Polish Studies Bulletin

Doctoral thesis

Added on: 20.02.2016

Edycja listów zebranych Antoniego Langego

Field:
Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka
City or town:
Warszawa
Supervisors:

Edycja zawiera 146 odnalezionych do dziś listów Antoniego Langego, objętych datami 1886-1928. Wśród adresatów występują nazwiska najwybitniejszych ludzi świata literatury i nauki - są między nimi (przykładowo) Jan Kasprowicz, Władysław Stanisław Reymont, Henryk Struve, Franciszek Rawita-Gawroński, Lucjan Rydel, Stefan Żeromski, Wilhelm Feldman, Adam Wiślicki, Zofia Trzeszczkowska.

Teksty opatrzone są przypisami typu encyklopedycznego (obejmującymi objaśnienia realiów, osób, faktów z zakresu biografii poety), a także językowymi. Praca zawiera komentarz tekstologiczny - opisy autografów, dokumentację bibliograficzną, dane dotyczące proweniencji. Edycja poprzedzona jest wstępem, przedstawiającym w głównych zarysach biogram poety oraz ukazującym Langego w świetle listów: jako tłumacza, edytora oraz redaktora "Przeglądu Tygodniowego" i Astrei". Materiał pomocniczy stanowią noty biograficzne adresatów listów, które są dołączone jako odrębny słownik nazwisk; zawierają one charakterystykę kontaktów łączących adresata z Langem. Układ całości jest chronologiczny; ogląd całego zespołu w grupach według adresatów ułatwia odrębne zestawienie. Całość zamyka indeks nazwisk.

Information

Start date of the doctoral assessment procedure:
21.06.2011
End date:
23.04.2013
Key words:
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.