Полонистический бюллетень

Издательская новинка

Дата размещения: 11.09.2023
Инне

Promocja języka polskiego

Издательство:
ISBN:
978-83-963967-4-7

Publikacja jest niezwykle ciekawym podsumowaniem czterech dotychczasowych edycji progamu Promocja Języka Polskiego, które przedstawiają jego założenia, dane statystyczne oraz wyniki ewaluacji przeprowadzonej wśród koordynatorów projektów. Czytelnik znajdzie tu wiele cennych informacji na temat zrealizowanych projektów, takich jak: Literatura polska bez granic. Forum języka i kultury polskiej w Saksonii - promującym wybrane dzieła literatury, języka i kultury polskiej; Geopolonistyka - przybliżającym historię badań nad językiem polskim i literaturą polską, a także opowiadającym o instytucjach prowadzących dydaktykę i badania polonistyczne, oraz o związanych z nimi badaczach, nauczycielach i studentach; czy Dziedzictwo Jagiellonów bedący płaszczyzną dialogu między Polską a Finlandią o charakterze zarówno naukowym jak i popularyzatorskim, prowadzonym w formie wykładów, lekcji, pokazów, warsztatów multimedialnych i wideoklipów. 

(z opisu Wydawcy)

"Jesteśmy w NAWA wprost zachwyceni tym, w jak niestandardowy, świeży i odkrywczy sposób można promować język polski, a także naszą historię i kulturę. A ta wiedza dociera nie tylko do sąsiednich krajów – Słowacji, Czech, Ukrainy, na Litwę, ale także do najdalszych zakątków świata – Brazylii, Peru, Uzbekistanu, Chin czy USA. Co istotne, projekty są skierowane do bardzo różnych grup docelowych, wśród których znajdziemy zarówno studentów polonistyk, jak i samych polonistów oraz badaczy z całego globu, a także szerokie grupy osób o polskich korzeniach czy po prostu ludzi ciekawych naszego języka, kultury i historii".

(Mariusz Czech, Dyrektor Biura Programów Języka Polskiego NAWA)


koncepcja publikacji: Mariusz Czech, Wiesława Krasuska

redaktor prowadząca: Agnieszka Pietrzak-Kirkiewicz

koordynacja prac nad publikacją: Wiesława Krasuska

Содержание

08 Przedmowa

 

10 O programie Promocja języka polskiego

 

19 Przykłady dobrych praktyk

 

20 Język polski w Saksonii
Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

 

24 Łączymy kultury
Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

 

30 Dziedzictwo Jagiellonów w Finlandii
Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

 

36 Jak uczyć Chińczyków polskiego?
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

40 Polska frazeologia dla Słowaków i nie tylko
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

46 Legendy europejskie po polsku
Uniwersytet w Białymstoku

 

50 Z Turcji do Gdańska – wirtualny spacer po mieście
Uniwersytet Gdański

 

56 Listy Herberta i Dedeciusa – mistrzów języka polskiego
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

60 Polonistyka otwarta na świat
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

64 Nauka języka przez historię
Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

68 Poloniści świata
Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

72 Wykłady dla polonistów
Uniwersytet Warszawski

Информация

Начало событияГод публикации:
2023
Страниц:
80
Дата размещения:
11 сентября 2023; 17:39 (Mariola Wilczak)
Дата правки:
11 сентября 2023; 17:41 (Mariola Wilczak)

Смотреть также

22.09.2023
glottodydaktyka

„Ryby, żaby, raki” czy „Rupaki”? Złota dziesiątka poezji polskiej na lekcjach języka polskiego jako obcego/drugiego

Автор/Редактор: Samanta Busiło, Katarzyna Duda, Marta Koperska, Marlena Olechowska, Agata Roćko

Zapraszamy do korzystania z darmowych materiałów do nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego.

28.10.2021
Языкознание

Język polski – między tradycją a współczesnością: księga jubileuszowa z okazji stulecia Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego

Автор/Редактор: Ewa Katarzyna Horyń, Ewa Barbara Młynarczyk, Piotr Żmigrodzki

Tom zawiera kilkadziesiąt tekstów autorstwa językoznawców z różnych stron Polski, o tematyce bardzo zróżnicowanej, skupiającej się wokół problemów badawczych polszczyzny współczesnej i dawnej. Powstały one z myślą o uświetnieniu jubileuszu stulecia Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego.

21.04.2018
Литературоведение

Biblia w dramacie

Автор/Редактор: Edward Jakiel

Na początku kwietnia ukazała się w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego czwarta już księga pokonferencyjna na temat obecności Biblii w polskiej literaturze.

17.10.2021
Литературоведение

Wzór nieznany: Stanisław Vincenz a muzyka

Автор/Редактор: Jakub Żmidziński

Wzór nieznany. Stanisław Vincenz a muzyka jest próbą rekonstrukcji "filozofii muzyki" jednego z najbardziej oryginalnych prozaików polskich XX wieku. Urodzony w 1888 roku u podnóża Karpat Wschodnich, znany jako piewca Huculszczyzny, kojarzony z tematyką żydowską i górską, autor dziesiątków esejów poświęconych kulturze antycznej Grecji, Dantemu i literaturze europejskiej, przez całe życie był oddanym miłośnikiem muzyki. Był nie tylko wrażliwym melomanem, ale i oryginalnym myślicielem, który tematyce muzycznej poświęcił w swoim pisarstwie sporo miejsca. Aby zrekonstruować świat jego muzycznych odczuć i refleksji, autor książki korzystał ze wszystkich opublikowanych tekstów Vincenza, a także z bogatej literatury przedmiotu, niemal wszędzie znajdując interesujące wzmianki i tropy, które – o czym przekonuje w udokumentowanym wywodzie – ostatecznie złożyły się na spójną całość.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах