Полонистический бюллетень

Конкурс

Дата размещения: 26.07.2019
Подача завок до: 31.07.2019

„PIK-owy Laur” – promocja literatury w mediach

Учреждения:

Polska Izba Książki oraz Festiwal Conrada zapraszają do udziału w konkursie dla pracowników mediów, którzy popularyzują czytelnictwo i stylumują rozwój środowiska dziennikarskiego w tym obszarze.

Konkurs ma na celu propagowanie czytelnictwa w środkach masowego przekazu oraz uświadamianie potrzeby codziennej informacji o ważnych zjawiskach literackich i wydawniczych. Kandydatów do nagrody PIK-owy Laur mogą zgłaszać: instytucje kultury, bibliotekarze, księgarze, wydawcy, a przede wszystkim czytelnicy.

Nagroda PIK-owy Laur przyznawana jest dziennikarzom, którzy prezentują wiedzę o książkach oraz promują kulturę czytelniczą w sposób rzetelny, ciekawy i innowacyjny. Dbają też, by tematy dotyczące życia literackiego były obecne w mediach za sprawą publikacji prasowych, programów radiowych i telewizyjnych, materiałów zamieszczanych na portalach internetowych oraz akcji społecznych, które wpływają na wzrost zainteresowania książkami.

Wskazano trzy kategorie, w których przyznawane są nagrody: „Najciekawsza prezentacja książki i czytania w mediach drukowanych”, „Najciekawsza prezentacja książki i czytania w mediach audiowizualnych” i „Najciekawsza prezentacja książki i promocja czytania w Internecie”. W ramach konkursu przewidziano ponadto nagrodę specjalną, jako szczególne wyróżnienie za działalność na rzecz promocji czytelnictwa.

Zgłoszenia kandydatur w konkursie należy przesłać do 31 lipca 2019 drogą elektroniczną: biuro@pik.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Polska Izba Książki, ul. Oleandrów 8, 00-629 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs PIK-owy Laur”.

Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:

- imię i nazwisko osoby i/lub nazwę programu zgłaszanych do nagrody;

- uzasadnienie dla zgłoszenia danej kandydatury: wskazanie osiągnięć, szczególnych wartości danej działalności indywidualnej, względnie programu;

- dane osoby zgłaszającej: imię i nazwisko, adres, nazwę firmy.

 Ogłoszenie wyników 11. edycji konkursu PIK-owy Laur odbędzie się podczas Festiwalu Conrada

Информация

Дата размещения:
26 июля 2019; 15:23 (Piotr Bordzoł)
Дата правки:
26 июля 2019; 15:23 (Piotr Bordzoł)
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах