Dostępny w załączniku

Informacje

Rok publikacji:
2018
Strony:
676
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.