Полонистический бюллетень

Издательская новинка

Дата размещения: 28.05.2018
Литературоведение

Teatr w Słupsku. Historie (o)powiedziane

Автор/Редактор:
ISBN:
978-83-7467-269-6

Monografia Teatr w Słupsku. Historie (o)powiedziane koncentruje się na zagadnieniach teatru lokalnego, na który spojrzę przez pryzmat dwóch zredefiniowanych współcześnie pojęć. Pierwszym z nich pozostaje „teatr”, określany jako zmienna historycznie i kulturowo praktyka artystyczna stanowiąca punkt wyjścia do badania określonej rzeczywistości kulturowej (Dariusz Kosiński).
Drugim jest „geoprzestrzeń” związana w istotny sposób z tożsamością kulturową konkretnego obszaru historyczno-geograficznego (Elżbieta Rybicka). Na styku obu kategorii – w moim rozumieniu – powinny sytuować się badania nad teatrem lokalnym i jego osiągnięciami, zjawiskiem ściśle łączącym się z daną geoprzestrzenią.

Teatr w Słupsku. Historie (o)powiedziane to czwarta odsłona historii słupskiego teatru, po dwóch autorskich monografiach Dzieje teatru w Słupsku 1945-2008. Zarys historyczno-dokumentacyjny (Słupsk 2009) i Teatr w Słupsku. Instytucja artystyczna (Słupsk 2012) oraz pracy zbiorowej Teatr w Słupsku. Przedstawienia (red. A. Sobiecka, Słupsk 2014). To zarazem dokument ewolucji pojęć i nowych strategii badawczych przenikających do mojego myślenia o działaniach kulturowych oraz dokonaniach teatralnych skoncentrowanych wokół zjawiska teatru lokalnego. Najbardziej pasjonująca w jego badaniu wydaje się możliwość patrzenia na historię i migotliwie zmieniający się status teatru lokalnego, zależny w znacznym stopniu zarówno od przeobrażeń współczesnego życia teatralnego, jak i nowych metodologii wkraczających do badań literaturoznawczych oraz teatralnych. Dzięki tym przeobrażeniom „teatr” rzeczywiście może być postrzegany – i tym samym badany – jako zmienna historycznie i kulturowo praktyka artystyczna, stanowiąca punkt wyjścia do
badania „lokalnej” rzeczywistości kulturowej.

(Ze Wstępu)

Содержание

Spis treści

 

Od teatru na prowincji po teatr lokalny – potrzeba ewolucji pojęć (tytułem wstępu)

 

Historie (o)powiedziane ... dawne

  1. Pionierzy działań teatralnych – Tadeusz Byrski i Bronisław Skąpski
  2. Natalia Gołębska w przestrzeni teatralnej Słupska
  3. Wokół Szekspira – znaki zapytania
  4. Mickiewicz i dramat romantyczny

 

Historie (o)powiedziane ... nowe i najnowsze

  1. Teatr w przestrzeni miasta a formy teatru lokalnego
  2. Geografia wyobrażona regionu w przedstawieniu teatralnym
  3. Teatralne remiksowanie historii jako wariant historii lokalnych
  4. Tożsamość transgraniczna (wariant teatralny)

 

Bibliografia

Wykaz pierwodruków

Summary

Spis ilustracji

Indeks nazwisk

Информация

Начало событияГод публикации:
2017
Страниц:
195
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах