Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 15.05.2017 - 16.05.2017
Дата размещения: 02.02.2017

Adaptacje. Implementacje, konwergencje, dziedziczenie / III Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Katowice
Организаторы:

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do udziału w

III międzynarodowej konferencji naukowej „Adaptacje. Implementacje, konwergencje, dziedziczenie”.


Adaptacja, rozumiana jako mechanizmy przekształcania i przystosowania oraz jako efekty tych procesów, jest nieodłącznym i uniwersalnym elementem życia społecznego ludzi.

Szczególnie ważną rolę odgrywa we współczesnej kulturze, jej partykularnych obszarach, a także w komunikacji społecznej. Nierozłącznie związane z zagadnieniem adaptacji implementacje, konwergencje oraz dziedziczenie, a więc absorbowanie, przystosowanie, (za)stosowanie, twórcze i odtwórcze powtórzenia, zbieżności świadome i nieświadome, wreszcie odnajdowanie czy szukanie korzeni, radzenie sobie z ciężarem dziedzictwa, oddziałują na zjawiska społeczne i kulturowe, ich sposób istnienia i funkcjonowania.

Stanowią więc kuszący przedmiot badań interdyscyplinarnych.
W namyśle nad adaptacjami rozpatrywanymi w kontekstach implementacji, konwergencji i dziedzictwa proponujemy jednak ograniczenie pola badawczego do Europy Środkowej i Południowej, czyli części kontynentu mocno naznaczonej wielokulturowością, skomplikowaną historią, mnogością dyskursów (i nacisków) ideologicznych, a także – co niemniej istotne – postrzeganej jako peryferyjna w stosunku do wielkich centrów kulturowych. W refleksji nad tak rozumianymi adaptacjami interesują nas ujęcia teoretyczne i historyczne, do udziału w konferencji zapraszamy literaturoznawców, językoznawców, kulturoznawców, historyków, filozofów, etnografów i innych badaczy, których kwestia adaptacji znajduje się w ich polu zainteresowań.

Proponujemy namysł nad takimi zagadnieniami jak:

  • Nowe koncepcje myślenia o dziedzictwie i adaptacjach

  • Problematyka dziedzictwa, konwergencji i adaptacji w Europie Środkowej i Południowej

  • Sztuka Europy Środkowej i Południowej jako przestrzeń namysłu nad dziedzictwem i adaptacjami

  • Kulturowe i psychologiczne ujęcia problematyki adaptacji i dziedzictwa

  • Kultury mniejsze Europy Środkowej i Południowej (kultury mniejszościowe, regionalne, lokalne, peryferyjne)

  • Koncepcje narodu i ich przemiany w Europie Środkowej i Południowej

  • Myśl sekularna i postsekularna w Europie Środkowej i Południowej


Na zgłoszenia czekamy do 15 marca 2017 roku pod adresem: adaptacjekatowice@gmail.com

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji znajdą Państwo pod linkiem:http://studiapolskie.us.edu.pl/adaptacje/index.php

 

Z wyrazami szacunku
sekretarze konferencji
Organizatorzy konferencji

Komitet Organizacyjny
prof. dr hab. Jolanta Tambor
dr hab., prof. UŚ Romuald Cudak
dr hab., prof. UŚ Zbigniew Kadłubek
dr hab. Leszek Drong

sekretarze konferencji
dr Wioletta Hajduk-Gawron
dr Karolina Pospiszil

Информация

Подача заявок для докладчиков до:
15.03.2017 22:30
Дата размещенияСкачать:
Дата размещения:
2 февраля 2017; 15:28 (Agnieszka Wójtowicz)
Дата правки:
7 мая 2017; 10:18 (Mariola Wilczak)
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах