Полонистический бюллетень

Кандидатская диссертация

Дата размещения: 20.02.2016

Edycja listów zebranych Antoniego Langego

Область:
Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka
Местность:
Warszawa
Научные руководители:
Рецензенты:

Edycja zawiera 146 odnalezionych do dziś listów Antoniego Langego, objętych datami 1886-1928. Wśród adresatów występują nazwiska najwybitniejszych ludzi świata literatury i nauki - są między nimi (przykładowo) Jan Kasprowicz, Władysław Stanisław Reymont, Henryk Struve, Franciszek Rawita-Gawroński, Lucjan Rydel, Stefan Żeromski, Wilhelm Feldman, Adam Wiślicki, Zofia Trzeszczkowska.

Teksty opatrzone są przypisami typu encyklopedycznego (obejmującymi objaśnienia realiów, osób, faktów z zakresu biografii poety), a także językowymi. Praca zawiera komentarz tekstologiczny - opisy autografów, dokumentację bibliograficzną, dane dotyczące proweniencji. Edycja poprzedzona jest wstępem, przedstawiającym w głównych zarysach biogram poety oraz ukazującym Langego w świetle listów: jako tłumacza, edytora oraz redaktora "Przeglądu Tygodniowego" i Astrei". Materiał pomocniczy stanowią noty biograficzne adresatów listów, które są dołączone jako odrębny słownik nazwisk; zawierają one charakterystykę kontaktów łączących adresata z Langem. Układ całości jest chronologiczny; ogląd całego zespołu w grupach według adresatów ułatwia odrębne zestawienie. Całość zamyka indeks nazwisk.

Информация

Дата начала аспирантуры:
21.06.2011
Дата размещенияДата завершения работы:
23.04.2013
Ключевые слова:
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах