Polish Studies Newsletter

Doctoral thesis

Added on: 01.12.2015

Wacław Potocki "Wirginia". Edycja i komentarz

Field:
Krytyka i interpretacja literacka
City or town:
Warszawa
Supervisors:

Celem pracy było opracowanie edycji krytycznej jednego z najwcześniejszych utworów Wacława Potockiego pod tytułem "Wirginia". Rozprawa doktorska składa się z dwóch części.

Pierwsza stanowi wstęp historycznoliteracki do utworu, druga zaś edycję krytyczną noweli. We wstępie omówiono miejsce "Wirginii" w twórczości Wacława Potockiego, przedstawiono tematykę utworu oraz źródła inspiracji, poddano analizie kwestię genologiczną noweli wierszowanej, dostrzeżono występowanie form cyklicznych (cykl narracyjny typu portretowego) wśród trzech nowel wierszowanych Potockiego ("Wirginia", "Judyta", "Historyja równej odwagi, ale różnej fortuny dwu pięknych Tressy i Gazele w Holandyjej panien"). W dalszej części wstępu przedstawiono informacje na temat pozycji kobiety w dobie staropolskiej, dokonano analizy wybranych utworów Wacława Potockiego poświęconych przedstawicielkom płci pięknej, a także zwrócono uwagę, iż bohaterki nowel wierszowanych Potockiego skupiały w sobie istotne cechy popularnego w dobie staropolskiej wzorca osobowego virago.

Druga część rozprawy stanowi edycję krytyczną Wirginii. Układoraz technika wydawnicza edycji nawiązuje do wypracowanych już metod w serii "Biblioteka Pisarzy Staropolskich". Utwór Potockiego opatrzono komentarzem edytorskim zawierającym: opis źródeł, omówienie kwestii redakcji tekstu i wybór podstawy edycji, zasady transkrypcji, a także aparat krytyczny.

Ponadto edycja Wirginii zawiera objaśnienia tekstu dotyczące wszystkich możliwych do zidentyfikowania wątków, motywów, postaci, zdarzeń oraz słownik wyrazów archaicznych, zawierający wyjaśnienie słów oraz wyrażeń dawnych, dziś niezrozumiałych.

Information

Start date of the doctoral assessment procedure:
26.02.2013
End date:
28.10.2014
Key words:
Added on:
1 December 2015; 21:49 (Mariola Wilczak)
Edited on:
21 October 2016; 11:19 (Olga )
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.