Polish Studies Newsletter

New release

Added on: 10.10.2018
Linguistics

Słownictwo z zakresu górnictwa solnego XVI–XVIII wieku na tle polszczyzny ogólnej

Autorka zebrała i przeanalizowała polską leksykę z zakresu górnictwa solnego w XVI–XVIII w. Prezentacja i opis materiału leksykalnego skoncentrowane są na przedstawieniu słownictwa, które swoją tematyką obejmuje dwie sfery – eksploatację soli i handel nią. Materiał został zgrupowany wokół dwunastu kategorii znaczeniowych istotnych dla odtworzenia leksyki związanej z tą gałęzią przemysłu. 

Autorka zgromadziła około pół tysiąca nazw. Jest to ilość ogromna, dotąd słownictwo to nie tylko nie zostało opracowane, ale nawet zauważone. Praca Ewy Horyń jest cenną rozprawą z historii słownictwa polskiego i do tego działu wiedzy o naszym języku wnosi wiele wartości.

List of contents

Wstęp 7
Rozdział I ◆ Historyczno-gospodarcze tło leksyki górnictwa solnego do 1772 r. 15
Rozdział II ◆ Stan badań nad polską leksyką specjalistyczną 19
1. Charakterystyka leksyki górniczej 23
Rozdział III ◆ Opis źródeł 26
Rozdział IV ◆ Nazwy soli 31
1. Nazwy soli wskazujące na jej różne właściwości 31
2. Nazwy soli związane z jej eksploatacją 34
3. Nazwy soli związane z obrotem handlowym 38
Rozdział V ◆ Nazwy brył solnych 46
Rozdział VI ◆ Nazwy przedsiębiorstw solnych 57
Rozdział VII ◆Nazwy miejsc przestrzeni żupy solnej 64
1. Nazwy ogólne 64
2. Nazwy miejsc związanych z eksploatacją i gromadzeniem soli 65
3. Nazwy miejsc związanych z handlem solą 79
Rozdział VIII ◆ Nazwy osób 88
1. Nazwy osób związanych z administracją żupy, przełożonych i nadzorców 88
2. Nazwy osób zajmujących się eksploatacją soli 102
3. Nazwy osób zajmujących się transportem soli i jej sprzedażą 119
Rozdział IX ◆ Nazwy robót górniczych 135
1. Nazwy ogólne 135
2. Nazwy szczegółowe 138
Rozdział X ◆ Nazwy pojemników 148
1. Nazwy ogólne 148
2. Nazwy naczyń związanych z warzeniem soli 148
3. Nazwy naczyń związanych z transportem soli 149
4. Nazwy naczyń związanych z noszeniem i przechowywaniem wody z żupy 151
Rozdział XI ◆Nazwy narzędzi i urządzeń górniczych 157
1. Nazwy narzędzi górniczych 157
2. Nazwy urządzeń górniczych 161
Rozdział XII ◆ Nazwy miar 170
1. Nazwy ogólne 170
2. Nazwy miar związane z eksploatacją soli 172
3. Nazwy miar związane z ważeniem soli i handlem nią 174
Rozdział XIII ◆ Nazwy związane z organizacją pracy w żupie 180
Rozdział XIV ◆ Nazwy opłat 185
1. Nazwy ogólne 185
2. Nazwy szczegółowe 186
Rozdział XV ◆ Nazwy inne 190
Rozdział XVI ◆ Geneza leksyki górnictwa solnego 197
Rozdział XVII ◆ Profesjolekt górnictwa solnego a polszczyzna ogólna 203
Zakończenie 208
Wykaz skrótów 214
Bibliografia 216
Indeks wyrazów i związków wyrazowych 233
Summary 240

Information

Pages:
242
Added on:
10 October 2018; 01:37 (Janusz Waligóra)
Edited on:
10 October 2018; 01:37 (Janusz Waligóra)

See also

30.10.2020
Linguistics

Przełomowe dwudziestolecie. Lata 1918–1939 w dziejach języka polskiego

Author/Editor: Ewa Woźniak

Książka stanowi głos w dyskusji nad periodyzacją dziejów polszczyzny, zwłaszcza nad umiejscowieniem w niej lat 1918-1939.

14.09.2021
Linguistics

Historia języka polskiego jako doświadczenia wspólnotowego, tom 2

Author/Editor: Stanisław Borawski, Marzanna Uździcka

Historia języka polskiego jako doświadczenia wspólnotowego to dwutomowe dzieło, które powstało w ramach mecenatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tj. Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, jako projekt nr 0063/FNiTP/H11/80/2012 pod nazwą: Historia języka i wspólnot komunikatywnych polskich w 50. wykładach. 

05.10.2018
Literature History

Od Galicji po Amerykę. Literackim tropem XIX-wiecznych podróży

Author/Editor: Tadeusz Budrewicz, Magdalena Katarzyna Sadlik

Niniejsza monografia ukazała sie w 2018 r. Jest to interesująca opowieść o XIX-wiecznych peregrynacjach. Autorzy odkrywają przed Czytelnikiem barwny, wieloaspektowy obraz polskiej kultury końca XIX stulecia.

14.09.2021
Linguistics

Historia języka polskiego jako doświadczenia wspólnotowego, tom 1

Author/Editor: Stanisław Borawski, Marek Kazimierz Cybulski

Historia języka polskiego jako doświadczenia wspólnotowego to dwutomowe dzieło, które powstało w ramach mecenatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tj. Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, jako projekt nr 0063/FNiTP/H11/80/2012 pod nazwą: Historia języka i wspólnot komunikatywnych polskich w 50. wykładach. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.