Polish Studies Newsletter

Programmes we offer

Zdjęcie z kalendarza Uniwersytetu Opolskiego na 2022 rok | Materiały promocyjne UO. Fot. Sylwester Koral
Deadline for submitting applications: 15.09.2022
Added on: 07.09.2022

Filologia polska - Uniwersytet Opolski (studia licencjackie)

City/Town:
Opole
Type of the programme:
First Degree Studies
Announced on:
26.07.2022

Trwa ostatnia tura rekrutacji na Uniwersytecie Opolskim. Zapraszamy do zapisów na bezpłatne, stacjonarne studia polonistyczne. Zapisy trwają do 15.09.2022! Nie czekaj, zarejestruj się w systemie i złóż dokumenty! W tej turze rekrutacji liczy się kolejność zgłoszeń.

Aby rozpocząć studia na kierunku Filologia polska, musisz zarejestrować się online i podać wyniki pisemnych egzaminów maturalnych z języka polskiego i jednego przedmiotu do wyboru. Szczegółowe informacje znajdziesz na portalu rekrutacyjnym Uniwersytetu Opolskiego. Koniecznie zajrzyj również na naszą stronę na Facebooku.

Jeśli lubisz czytać i literatura jest dla Ciebie oknem na świat, jeśli ciekaw jesteś wielości ludzkich spraw, w które literatura wtajemnicza, jeśli zastanawiasz się nad językiem, którym mówimy, jeśli chcesz wniknąć w rzeczywistość tekstów i ludzi: głębiej, pełniej, mądrzej – wybierz Filologię Polską!

Studia polonistyczne przeszły gruntowną metamorfozę! Nie kształcimy już jedynie nauczycieli (choć, jeśli odkryjesz w sobie miłość do pracy edukacyjnej – u nas zyskasz potrzebne kwalifikacje do zawodu nauczyciela!), nasze studia poprzez bloki przedmiotów specjalizacyjnych umożliwią Ci wejście w świat współczesnych mediów, instytucji kultury czy środowiska twórcze. Oprócz szerokiego humanistycznego spektrum problemów i lektur, w które zostaniesz ubogacony będziesz uczestniczyć w zajęciach o charakterze twórczym, eksperymentalnym, np. w warsztatach językowych, laboratoriach pisania i redagowania tekstu.

Czego nauczysz się na studiach polonistycznych?

Jeśli wybierzesz moduł komunikacja wizerunkowa i promocyjna – będziesz potrafił dobrze współpracować z mediami, poznasz narzędzia komunikacji promocyjnej, docenisz dbałość o etykę i etykietę zachowań w komunikacji interpersonalnej; będziesz przygotowany do pracy w charakterze rzecznika prasowego oraz doradcy wizerunkowego instytucji publicznych, przedsiębiorstw i firm komercyjnych, a także doradcy w zakresie prezentacji osobistej.

Jeśli wybierzesz moduł humanistyczno-artystyczny  – spróbujesz swoich sił na polu twórczego pisania, wejdziesz w rolę krytyka, recenzenta a także twórcy form literackich, zbierzesz doświadczenie w tworzeniu i redagowaniu tekstów dotyczących dzieł szeroko pojmowanej kultury (m.in. teatralnych, filmowych); nauczysz się trudnej sztuki wystąpień publicznych i organizowania spotkań kulturalnych, nabędziesz umiejętności posługiwania się narzędziami komunikacji internetowej (m.in.: tworzenia i administrowania stron internetowych).

Studenci kierunku Filologia polska mają szansę rozwoju pasji i zainteresowań w ramach organizacji studenckich. Są to przede wszystkim koła naukowe, m.in.: Koło Naukowe Staropolskie „Gryf”, Koło Naukowe Literatury i Kultury Modernizmu, Koło Miłośników Literatury Współczesnej „Bez konwencji”, Koło Naukowe Onomastów, Koło Naukowe Teatrologów, Koło Naukowe Kulturoznawców.

Studenci mają możliwość wyjazdu na stypendia do innych ośrodków naukowych (także uczelni zagranicznych) w ramach programu Erasmus oraz MOST. Najaktywniejsi otrzymują stypendia naukowe, mogą też wybrać indywidualny plan studiów (IPS) bądź indywidualną organizację studiów (IOS), w ramach którego student pracuje pod bezpośrednią opieką pracownika naukowego.

Możliwość udziału w prężnie działającym ruchu studenckim oraz praktyki w rozmaitych placówkach i instytucjach kulturalnych zapewniają doświadczenie potrzebne w przyszłej pracy zawodowej.

Absolwent studiów I stopnia uzyskuje tytuł zawodowy licencjata w dziedzinie filologii polskiej i jest przygotowany do: organizowania pracy, podejmowania samodzielnych decyzji, kompetentnej obsługi petentów oraz prowadzenia spraw instytucji.

Gdzie znajdziesz później zatrudnienie?

Absolwenci Filologii polskiej (I stopnia) znajdują zatrudnienie m.in. w:

  • mediach publicznych, instytucjach i urzędach kultury,
  • wydawnictwach,
  • archiwach,
  • organach administracji publicznej, urzędach, instytucjach i organizacjach, gdzie najważniejsze kompetencje mają charakter komunikacyjny;
  • branży PR, reklamie.

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Filologia polska może kontynuować naukę na kierunku Filologia polska II stopnia, ale również może podjąć kształcenie magisterskie w innych dziedzinach studiów humanistycznych.

 

Information

Tuition fee:
brak
Duration of the course:
3 lata
Added on:
7 September 2022; 19:15 (Beata Koper)
Edited on:
7 September 2022; 19:16 (Beata Koper)

See also

07.09.2022

Filologia polska - Uniwersytet Opolski (studia magisterskie)

Trwa ostatnia tura rekrutacji na Uniwersytecie Opolskim. Zapraszamy do zapisów na bezpłatne, stacjonarne studia polonistyczne. Zapisy trwają do 15.09.2022! Nie czekaj, zarejestruj się w systemie i złóż dokumenty! W tej turze rekrutacji liczy się kolejność zgłoszeń. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków kierunków: kulturoznawstwo, filologia polska, etnologia, filologia, wiedza o teatrze, europeistyka. Jeśli nie jesteś pewien/pewna, czy kwalifikujesz się do przyjęcia, skontaktuj się z komisją rekrutacyjną na Wydziale Filologicznym UO.  

14.05.2019

Filologia polska - studia magisterskie

Uniwersytet Szczeciński zaprasza do podjęcia studiów na kierunku filologia polska. Studia II stopnia trwają 4 semestry i umożliwiają uzyskanie stopnia zawodowego magistra.

22.11.2019

Filologia polska - studia magisterskie (stacjonarne)

Program studiów II stopnia na kierunku filologia polska pozwala pogłębić wiedzę w zakresie historii literatury, zwłaszcza najnowszej, metodologii badań literackich i językowych. Umożliwia doskonalenie kompetencji językowych i komunikacyjnych, a także intensywny rozwój w ramach wybranej przez siebie specjalności. Program stwarza możliwość łączenia studiów z praktyką zawodową lub dodatkowymi studiami na innych kierunkach i uczelniach europejskich. Pozwala zdobywać doświadczenia w pracy artystycznej i dziennikarskiej.

24.05.2017

Filologia polska - studia II stopnia stacjonarne

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.