Полонистический бюллетень

Конкурс

Дата размещения: 09.09.2018
Подача завок до: 15.09.2018

EDUinspiracje Media 2018

Учреждения:
Целевые аудитории:
Другие

Ogłoszony przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji konkurs przeznaczony jest dla dziennikarzy i publicystów zajmujących się problematyką edukacyjną.

Szczególnie cenne będą prace dziennikarzy i publicystów, którzy w sposób przystępny, zrozumiały i atrakcyjny prezentują problematykę związaną z programami i inicjatywami edukacyjnymi, a w swojej działalności poruszali i promowali działania w ramach programów: Erasmus+, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży, Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży Eurodesk, Europass, eTwinning.

Do konkursu dopuszczone są artykuły, audycje i programy telewizyjne, które miały premierę po 1 stycznia 2017 roku. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w trzech kategoriach: tekst, materiał dźwiękowy, materiał filmowy. Kapituła konkursu będzie oceniała warsztat dziennikarski, wartość informacyjną i styl.

Prace konkursowe można przesyłać drogą tradycyjną i elektronicznie (na adres media@frse.org.pl).

Nazwiska i nazwy zwycięzców zostaną ogłoszone podczas gali wręczenia nagród w listopadzie.

 

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах