Полонистический бюллетень

Кандидатская диссертация

Дата размещения: 01.12.2015

Wacław Potocki Syloret". Edycja krytyczna i komentarz

Область:
Krytyka i interpretacja literacka
Местность:
Warszawa
Научные руководители:

Edycja krytyczna Syloreta Wacława Potockiego została zbudowana według klasycznego schematu: wstęp - edycja - objaśnienia. Wstęp historycznoliteracki zawiera sygnalizowane w skrócie niektóre z ważniejszych i skomplikowanych problemów związanych z utworem (schematy fabularne, technika narracyjna, możliwe źródła literackich inspiracji, propozycja interpretacji). Ze względu na rozmiary dzieła nie dostarcza ich wyczerpującego omówienia, stanowić może jedynie prolegomena filologiczno-interpretacyjne do romansu Potockiego.

Za podstawę wydania przyjęty został autograf Syloreta zachowany w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej. Krytyka tekstu zmierzała do ustalenia postaci utworu możliwie najbliższego intencjom autora. Niezbędny etap działań tekstologicznych (w ramach klasycznej recensio) miał na celu porównanie wszystkich istotnych świadectw tekstu (autograf dzieła, odpisy, editio princeps z 1764 roku, fragment w wydaniu Leszka Kukulskiego), a następnie wykrycie zależności między nimi (odmienne lekcje traktowane były jako materiał pomocniczy i kontrolny w ustalaniu poprawnego tekstu dzieła).

Objaśniono wszystkie możliwe do zidentyfikowania wątki, motywy, postaci i zdarzenia, wskazywano także niektóre similia z utworów wcześniejszych.W słowniku wyrazów archaicznych zamieszczone zostały objaśnienia słów i wyrażeń dawnych dziś niezrozumiałych.

Do edycji dołączono aneks, który zawiera dwie redakcje dedykacji dzieła oraz prozatorskie streszczenia z editio princeps.

Информация

Дата начала аспирантуры:
13.12.2011
Дата размещенияДата завершения работы:
28.10.2014
Ключевые слова:
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах