Полонистический бюллетень

Кандидатская диссертация

Дата размещения: 01.12.2015

Wacław Potocki "Wirginia". Edycja i komentarz

Автор:
Область:
Krytyka i interpretacja literacka
Местность:
Warszawa
Научные руководители:

Celem pracy było opracowanie edycji krytycznej jednego z najwcześniejszych utworów Wacława Potockiego pod tytułem "Wirginia". Rozprawa doktorska składa się z dwóch części.

Pierwsza stanowi wstęp historycznoliteracki do utworu, druga zaś edycję krytyczną noweli. We wstępie omówiono miejsce "Wirginii" w twórczości Wacława Potockiego, przedstawiono tematykę utworu oraz źródła inspiracji, poddano analizie kwestię genologiczną noweli wierszowanej, dostrzeżono występowanie form cyklicznych (cykl narracyjny typu portretowego) wśród trzech nowel wierszowanych Potockiego ("Wirginia", "Judyta", "Historyja równej odwagi, ale różnej fortuny dwu pięknych Tressy i Gazele w Holandyjej panien"). W dalszej części wstępu przedstawiono informacje na temat pozycji kobiety w dobie staropolskiej, dokonano analizy wybranych utworów Wacława Potockiego poświęconych przedstawicielkom płci pięknej, a także zwrócono uwagę, iż bohaterki nowel wierszowanych Potockiego skupiały w sobie istotne cechy popularnego w dobie staropolskiej wzorca osobowego virago.

Druga część rozprawy stanowi edycję krytyczną Wirginii. Układoraz technika wydawnicza edycji nawiązuje do wypracowanych już metod w serii "Biblioteka Pisarzy Staropolskich". Utwór Potockiego opatrzono komentarzem edytorskim zawierającym: opis źródeł, omówienie kwestii redakcji tekstu i wybór podstawy edycji, zasady transkrypcji, a także aparat krytyczny.

Ponadto edycja Wirginii zawiera objaśnienia tekstu dotyczące wszystkich możliwych do zidentyfikowania wątków, motywów, postaci, zdarzeń oraz słownik wyrazów archaicznych, zawierający wyjaśnienie słów oraz wyrażeń dawnych, dziś niezrozumiałych.

Информация

Дата начала аспирантуры:
26.02.2013
Дата размещенияДата завершения работы:
28.10.2014
Ключевые слова:
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах