Полонистический бюллетень

Конкурс

Дата размещения: 11.03.2024
Подача завок до: 30.09.2024

Zawacka NAWA 2024/25

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków w Programie, którego celem jest pogłębienie międzynarodowej współpracy akademickiej poprzez przyjazdy studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich oraz naukowców do polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki, na podstawie umów międzynarodowych zawartych pomiędzy Polską a wskazanymi w ogłoszeniu krajami partnerskimi.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie składają wnioski do instytucji partnerskich w swoich krajach zgodnie z ich zasadami i terminami.

O udział w Programie mogą ubiegać się:

a)      absolwenci szkół średnich, posiadający w momencie rozpoczęcia realizacji kształcenia w Polsce, świadectwo ukończenia szkoły, dające im prawo do podjęcia studiów w kraju wydania świadectwa na dowolnym kierunku i typie uczelni;

b)      studenci;

c)      absolwenci studiów wyższych ubiegający się o przyjęcie na kolejny stopień kształcenia, którzy uzyskali dyplom nie wcześniej niż w 2022 roku;

d)      osoby posiadające status doktoranta zgodnie z zasadami systemu szkolnictwa wyższego i nauki swojego kraju;

e)      naukowcy i nauczyciele akademicy prowadzący badania lub dydaktykę w kraju biorącym udział w Programie, niemający zatrudniania w polskiej instytucji sytemu szkolnictwa wyższego i nauki.

W ramach Programu uprawnione są przyjazdy, których celem jest:

a) odbycie studiów pełnych lub częściowych w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

b) kształcenie w szkole doktorskiej;

c) pobyt naukowy, czyli np.: staż naukowy, wizyty studyjne, pozyskanie materiałów do pracy naukowej, prowadzenie w ośrodku goszczącym zajęć dydaktycznych, inne formy aktywności naukowej lub akademickiej powiązane z realizacją studiów, pracy doktorskiej lub pracy naukowej.

Program otwarty jest dla studentów, doktorantów i pracowników uczelni oraz instytutów badawczych, reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, chyba że dana umowa międzynarodowa stanowi inaczej.

We wniosku wnioskodawca przedstawia jedno lub więcej działań, które zamierza zrealizować w polskim ośrodku goszczącym. Wskazuje ich cele, znaczenie dla podejmowanych studiów lub rozwoju kariery naukowej oraz uzasadnia wybór ośrodka goszczącego dla planowanych działań.

Информация

Дата размещения:
11 марта 2024; 15:29 (Piotr Bordzoł)
Дата правки:
11 марта 2024; 15:29 (Piotr Bordzoł)
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах