Полонистический бюллетень

Кандидатская диссертация

Дата размещения: 20.02.2016

Życie literackie w sieci: pisarze, instytucje i odbiorcy wobec przemian technologicznych

Автор:
Область:
Krytyka i interpretacja literacka
Местность:
Warszawa
Научные руководители:

Celem rozprawy jest analiza przeobrażeń, jakim pod wpływem mediów elektronicznych uległo życie literackie, pojmowane jako społeczna instytucja wytwarzania, publikowania, czytania i oceniania tekstów literackich.

Bezpośredni obszar zainteresowania stanowią nowe formy komunikacji elektronicznej, które przekształcają instytucje literatury. Próbuję opisać te przemiany, traktując je jako integralną część życia literackiego. Internet stanowi tu zatem zarówno przedmiot badań, jak i źródło materiału do szerszych analiz. W pracy wykorzystuję dane empiryczne z badań stron i portali internetowych, proponując przy tym różne rozwiązania metodologiczne, wykorzystując techniki analityczne innych dyscyplin.jest podzielona na cztery części.

Część pierwsza (Literatura i technologia) stanowi ogólne wprowadzenie do problematyki pracy na przykładzie analizy związków tekstów literackich z technologią przekazu i nośnikiem treści.

W części drugiej (e-Pisarz) analizuję obecności pisarzy w sieci (motywacje, strategie, komunikacja z odbiorcą) na podstawie analizy 85 stron internetowych polskich autorów.

Część trzecia (Komunikacja i moderacja) poświęcona jest instytucjom w bardzo szerokim rozumieniu, czyli płaszczyźnie komunikacji między nadawcami a odbiorcami.

Część ostatnia (Uczestnictwo) poświęcona jest współczesnym praktykom lekturowym w sieci, a zwłaszcza kolektywnemu czytaniu na portalach internetowych.

Информация

Дата начала аспирантуры:
28.02.2012
Дата размещенияДата завершения работы:
25.06.2013
Ключевые слова:
Дата размещения:
20 февраля 2016; 11:35 (Olga )
Дата правки:
20 февраля 2016; 11:35 (Olga )
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах