Полонистический бюллетень

Кандидатская диссертация

Irit_Amiel/ autor: Sylwia Rogala | autor: Sylwia Rogala, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Irit_Amiel,_Londyn_2013.jpg
Дата размещения: 15.11.2015

Polskie pisarki w Izraelu. Z zagadnień autobiografizmu w literaturze

Автор:
Область:
Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka
Учреждение:
Местность:
Olsztyn
Научные руководители:
Рецензенты:

Rozprawa zatytułowana "Polskie pisarki w Izraelu. Z zagadnień autobiografizmu w literaturze" poświęcona jest twórczości pisarek, które łączy podobieństwo biografii oraz tematyki podejmowanej w utworach Idy Fink, Haliny Aszkenazy-Engelhard, Haliny Birenbaum, Miriam Akavii, Irit Amiel, Marii Lewińskiej, Renaty Jabłońskiej i Violi Wein.

Pierwsza część rozprawy stanowi przegląd współczesnych teorii autobiografizmu, a także wskazuje formy włączania materii życia do tekstu literackiego. W tej części zostają przedstawione autobiograficzne strategie autorek oraz obecne w ich utworach odmiany pamięci autobiograficznej. Druga część koncentruje się na trzech etapach, tworzących paradygmat biografii pisarek polsko-izraelskich: polskiej przeszłości, wędrówce do Erec Israel i na dzisiejszym izraelskim życiu. Z dzieciństwem wiążą się obrazy rodzinnych miast – Zbaraża, Warszawy, Krakowa, Częstochowy i Łodzi. Ważną funkcję pełni motyw domu, idylli oraz matki, a także getta postrzeganego jako klatka lub piekło. Natomiast droga do nowej ojczyzny stanowi przełom i wyrwę w biografii emigrantek, dlatego staje się przedmiotem oddzielnej refleksji. W tej części rozprawy wskazane zostają różnice i podobieństwa aliji powojennej, Gomułkowskiej i pomarcowej, zaś Izrael przedstawiony jest z kobiecej perspektywy. Widzenie rzeczywistości oczami emigrantki, kibucniczki, żołnierki czy Izraelki zmagającej się z rygoryzmem judaizmu oraz mentalnością ortodoksyjnej części społeczeństwa, obnaża trudności, z jakimi boryka się obywatelka żydowskiego państwa. Rozprawa stanowi źródło informacji o życiu i twórczości polskich pisarek zamieszkałych w Izraelu, prezentuje ich światopogląd i postawę, którą przyjmują wobec własnej biografii, uwikłanej w historię XX wieku.

Информация

Дата начала аспирантуры:
19.06.2012
Дата размещенияДата завершения работы:
23.06.2015
Ключевые слова:
Дата размещения:
15 ноября 2015; 16:54 (Grzegorz Igliński)
Дата правки:
15 ноября 2015; 16:54 (Olga )
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах