Полонистический бюллетень

Образовательное предложение

Zdjęcie z kalendarza Uniwersytetu Opolskiego na 2022 rok | Materiały promocyjne UO. Fot. Sylwester Koral
Заявки принимаются до: 15.09.2022
Дата размещения: 07.09.2022

Filologia polska - Uniwersytet Opolski (studia licencjackie)

Учреждение:
Город:
Opole
Вид предложения:
Студия I Стопния
Дата размещения:
26.07.2022

Trwa ostatnia tura rekrutacji na Uniwersytecie Opolskim. Zapraszamy do zapisów na bezpłatne, stacjonarne studia polonistyczne. Zapisy trwają do 15.09.2022! Nie czekaj, zarejestruj się w systemie i złóż dokumenty! W tej turze rekrutacji liczy się kolejność zgłoszeń.

Aby rozpocząć studia na kierunku Filologia polska, musisz zarejestrować się online i podać wyniki pisemnych egzaminów maturalnych z języka polskiego i jednego przedmiotu do wyboru. Szczegółowe informacje znajdziesz na portalu rekrutacyjnym Uniwersytetu Opolskiego. Koniecznie zajrzyj również na naszą stronę na Facebooku.

Jeśli lubisz czytać i literatura jest dla Ciebie oknem na świat, jeśli ciekaw jesteś wielości ludzkich spraw, w które literatura wtajemnicza, jeśli zastanawiasz się nad językiem, którym mówimy, jeśli chcesz wniknąć w rzeczywistość tekstów i ludzi: głębiej, pełniej, mądrzej – wybierz Filologię Polską!

Studia polonistyczne przeszły gruntowną metamorfozę! Nie kształcimy już jedynie nauczycieli (choć, jeśli odkryjesz w sobie miłość do pracy edukacyjnej – u nas zyskasz potrzebne kwalifikacje do zawodu nauczyciela!), nasze studia poprzez bloki przedmiotów specjalizacyjnych umożliwią Ci wejście w świat współczesnych mediów, instytucji kultury czy środowiska twórcze. Oprócz szerokiego humanistycznego spektrum problemów i lektur, w które zostaniesz ubogacony będziesz uczestniczyć w zajęciach o charakterze twórczym, eksperymentalnym, np. w warsztatach językowych, laboratoriach pisania i redagowania tekstu.

Czego nauczysz się na studiach polonistycznych?

Jeśli wybierzesz moduł komunikacja wizerunkowa i promocyjna – będziesz potrafił dobrze współpracować z mediami, poznasz narzędzia komunikacji promocyjnej, docenisz dbałość o etykę i etykietę zachowań w komunikacji interpersonalnej; będziesz przygotowany do pracy w charakterze rzecznika prasowego oraz doradcy wizerunkowego instytucji publicznych, przedsiębiorstw i firm komercyjnych, a także doradcy w zakresie prezentacji osobistej.

Jeśli wybierzesz moduł humanistyczno-artystyczny  – spróbujesz swoich sił na polu twórczego pisania, wejdziesz w rolę krytyka, recenzenta a także twórcy form literackich, zbierzesz doświadczenie w tworzeniu i redagowaniu tekstów dotyczących dzieł szeroko pojmowanej kultury (m.in. teatralnych, filmowych); nauczysz się trudnej sztuki wystąpień publicznych i organizowania spotkań kulturalnych, nabędziesz umiejętności posługiwania się narzędziami komunikacji internetowej (m.in.: tworzenia i administrowania stron internetowych).

Studenci kierunku Filologia polska mają szansę rozwoju pasji i zainteresowań w ramach organizacji studenckich. Są to przede wszystkim koła naukowe, m.in.: Koło Naukowe Staropolskie „Gryf”, Koło Naukowe Literatury i Kultury Modernizmu, Koło Miłośników Literatury Współczesnej „Bez konwencji”, Koło Naukowe Onomastów, Koło Naukowe Teatrologów, Koło Naukowe Kulturoznawców.

Studenci mają możliwość wyjazdu na stypendia do innych ośrodków naukowych (także uczelni zagranicznych) w ramach programu Erasmus oraz MOST. Najaktywniejsi otrzymują stypendia naukowe, mogą też wybrać indywidualny plan studiów (IPS) bądź indywidualną organizację studiów (IOS), w ramach którego student pracuje pod bezpośrednią opieką pracownika naukowego.

Możliwość udziału w prężnie działającym ruchu studenckim oraz praktyki w rozmaitych placówkach i instytucjach kulturalnych zapewniają doświadczenie potrzebne w przyszłej pracy zawodowej.

Absolwent studiów I stopnia uzyskuje tytuł zawodowy licencjata w dziedzinie filologii polskiej i jest przygotowany do: organizowania pracy, podejmowania samodzielnych decyzji, kompetentnej obsługi petentów oraz prowadzenia spraw instytucji.

Gdzie znajdziesz później zatrudnienie?

Absolwenci Filologii polskiej (I stopnia) znajdują zatrudnienie m.in. w:

  • mediach publicznych, instytucjach i urzędach kultury,
  • wydawnictwach,
  • archiwach,
  • organach administracji publicznej, urzędach, instytucjach i organizacjach, gdzie najważniejsze kompetencje mają charakter komunikacyjny;
  • branży PR, reklamie.

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Filologia polska może kontynuować naukę na kierunku Filologia polska II stopnia, ale również może podjąć kształcenie magisterskie w innych dziedzinach studiów humanistycznych.

 

Информация

Стоимость обучения:
brak
Продолжительность обучения:
3 lata
Дата размещения:
7 сентября 2022; 19:15 (Beata Koper)
Дата правки:
7 сентября 2022; 19:16 (Beata Koper)

Смотреть также

07.09.2022

Filologia polska - Uniwersytet Opolski (studia magisterskie)

Trwa ostatnia tura rekrutacji na Uniwersytecie Opolskim. Zapraszamy do zapisów na bezpłatne, stacjonarne studia polonistyczne. Zapisy trwają do 15.09.2022! Nie czekaj, zarejestruj się w systemie i złóż dokumenty! W tej turze rekrutacji liczy się kolejność zgłoszeń. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków kierunków: kulturoznawstwo, filologia polska, etnologia, filologia, wiedza o teatrze, europeistyka. Jeśli nie jesteś pewien/pewna, czy kwalifikujesz się do przyjęcia, skontaktuj się z komisją rekrutacyjną na Wydziale Filologicznym UO.  

14.05.2019

Filologia polska - studia magisterskie

Uniwersytet Szczeciński zaprasza do podjęcia studiów na kierunku filologia polska. Studia II stopnia trwają 4 semestry i umożliwiają uzyskanie stopnia zawodowego magistra.

22.11.2019

Filologia polska - studia magisterskie (stacjonarne)

Program studiów II stopnia na kierunku filologia polska pozwala pogłębić wiedzę w zakresie historii literatury, zwłaszcza najnowszej, metodologii badań literackich i językowych. Umożliwia doskonalenie kompetencji językowych i komunikacyjnych, a także intensywny rozwój w ramach wybranej przez siebie specjalności. Program stwarza możliwość łączenia studiów z praktyką zawodową lub dodatkowymi studiami na innych kierunkach i uczelniach europejskich. Pozwala zdobywać doświadczenia w pracy artystycznej i dziennikarskiej.

24.05.2017

Filologia polska - studia II stopnia stacjonarne

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах