Полонистический бюллетень

Образовательное предложение

Заявки принимаются до:

Podyplomowe Studia "Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego" (VII edycja)

Город:
Warszawa
Форма:
заочное
Вид предложения:
послевузовское обучение

Tegoroczna edycja Podyplomowych Studiów "Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego" to nowoczesny program, aktywne metody nauki i praktyki glottodydaktyczne.

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów filologicznych oraz innych kierunków humanistycznych zainteresowanych nauczaniem języka polskiego jako obcego.

Celem studiów jest przekazanie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w zawodzie nauczyciela języka polskiego jako obcego, drugiego czy odziedziczonego. Program obejmuje przedmioty, które pozwolą przygotować się do pracy lektora języka polskiego jako obcego/drugiego/odziedziczonego na wszystkich poziomach zaawansowania (A1–C2). Zajęcia prowadzone są przez wybitnych specjalistów, praktyków, metodyków, trenerów oraz lektorów i nauczycieli z wieloletnim doświadczeniem.

Zajęcia odbywają się w siedzibie Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, przy ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa (Pałac Staszica) lub zdalnie.

Zajęcia planujemy raz w miesiącu (część zjazdów będzie stacjonarna, a część zdalna):

  • w piątki od 15.45 do 19.00
  • w soboty i niedziele od 9.00 do 16.00

Kierownik studiów, program merytoryczny, opieka metodyczna: dr hab. Agata Roćko, prof. IBL PAN, agata.rocko@ibl.waw.pl; tel. +48 602-430-795

Studia trwają 2 semestry i obejmują 242 godziny lekcyjne.

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów, praktyk glottodydaktycznych oraz napisanie i obrona pracy dyplomowej realizowanej w grupach.

Podczas studiów uczestnicy zobowiązani są odbyć praktyki glottodydaktyczne. Organizatorzy pomagają w znalezieniu miejsca praktyk, które na podyplomowych studiach glottodydaktycznych odbywają się w szkole Edu & More, specjalizującej się w nauczaniu języka polskiego jako obcego/drugiego. W ramach praktyk studenci będą mogli obserwować lekcje pokazowe, prowadzone przez naszych metodyków (na trzech różnych poziomach) oraz prowadzić lekcje języka polskiego jako obcego (na trzech różnych poziomach), konsultowane, hospitowane i nadzorowane przez naszych metodyków.

Cena: wpisowe 300 zł przy zapisywaniu się na studia, czesne 2300 zł za semestr (można opłacać semestralnie) – I semestr do 30 września 2020, II semestr do 15 lutego 2021; świadectwo ukończenia 30 zł.

Numer konta, na które należy dokonać wpłaty:

Instytut Badań Literackich PAN, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa

Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie

13 1130 1017 0020 1466 2720 0001

Inauguracja VII edycji – październik 2020


Prowadzący zajęcia:

Paulina Chechłacz – metodyk i lektor języka polskiego jako obcego z wieloletnim stażem, egzaminator (państwowy egzamin certyfikatowy, TELC), metodyk zdalnego nauczania. Prowadziła kursy języka polskiego ogólnego i specjalistycznego (m.in. język polski w sferze biznesu), jako metodyk odpowiada obecnie m.in. za kursy przygotowujące do egzaminu certyfikatowego online w Fundacji Nauki Języków Obcych LINGUAE MUNDI. Ma doświadczenie w pracy z osobami z różnych obszarów językowych i kulturowych w Polsce i za granicą. Prowadziła także zajęcia na kursach dla lektorów jpjo oraz  wykłady i warsztaty na studiach podyplomowych (UKSW, IBL PAN). Obecnie pracuje jako metodyk ds. e-learningu w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

Dorota Hrycak-Krzyżanowska – nauczyciel języka polskiego jako drugiego, obcego z wieloletnim stażem. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy jako nauczyciel w systemie szkół polskich i brytyjskich. Prowadzi szkolenia metodyczne dla nauczycieli uczących języka polskiego jako drugiego, obcego. Pracownik naukowy Zakładu Dydaktyki Polonijnej w PUNO, a obecnie kierownik Katedry Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej PASSH w Londynie. Współautorka podręcznika Legendy polskie na poziomie A2 oraz autorka gry edukacyjnej oraz kart do storytellingu.

Katarzyna Duda – absolwentka specjalizacji glottodydaktycznej na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW, filolog, lektor języka polskiego jako obcego, historyk. Nauczyciel języka polskiego i historii w szkole podstawowej i gimnazjum, wykładowca na specjalizacji glottodydaktycznej oraz na studiach podyplomowych na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autorka artykułów z zakresu glottodydaktyki.

Dorota Gruza – politolog, pomysłodawczyni i współtwórczyni portalu e-learningowego polishonlinenow.com, odpowiedzialna za rozwój funkcjonalności portalu i platformy e-learningowej oraz interaktywnych kursów języka polskiego jako obcego, współwłaścicielka Edu & More – szkoły języka polskiego dla obcokrajowców. Współautorka zawartości merytorycznej platformy e-learningowej (platforma Moodle) - 220 interaktywnych lekcji do nauki języka polskiego dla obcokrajowców na 4 poziomach zaawansowania (od A1 do B2), sprofilowanych w kursy: Polski na co dzień i na studia, Polski w pracy i biznesie, Polski dla turystów.

Agnieszka Karolczuk – doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, glottodydaktyk, lektor języka polskiego jako obcego z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem, wieloletni wykładowca na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Egzaminator Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, redaktor i korektor w czasopiśmie „Języki Obce w Szkole”. Autorka wielu artykułów z zakresu glottodydaktyki oraz językoznawstwa.

Mariusz Klink – radca prawny

Marlena Olechowska – lektor i metodyk języka polskiego jako obcego. Trener szkoleń dla nauczycieli związanych z motywowaniem uczniów, nauczaniem gramatyki języka polskiego jako obcego. 2014-2015 – e-nauczyciel i współtwórca programu kształcenia językowego w projekcie Do matury online – kurs języka polskiego z wykorzystaniem e-learningu wspierający przygotowanie do matury, finansowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Wykorzystuje techniki dramy podczas swoich zajęć, szczególnie w pracy z dziećmi. Pracuje z dziećmi Polonii i Expatów przygotowując je do szkolnych egzaminów.

Ewa Pawlic-Rafałowska – polonistka, absolwentka studiów podyplomowych „Dydaktyka języka polskiego jako obcego”, nauczyciel dyplomowany. Doradca metodyczny m. st. Warszawy, egzaminator Okręgowej Komisji Edukacyjnej. Współorganizatorka międzynarodowych konferencji poświęconych edukacji cudzoziemców, współtwórczyni projektów zmierzających do stworzenia systemowych zmian dotyczących edukacji cudzoziemców w warszawskich szkołach. Koordynatorka zespołu autorów (i współautorka) publikacji Ku wielokulturowej szkole w Polsce – Pakiet edukacyjny z programem nauczania języka polskiego jako drugiego dla I, II i III etapu edukacyjnego. Współautorka i redaktor merytoryczny poradnika Inny w polskiej szkole. Poradnik dla nauczycieli pracujących z uczniami cudzoziemskimi.

Agata Roćko – doktor hab. nauk humanistycznych, prof. IBL PAN - historyk literatury,  pracownik Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Kierownik Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2009–2017), metodyk, lektor języka polskiego jako obcego z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem, autorka wielu artykułów z zakresu kultury i historii literatury XVIII wieku oraz metodyki i dydaktyki nauczania języka polskiego, w tym języka polskiego jako obcego. W 2013 roku otrzymała I nagrodę w kategorii: Instytucja Roku za najlepsze rozwiązania programowe, metodyczne oraz organizacyjne, przyznaną przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Polsce. Autorka glottodydaktycznych programów specjalizacji oraz programów studiów podyplomowych w IBL PAN, wykładowca na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW w Warszawie z zakresu metodyki języka polskiego jako obcego, wykładowca na podyplomowych studiach glottodydaktycznych. Trener metodyczny języka polskiego jako obcego/drugiego/odziedziczonego w kraju i za granicą.

Marzena Suska – dyplomowany nauczyciel języka polskiego, z wieloletnim doświadczeniem  pracy w liceum, gimnazjum oraz szkole podstawowej, metodyk, lektor języka polskiego jako obcego z wieloletnim stażem, wykładowca na specjalizacji glottodydaktycznej oraz na studiach podyplomowych na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, autorka programów, podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego. Współautorka serii podręczników do samodzielnej nauki polskiego: Polski. Bez problemu!

Agnieszka Pabiańczyk – lektor i metodyk języka polskiego jako obcego z wieloletnim doświadczeniem, współwłaścicielka Edu & More – szkoły języka polskiego dla obcokrajowców, koordynator ds. merytorycznych, odpowiedzialna za:

  • zawartość merytoryczną platformy e-learningowej - 220 interaktywnych lekcji do nauki języka polskiego dla obcokrajowców na 4 poziomach (od A1 do B2), sprofilowanych w kursy: Polski na co dzień i na studia, Polski w pracy i biznesie, Polski dla turystów,
  • opiekę metodyczną nad kursami stacjonarnymi prowadzonymi na każdym poziomie zaawansowania z zastosowaniem nauczania mieszanego,
  • opracowanie zeszytów ćwiczeń zintegrowanych z programem kursów umieszczonych na platformie e-learningowej polishonlinenow.com.

Współautorka serii podręczników do samodzielnej nauki polskiego: Polski. Bez problemu!

Monika Wójcicka – polonistka, logopeda z wieloletnim doświadczeniem, specjalizuje się w interdyscyplinarności w logopedii i wielostronnej stymulacji pacjentów z problemami logopedycznymi.

Terminy zjazdów 2020/2021:

1. październik 16-17-18 (zjazd stacjonarny)

2. listopad 13-14-15 (zjazd stacjonarny)

3. grudzień 11-12-13 (zjazd zdalny)

4. styczeń 15-16-17 (zjazd stacjonarny)

5. luty 12-13-14 (zjazd zdalny)

6. marzec 12-13-14 (zjazd zdalny)

7. kwiecień 09-10-11 (zjazd stacjonarny)

8. maj 14-15-16 (zjazd zdalny)

9. czerwiec 04-05-06 (zjazd stacjonarny)

Sekretariat Studiów Podyplomowych i Kursów, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, I piętro, pok. 106

Sekretarz: Anna Ryjak

Dyżury sekretariatu: środy i piątki w godzinach 16.00-19.00, soboty w godzinach 10.00-15.00

Telefon: codziennie w godzinach 10.00-17.00: +48 530 064 008,

              dodatkowo w czasie dyżurów: (22) 826 69 17

e-mail: podyplomowe@ibl.waw.pl

Zapisy od 20 maja 2020 r. 

Информация

Стоимость обучения:
2300 zł za semestr (można opłacać semestralnie)
Продолжительность обучения:
2 semestry (242 godziny lekcyjne)
Дата размещенияСкачать:
Дата размещения:
9 июля 2020; 20:44 (Mariola Wilczak)
Дата правки:
9 июля 2020; 20:47 (Mariola Wilczak)
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах