Polish Studies Bulletin

Contest

Added on: 09.09.2018
Deadline for applications: 15.09.2018

EDUinspiracje Media 2018

Target groups:
Others

Ogłoszony przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji konkurs przeznaczony jest dla dziennikarzy i publicystów zajmujących się problematyką edukacyjną.

Szczególnie cenne będą prace dziennikarzy i publicystów, którzy w sposób przystępny, zrozumiały i atrakcyjny prezentują problematykę związaną z programami i inicjatywami edukacyjnymi, a w swojej działalności poruszali i promowali działania w ramach programów: Erasmus+, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży, Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży Eurodesk, Europass, eTwinning.

Do konkursu dopuszczone są artykuły, audycje i programy telewizyjne, które miały premierę po 1 stycznia 2017 roku. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w trzech kategoriach: tekst, materiał dźwiękowy, materiał filmowy. Kapituła konkursu będzie oceniała warsztat dziennikarski, wartość informacyjną i styl.

Prace konkursowe można przesyłać drogą tradycyjną i elektronicznie (na adres media@frse.org.pl).

Nazwiska i nazwy zwycięzców zostaną ogłoszone podczas gali wręczenia nagród w listopadzie.

 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.