Polish Studies Newsletter

New release

Added on: 11.09.2023
Others

Promocja języka polskiego

ISBN:
978-83-963967-4-7

Publikacja jest niezwykle ciekawym podsumowaniem czterech dotychczasowych edycji progamu Promocja Języka Polskiego, które przedstawiają jego założenia, dane statystyczne oraz wyniki ewaluacji przeprowadzonej wśród koordynatorów projektów. Czytelnik znajdzie tu wiele cennych informacji na temat zrealizowanych projektów, takich jak: Literatura polska bez granic. Forum języka i kultury polskiej w Saksonii - promującym wybrane dzieła literatury, języka i kultury polskiej; Geopolonistyka - przybliżającym historię badań nad językiem polskim i literaturą polską, a także opowiadającym o instytucjach prowadzących dydaktykę i badania polonistyczne, oraz o związanych z nimi badaczach, nauczycielach i studentach; czy Dziedzictwo Jagiellonów bedący płaszczyzną dialogu między Polską a Finlandią o charakterze zarówno naukowym jak i popularyzatorskim, prowadzonym w formie wykładów, lekcji, pokazów, warsztatów multimedialnych i wideoklipów. 

(z opisu Wydawcy)

"Jesteśmy w NAWA wprost zachwyceni tym, w jak niestandardowy, świeży i odkrywczy sposób można promować język polski, a także naszą historię i kulturę. A ta wiedza dociera nie tylko do sąsiednich krajów – Słowacji, Czech, Ukrainy, na Litwę, ale także do najdalszych zakątków świata – Brazylii, Peru, Uzbekistanu, Chin czy USA. Co istotne, projekty są skierowane do bardzo różnych grup docelowych, wśród których znajdziemy zarówno studentów polonistyk, jak i samych polonistów oraz badaczy z całego globu, a także szerokie grupy osób o polskich korzeniach czy po prostu ludzi ciekawych naszego języka, kultury i historii".

(Mariusz Czech, Dyrektor Biura Programów Języka Polskiego NAWA)


koncepcja publikacji: Mariusz Czech, Wiesława Krasuska

redaktor prowadząca: Agnieszka Pietrzak-Kirkiewicz

koordynacja prac nad publikacją: Wiesława Krasuska

List of contents

08 Przedmowa

 

10 O programie Promocja języka polskiego

 

19 Przykłady dobrych praktyk

 

20 Język polski w Saksonii
Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

 

24 Łączymy kultury
Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

 

30 Dziedzictwo Jagiellonów w Finlandii
Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

 

36 Jak uczyć Chińczyków polskiego?
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

40 Polska frazeologia dla Słowaków i nie tylko
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

46 Legendy europejskie po polsku
Uniwersytet w Białymstoku

 

50 Z Turcji do Gdańska – wirtualny spacer po mieście
Uniwersytet Gdański

 

56 Listy Herberta i Dedeciusa – mistrzów języka polskiego
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

60 Polonistyka otwarta na świat
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

64 Nauka języka przez historię
Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

68 Poloniści świata
Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

72 Wykłady dla polonistów
Uniwersytet Warszawski

Information

Year of publication:
2023
Pages:
80
Added on:
11 September 2023; 17:39 (Mariola Wilczak)
Edited on:
11 September 2023; 17:41 (Mariola Wilczak)

See also

28.10.2021
Linguistics

Język polski – między tradycją a współczesnością: księga jubileuszowa z okazji stulecia Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego

Author/Editor: Ewa Katarzyna Horyń, Ewa Barbara Młynarczyk, Piotr Żmigrodzki

Tom zawiera kilkadziesiąt tekstów autorstwa językoznawców z różnych stron Polski, o tematyce bardzo zróżnicowanej, skupiającej się wokół problemów badawczych polszczyzny współczesnej i dawnej. Powstały one z myślą o uświetnieniu jubileuszu stulecia Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego.

21.04.2018
Literature studies

Biblia w dramacie

Author/Editor: Edward Jakiel

Na początku kwietnia ukazała się w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego czwarta już księga pokonferencyjna na temat obecności Biblii w polskiej literaturze.

17.10.2021
Literature studies

Wzór nieznany: Stanisław Vincenz a muzyka

Author/Editor: Jakub Żmidziński

Wzór nieznany. Stanisław Vincenz a muzyka jest próbą rekonstrukcji "filozofii muzyki" jednego z najbardziej oryginalnych prozaików polskich XX wieku. Urodzony w 1888 roku u podnóża Karpat Wschodnich, znany jako piewca Huculszczyzny, kojarzony z tematyką żydowską i górską, autor dziesiątków esejów poświęconych kulturze antycznej Grecji, Dantemu i literaturze europejskiej, przez całe życie był oddanym miłośnikiem muzyki. Był nie tylko wrażliwym melomanem, ale i oryginalnym myślicielem, który tematyce muzycznej poświęcił w swoim pisarstwie sporo miejsca. Aby zrekonstruować świat jego muzycznych odczuć i refleksji, autor książki korzystał ze wszystkich opublikowanych tekstów Vincenza, a także z bogatej literatury przedmiotu, niemal wszędzie znajdując interesujące wzmianki i tropy, które – o czym przekonuje w udokumentowanym wywodzie – ostatecznie złożyły się na spójną całość.

06.05.2021
Linguistics

PORADNIK: JAK MÓWIĆ I PISAĆ O GRUPACH NARAŻONYCH NA DYSKRYMINACJĘ Etyka języka i odpowiedzialna komunikacja

Author/Editor:

Poradnik dla osób, które chcą pisać i mówić o grupach narażonych na dyskryminację w sposób trafny, inkluzywny i niepowielający stereotypów.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.