Polish Studies Newsletter

Contest

Added on: 08.05.2018
Deadline for applications: 30.06.2018

Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie o Nagrodę im. prof. Romana Czerneckiego na artykuł z dziedziny edukacji.

Celem konkursu jest budowanie świadomości kluczowej roli edukacji w kształtowaniu nowoczesnego społeczeństwa, a także promowanie edukacji jako przedmiotu badań w polskich instytucjach naukowych oraz wspieranie rzetelnej wymiany wiedzy i doświadczeń dotyczących edukacji w mediach, poprzez nagradzanie istotnych publikacji z tej dziedziny.

Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego zostanie przyznana w 2018 roku w dwóch kategoriach:

• artykuł naukowy (nagroda pieniężna w wysokości 20 000 PLN);

• artykuł publicystyczny (udział w wydarzeniu dotyczącym edukacji do kwoty w wysokości 10 000 PLN).

Zgłaszane artykuły muszą być opublikowane w języku polskim lub angielskim i być autorstwa lub współautorstwa osoby zgłaszającej się do Konkursu. Do Konkursu, w obu kategoriach, można zgłaszać tylko artykuły, które zostały opublikowane w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2018 roku.

Information

Added on:
8 May 2018; 10:56 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
8 May 2018; 10:56 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.