Полонистический бюллетень

Издательская новинка

Дата размещения: 28.05.2020
Языкознание

Współczesny i dawny obraz rodziny w języku

Автор/Редактор:
Издательство:
ISBN:
978-83-7972-247-1

Niniejsza monografia jest ostatnią z cyklu pracą zbiorową, która powstała

dzięki współpracy Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Szczecińskiego oraz

badaczy z rożnych ośrodków naukowych i kulturalnych z całej Polski.

Niniejsza monografia jest ostatnią z cyklu pracą zbiorową, która powstała

dzięki współpracy Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Szczecińskiego oraz

badaczy z rożnych ośrodków naukowych i kulturalnych z całej Polski.

 

Publikację, podobnie jak trzy poprzednie – Współczesny i dawny obraz dziecka

w języku (2017), Współczesny i dawny obraz mężczyzny w języku (2016), Współczesny

i dawny obraz kobiety w języku, literaturze i kulturze (2015) – wyróżnia podjęta

w tomie zróżnicowana i bogata tematyka, która tym razem odzwierciedla wielość

problemów lingwistycznych dotyczących obrazu rodziny w ujęciu diachronicznym

i synchronicznym.

 

Autorzy 34 zróżnicowanych metodologicznie i merytorycznie artykułów prezentują

w swoich badaniach wiele aspektów językowego obrazu rodziny na przestrzeni

dziejów. Zaprezentowana w monografii szeroka ‒ synchroniczno-diachroniczna

‒ perspektywa badawcza ma służyć uzupełnieniu i wzbogaceniu badań nad

modelem i funkcją rodziny z perspektywy lingwistycznej i socjolingwistycznej.

Podstawą materiałową analizy są rozmaite teksty z dziedziny kultury: literatura

piękna, publicystyka, Internet, teksty użytkowe, słowniki, a także żywa mowa.

 

Monografia wpisuje się w żywy współcześnie dyskurs o roli rodziny i zmianach

jej modelu w ciągu wieków oraz wpływie tych zmian na rozmaite przestrzenie

i formy języka.

 

Информация

Начало событияГод публикации:
2019
Страниц:
519
Дата размещения:
28 мая 2020; 07:14 (Agnieszka Szczaus)
Дата правки:
28 мая 2020; 07:14 (Agnieszka Szczaus)

Смотреть также

23.05.2019
Языкознание

Współczesny i dawny obraz rodziny w języku, red. Leonarda Mariak

Автор/Редактор:

Niniejsza monografia jest ostatnią z cyklu pracą zbiorową, która powstała dzięki współpracy Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Szczecińskiego oraz badaczy z rożnych ośrodków naukowych i kulturalnych z całej Polski.

23.05.2019
Литературоведение

Współczesny i dawny obraz rodziny w literaturze, kulturze i sztuce, red. Leonarda Mariak

Автор/Редактор:

Współczesny i dawny obraz rodziny w literaturze, kulturze i sztuce zamyka cykl monografii (Współczesny i dawny obraz dziecka w literaturze i kulturze [2017],Współczesny i dawny obraz mężczyzny w literaturze i kulturze [2016], Współczesnyi dawny obraz kobiety w języku, literaturze i kulturze [2015]) poświęconych zagadnieniomroli, funkcji i statusowi kobiet, mężczyzn, dzieci w życiu społecznymdawniej i współcześnie, przedstawionych w rozmaitych tekstach i wytworach

06.05.2021
Языкознание

Fizyczne aspekty ludzkiego życia i ich odzwierciedlenie w języku i literaturze

Автор/Редактор: Leonarda Mariak

Niniejsza monografia jest ostatnią z cyklu pracą zbiorową, która powstała dzięki  współpracy Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Szczecińskiego oraz badaczy z rożnych ośrodków naukowych i kulturalnych z całej Polski.

05.06.2020
Литературоведение

500-lecie demokracji. Historia i perspektywy

Автор/Редактор: Krystyna Krawiec-Złotkowska

Tom zawiera referaty przedstawione na sympozjum naukowym pt. 500-lecie reformacji. Wielość perspektyw, które odbyło się 7 grudnia 2017 roku w Słupsku, w Zamku Książąt Pomorskich.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах