Полонистический бюллетень

Конкурс

Logo konkursu (autorka: Anna Światłowska)
Дата размещения: 18.02.2018
Подача завок до: 30.06.2018

Publikuj.dr - 2. edycja konkursu "Biuletynu Polonistycznego" na najlepszą prezentację obronionej pracy doktorskiej.

Целевые аудитории:
Доктора

Miło nam poinformować, że zwyciężczynią drugiej edycji Konkursu Publikuj.dr została dr Katarzyna Grabias-Banaszewska za pracę "Pan Sędzia Deluty" Adama Jerzego Czartoryskiego - znaczenia i konteksty. Wyróżnienie Publiczności otrzymała praca dr. Tomasza Jelonka Podróż do tajemniczego świata mikrotoponimii.

Miło nam poinformować, że zwyciężczynią drugiej edycji Konkursu Publikuj.dr została dr Katarzyna Grabias-Banaszewska za pracę "Pan Sędzia Deluty" Adama Jerzego Czartoryskiego - znaczenia i konteksty. Na drugim miejscu (a zatem z wyróżnieniem)  uplasował się dr Tomasz Jelonek z pracą Podróż do tajemniczego świata mikrotoponimii. Wyróżnienia otrzymują ponadto dr Kaja Rostkowska-Biszczanik za Wywiady Teresy Torańskiej w ujęciu genologicznym oraz dr Weronika Lipszyc za Kryzys tradycyjnej władzy wzroku w polskiej literaturze i polskim malarstwie na przełomie XIX i XX wieku.

Wyróżnienie Publiczności – zdecydowaną przewagą głosów – otrzymała praca dr. Tomasza Jelonka.

Zgodnie z Regulaminem Laureatka nagrody głównej otrzyma stypendium naukowe w wysokości 4000 zł, a osoby wyróżnione – nagrody książkowe o wartości 200 zł. 

Przypominamy, że do konkursu przyjmowaliśmy prace popularyzujące wyniki rozpraw z zakresu badań nad literaturą i kulturą polską lub językiem polskim. 

Uroczyste wręczenie nagród planujemy w listopadzie, podczas obchodów pięciolecia Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN.

Wszystkim Uczestnikom serdecznie gratulujemy!


Wszystkim Uczestnikom konkursu "Publikuj.dr" gorąco dziękujemy za pełne inwencji prezentacje, filmy i komiksy. Kryteria konkursowe spełniły następujące prace:

Zostaną one poddane wnikliwej ocenie Kapituły Konkursu w składzie:

  1. prof. dr hab. Wojciech Tomasik  (UKW w Bydgoszczy) - Przewodniczący,
  2. dr hab. Tomasz Chachulski, prof. UKSW,
  3. prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak (UZ),
  4. prof. dr hab. Paweł Próchniak (UP im. KEN),
  5. dr Dorota Siwicka (IBL PAN).

Głosy w Ankiecie zamieszczonej w “Biuletynie Polonistycznym” i udostępnionej za pośrednictwem mediów społecznościowych  można oddawać do 16 września 2018 roku.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w drugiej połowie września 2018 roku, a uroczyste wręczenie nagród - w październiku, podczas obchodów pięciolecia Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN.


Wszystkich, którzy obronili rozprawę doktorską w 2017 roku w jednej z jednostek współtworzących „Biuletyn Polonistyczny” i pragną upowszechnić wyniki swoich badań nad literaturą i kulturą polską lub językiem polskim, Redakcja „Biuletynu Polonistycznego”, Rada „Biuletynu Polonistycznego” oraz Instytut Badań Literackich PAN serdecznie zapraszają do udziału w 2. edycji konkursu na najlepszą prezentację obronionej pracy doktorskiej „Publikuj.dr”.

Na zwycięzcę czeka ATRAKCYJNA NAGRODA - stypendium naukowe w wysokości 4000 zł.

Przewidywane są trzy równorzędne wyróżnienia oraz wyróżnienie publiczności dla pracy konkursowej, która uzyska największą liczbę głosów internautów w udostępnionej online ankiecie. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną wypromowane na łamach „Biuletynu Polonistycznego”.

Zadaniem Konkursu na najlepszą prezentację obronionej pracy doktorskiej „Publikuj.dr” jest wspieranie rozwoju naukowego młodych badaczy i promocja ich osiągnięć naukowych, a także popularyzacja wyników badań naukowych z dziedzin humanistycznych i włączenie ich do społecznego dialogu upowszechniania nauki.

Autor wyniki swojej rozprawy doktorskiej może zaprezentować w formie opisu, prezentacji, filmu, nagrania audio lub komiksu. Wybór formy prezentacji zależy wyłącznie od autora i jego pomysłowości. Jedynym wymogiem stawianym przez organizatorów konkursu jest to, by odbiorca prezentacji mógł zapoznać się z wynikami rozprawy w czasie nie dłuższym niż 5 minut.

Do konkursu przyjmowane będą prace popularyzujące wyniki rozpraw z zakresu badań nad literaturą i kulturą polską lub językiem polskim. Oceniana będzie pomysłowość autora prezentacji, atrakcyjność przekazu oraz jego walor popularyzatorski.

Dodatkowo na stronie BiuletynPolonistyczny.pl zostanie uruchomiona ankieta, w której publiczność wyłoni swoich faworytów.  Głosy w Ankiecie zamieszczonej w “Biuletynie Polonistycznym” i udostępnionej za pośrednictwem mediów społecznościowych będzie można oddawać od 1 lipca 2018 roku do 16 września 2018 roku.

Konkurs jest organizowany w okresie od 19 lutego 2018 roku do 16 września 2018 roku. Prace konkursowe można nadsyłać do 30 czerwca 2018 roku.

REGULAMIN KONKURSUZwyciężczynią pierwszej edycji Konkursu Publikuj.dr została dr Justyna Gorzkowicz (KUL), za swoją prezentację W poszukiwaniu antagonisty. O wątkach egzystencjalnych w twórczości Kornela Filipowicza.

 

Начало событияСвязанное с конкурсом


Смотреть также

02.10.2016

Publikuj.dr - konkurs "Biuletynu Polonistycznego" na najlepszą prezentację obronionej pracy doktorskiej

Miło nam poinformować, że zwyciężczynią pierwszej edycji Konkursu Publikuj.dr została Pani dr Justyna Gorzkowicz (KUL), za swoją prezentację W poszukiwaniu antagonisty. O wątkach egzystencjalnych w twórczości Kornela Filipowicza. 

15.02.2017

V edycja konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald

Jesteś doktorem nauk humanistycznych? Twoja praca doktorska dotyczy współczesności i została obroniona w zeszłym roku? Masz szanse na nagrodę w Konkursie imienia prof. Aliny „Inki ” Brodzkiej -Wald.  Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce czeka na zgłoszenia do 27 lutego 2017 r. Partnerem Konkursu jest Fundacja Tygodnika Polityka. 

26.02.2018

Dyplomy dla Warszawy

Konkurs „Dyplomy dla Warszawy“ ma na celu wspieranie zainteresowania młodych uczonych i środowiska akademickiego współczesnym rozwojem stolicy. Nagrody przyznawane są autorom najlepszych rozpraw doktorskich i prac magisterskich z zakresu wszelkich specjalności naukowych dotyczących społeczno-gospodarczego rozwoju miasta. 

03.02.2022

XV edycja Konkursu na pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze

Narodowe Centrum Kultury zaprasza do udziału w konkursie na najlepszą pracę doktorską obronioną w roku akademickim 2019/2020 oraz 2020/2021 z kulturoznawstwa, etnologii, etnografii, antropologii kultury, socjologii kultury, psychologii międzykulturowej oraz etnomuzykologii.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах