Полонистический бюллетень

Образовательное предложение

Заявки принимаются до: 29.09.2017
Дата размещения: 06.09.2016

Podyplomowe Studia Logopedyczne

Учреждение:
Город:
Opole
Форма:
заочное
Вид предложения:
послевузовское обучение
Дата размещения:
01.02.2017

Kierownik studiów podyplomowych
dr hab. Grażyna Jastrzębowska, mail: gjastrzebowska@gmail.com
Sekretariat studiów podyplomowych
Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego,

45-040 Opole, pl. Kopernika 11, Collegium Maius,

tel. + 48 77 54-16-003

Ewa Firlus, mail: filpol@uni.opole.pl
Warunek przyjęcia:
Studia przeznaczone są  dla absolwentów studiów magisterskich oraz dla studentów II roku studiów magisterskich,  kierunków: filologia, pedagogika, psychologia, medycyna, pielęgniarstwo, aktorstwo.

Czas trwania studiów podyplomowych i organizacja zajęć
4 semestry (w każdym semestrze około 2 zjazdy w miesiącu – soboty od 9.00 do 16.45; niedziele od 9.00 – 13.00; w wybrane piątki zajęcia dydaktyczne od 15.00 – 19.45 i praktyki specjalistyczne od 12.00 – godziny i terminy uzgadniane ze słuchaczami).
Zajęcia rozpoczynają się w październiku.

Liczba godzin dydaktycznych:
ogółem 670  (w tym zajęcia teoretyczne, warsztatowe i praktyki specjalistyczne w opolskich poradniach specjalistycznych, szpitalach, szkołach)

Przedmioty:

  • Lingwistyczne podstawy logopedii – 95 godz.
  • Medyczne, psychologiczne i pedagogiczne podstawy logopedii – 138 godz.
  • Logopedia, w tym praktyki specjalistyczne – 416 godz.

Tryb i organizacja zajęć
niestacjonarny

Koszt za semestr
zależy od liczby osób studiujących (grupa 30-osobowa: ok. 1550 zł za semestr).

Zakres uprawnień:
ukończenie studiów podyplomowych daje uprawnienia do pracy z dziećmi i osobami dorosłymi z zaburzeniami komunikacji językowej we wszystkich placówkach oświatowych, kulturalnych i służby zdrowia; do prowadzenia szeroko pojętej profilaktyki i terapii zaburzeń rozwoju mowy (oceny poziomu rozwoju sprawności językowej u dzieci, odróżniania zjawisk patologicznych od rozwojowych, stymulowania rozwoju mowy), a u osób dorosłych – do diagnozy i terapii zaburzeń mowy. Absolwenci studiów logopedycznych mogą być zatrudniani w placówkach oświatowych (poradnie, przedszkola, szkoły masowe, specjalne, świetlice terapeutyczne, domy dziecka, ośrodki szkolno-wychowawcze, szkoły integracyjne), służby zdrowia (szpitale, poradnie), w których prowadzi się diagnozę i terapię logopedyczną, a także w placówkach kulturalnych, prowadzących działalność związaną z doskonaleniem mowy ukształtowanej prawidłowo.

Ukończenie studiów podyplomowych daje uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy (dyplom logopedy).

Kryteria zaliczania przedmiotów
Egzamin / Zaliczenie z oceną / Zaliczenie

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów
Obrona pracy dyplomowej

Wszystkie wymagane dokumenty i adres ich składania

  • kwestionariusz osobowy,
  • dwa zdjęcia,
  • ksero dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
  • wynik badania słuchu (audiogram). Jest możliwość wykonania  badania w poradni (tel. 77 4544295 – powołując się na mgr Alicję Krukowską),
  • dowód wpłaty – 85  zł   za rozmowę kwalifikacyjną na konto: 09 1090 2138 0000 0005 5600 0043
  • ksero dowodu osobistego,

Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa, pokój 201, Collegium Maius, pl. Kopernika 11

Termin składania dokumentów

do 29 września 2017 r.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej

29 września 2017 r., godz. 15.00

Termin rozpoczęcia studiów

październik 2017 r.

Limit miejsc
30 osób

Opis rekrutacji
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i wynik rozmowy kwalifikacyjnej

 

Информация

Стоимость обучения:
zależy od liczby osób studiujących (grupa 30-osobowa: ok. 1550 zł za semestr).
Продолжительность обучения:
4 semestry
Дата размещения:
6 сентября 2016; 21:03 (Mariola Wilczak)
Дата правки:
16 октября 2017; 23:49 (Sylwia Pikula)
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах