Полонистический бюллетень

Издательская новинка

Дата размещения: 10.10.2018
Языкознание

Słownictwo z zakresu górnictwa solnego XVI–XVIII wieku na tle polszczyzny ogólnej

Автор/Редактор:
ISBN:
978-83-8084-103-1

Autorka zebrała i przeanalizowała polską leksykę z zakresu górnictwa solnego w XVI–XVIII w. Prezentacja i opis materiału leksykalnego skoncentrowane są na przedstawieniu słownictwa, które swoją tematyką obejmuje dwie sfery – eksploatację soli i handel nią. Materiał został zgrupowany wokół dwunastu kategorii znaczeniowych istotnych dla odtworzenia leksyki związanej z tą gałęzią przemysłu. 

Autorka zgromadziła około pół tysiąca nazw. Jest to ilość ogromna, dotąd słownictwo to nie tylko nie zostało opracowane, ale nawet zauważone. Praca Ewy Horyń jest cenną rozprawą z historii słownictwa polskiego i do tego działu wiedzy o naszym języku wnosi wiele wartości.

Содержание

Wstęp 7
Rozdział I ◆ Historyczno-gospodarcze tło leksyki górnictwa solnego do 1772 r. 15
Rozdział II ◆ Stan badań nad polską leksyką specjalistyczną 19
1. Charakterystyka leksyki górniczej 23
Rozdział III ◆ Opis źródeł 26
Rozdział IV ◆ Nazwy soli 31
1. Nazwy soli wskazujące na jej różne właściwości 31
2. Nazwy soli związane z jej eksploatacją 34
3. Nazwy soli związane z obrotem handlowym 38
Rozdział V ◆ Nazwy brył solnych 46
Rozdział VI ◆ Nazwy przedsiębiorstw solnych 57
Rozdział VII ◆Nazwy miejsc przestrzeni żupy solnej 64
1. Nazwy ogólne 64
2. Nazwy miejsc związanych z eksploatacją i gromadzeniem soli 65
3. Nazwy miejsc związanych z handlem solą 79
Rozdział VIII ◆ Nazwy osób 88
1. Nazwy osób związanych z administracją żupy, przełożonych i nadzorców 88
2. Nazwy osób zajmujących się eksploatacją soli 102
3. Nazwy osób zajmujących się transportem soli i jej sprzedażą 119
Rozdział IX ◆ Nazwy robót górniczych 135
1. Nazwy ogólne 135
2. Nazwy szczegółowe 138
Rozdział X ◆ Nazwy pojemników 148
1. Nazwy ogólne 148
2. Nazwy naczyń związanych z warzeniem soli 148
3. Nazwy naczyń związanych z transportem soli 149
4. Nazwy naczyń związanych z noszeniem i przechowywaniem wody z żupy 151
Rozdział XI ◆Nazwy narzędzi i urządzeń górniczych 157
1. Nazwy narzędzi górniczych 157
2. Nazwy urządzeń górniczych 161
Rozdział XII ◆ Nazwy miar 170
1. Nazwy ogólne 170
2. Nazwy miar związane z eksploatacją soli 172
3. Nazwy miar związane z ważeniem soli i handlem nią 174
Rozdział XIII ◆ Nazwy związane z organizacją pracy w żupie 180
Rozdział XIV ◆ Nazwy opłat 185
1. Nazwy ogólne 185
2. Nazwy szczegółowe 186
Rozdział XV ◆ Nazwy inne 190
Rozdział XVI ◆ Geneza leksyki górnictwa solnego 197
Rozdział XVII ◆ Profesjolekt górnictwa solnego a polszczyzna ogólna 203
Zakończenie 208
Wykaz skrótów 214
Bibliografia 216
Indeks wyrazów i związków wyrazowych 233
Summary 240

Информация

Страниц:
242
Дата размещения:
10 октября 2018; 01:37 (Janusz Waligóra)
Дата правки:
10 октября 2018; 01:37 (Janusz Waligóra)

Смотреть также

30.10.2020
Языкознание

Przełomowe dwudziestolecie. Lata 1918–1939 w dziejach języka polskiego

Автор/Редактор: Ewa Woźniak

Książka stanowi głos w dyskusji nad periodyzacją dziejów polszczyzny, zwłaszcza nad umiejscowieniem w niej lat 1918-1939.

14.09.2021
Языкознание

Historia języka polskiego jako doświadczenia wspólnotowego, tom 2

Автор/Редактор: Stanisław Borawski, Marzanna Uździcka

Historia języka polskiego jako doświadczenia wspólnotowego to dwutomowe dzieło, które powstało w ramach mecenatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tj. Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, jako projekt nr 0063/FNiTP/H11/80/2012 pod nazwą: Historia języka i wspólnot komunikatywnych polskich w 50. wykładach. 

05.10.2018
Литературная история

Od Galicji po Amerykę. Literackim tropem XIX-wiecznych podróży

Автор/Редактор: Tadeusz Budrewicz, Magdalena Katarzyna Sadlik

Niniejsza monografia ukazała sie w 2018 r. Jest to interesująca opowieść o XIX-wiecznych peregrynacjach. Autorzy odkrywają przed Czytelnikiem barwny, wieloaspektowy obraz polskiej kultury końca XIX stulecia.

14.09.2021
Языкознание

Historia języka polskiego jako doświadczenia wspólnotowego, tom 1

Автор/Редактор: Stanisław Borawski, Marek Kazimierz Cybulski

Historia języka polskiego jako doświadczenia wspólnotowego to dwutomowe dzieło, które powstało w ramach mecenatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tj. Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, jako projekt nr 0063/FNiTP/H11/80/2012 pod nazwą: Historia języka i wspólnot komunikatywnych polskich w 50. wykładach. 

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах