Biuletyn Polonistyczny

Rozprawa doktorska

Data dodania: 01.12.2015

Wacław Potocki Syloret". Edycja krytyczna i komentarz

Dziedzina:
Krytyka i interpretacja literacka
Miejscowość:
Warszawa
Promotorzy:

Edycja krytyczna Syloreta Wacława Potockiego została zbudowana według klasycznego schematu: wstęp - edycja - objaśnienia. Wstęp historycznoliteracki zawiera sygnalizowane w skrócie niektóre z ważniejszych i skomplikowanych problemów związanych z utworem (schematy fabularne, technika narracyjna, możliwe źródła literackich inspiracji, propozycja interpretacji). Ze względu na rozmiary dzieła nie dostarcza ich wyczerpującego omówienia, stanowić może jedynie prolegomena filologiczno-interpretacyjne do romansu Potockiego.

Za podstawę wydania przyjęty został autograf Syloreta zachowany w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej. Krytyka tekstu zmierzała do ustalenia postaci utworu możliwie najbliższego intencjom autora. Niezbędny etap działań tekstologicznych (w ramach klasycznej recensio) miał na celu porównanie wszystkich istotnych świadectw tekstu (autograf dzieła, odpisy, editio princeps z 1764 roku, fragment w wydaniu Leszka Kukulskiego), a następnie wykrycie zależności między nimi (odmienne lekcje traktowane były jako materiał pomocniczy i kontrolny w ustalaniu poprawnego tekstu dzieła).

Objaśniono wszystkie możliwe do zidentyfikowania wątki, motywy, postaci i zdarzenia, wskazywano także niektóre similia z utworów wcześniejszych.W słowniku wyrazów archaicznych zamieszczone zostały objaśnienia słów i wyrażeń dawnych dziś niezrozumiałych.

Do edycji dołączono aneks, który zawiera dwie redakcje dedykacji dzieła oraz prozatorskie streszczenia z editio princeps.

Informacje

Data otwarcia przewodu:
13.12.2011
Termin zakończenia pracy:
28.10.2014
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.