Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 08.10.2021 - 09.10.2021
Дата размещения: 07.07.2021

Aktywizacja – innowacja – inspiracja w (glotto)dydaktyce

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Łódź
Организаторы:
Целевые аудитории:
Студенты, аспиранты, Педагоги, Доктора

Koło Naukowe Glottodydaktyków działające przy Zakładzie Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego organizuje w dniach 8-9 października 2021 roku konferencję studencko-doktorancką zatytułowaną "Aktywizacja – innowacja – inspiracja w (glotto)dydaktyce".

Poprzednie konferencje organizowane przez Koło Naukowe Glottodydaktyków zakończyły się sukcesem, a prezentowane referaty zostały wydane w recenzowanych tomach pokonferencyjnych. Na wspomnienie zasługuje w szczególności jubileuszowa konferencja Ludyczność w (glotto)dydaktyce, która stała się przestrzenią wymiany myśli młodych naukowców i dydaktyków na najbardziej aktualne tematy nauczania.
Założeniem konferencji jest spotkanie studentów i doktorantów kierunków filologicznych i neofilologicznych, młodych doktorów nauk humanistycznych, badaczy języka, kultury i literatury, dydaktyków i czynnych nauczycieli języka polskiego jako dziedziczonego w szkołach podstawowych i liceach, lektorów języka polskiego jako obcego/drugiego oraz innych języków obcych.
Celem konferencji jest wymiana myśli na temat innowacyjności procesu nauczania, różnych aspektów aktywizacji słuchaczy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym oraz źródeł inspiracji w nauczaniu i uczeniu się. Referaty dotyczyć mogą zarówno kwestii teoretyczno-metodologicznych – odnoszących się do metodyki nauczania, zagadnień kulturoznawczych oraz językoznawczych, jak i praktycznych – badań, analiz, obserwacji czy opisu własnych doświadczeń w prowadzeniu zajęć.
Proponujemy następujący zakres tematyczny wystąpień:

  • innowacyjne metody dydaktyczne;
  • metody aktywizacji uczniów;
  • źródła pomysłów na zajęcia dydaktyczne;
  • nowa rzeczywistość w dydaktyce – nauczanie online:
  • dobór treści dydaktycznych na zajęciach,
  • nowe narzędzia i pomoce dydaktyczne,
  • wiek słuchacza a odbiór zajęć,
  • sprawdziany i testy w warunkach online,
  • sposoby motywowania uczniów w środowisku wirtualnym,
  • nauczanie online – wady, zalety, wyzwania.

Powyższe tematy są wyłącznie naszymi sugestiami. Dopuszczamy możliwość rozszerzenia dyskusji o zagadnienia zaproponowane przez uczestników.

Osoby zainteresowane udziałem konferencji proszone są o zgłoszenie chęci uczestnictwa oraz tematu wystąpienia.
Przewidywany czas wystąpienia to 15 minut.
Prosimy o wysyłanie zgłoszeń do 31 sierpnia 2021 przez formularz dostępny po kliknięciu: ZGŁOSZENIE

Regulamin konferencji można znaleźć tu: REGULAMIN

Konferencja odbędzie się w trybie online.
Wysokość opłaty konferencyjnej to 130 zł.
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres poczty elektronicznej:
ikng@filologia.uni.lodz.pl

W imieniu organizatorów:

Komitet naukowy:
dr hab. Beata Grochala
dr Michalina Biernacka

Sekretarze konferencji:
mgr Małgorzata Syrek
mgr Michalina Pokorska

Информация

Подача заявок для докладчиков до:
31.08.2021
Оплата:
130 zł
Дата размещения:
7 июля 2021; 13:24 (Katarzyna Burska)
Дата правки:
7 июля 2021; 17:55 (Katarzyna Burska)

Смотреть также

14.12.2018

Ludyczność w (glotto)dydaktyce

Koło Naukowe Glottodydaktyków, działające przy Zakładzie Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego, organizuje w dniach  17–18 maja 2019 roku jubileuszową międzynarodową konferencję studencko-doktorancką zatytułowaną: LUDYCZNOŚĆ W (GLOTTO)DYDAKTYCE.

13.12.2018

Ludyczność w Glotto(dydaktyce)

Koło Naukowe Glottodydaktyków, działające przy Zakładzie Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego, organizuje w dniach 17–18 maja 2019 roku jubileuszową międzynarodową konferencję studencko-doktorancką zatytułowaną: LUDYCZNOŚĆ W (GLOTTO)DYDAKTYCE. W imieniu Koła Naukowego Glottodydaktyków UŁ Paulina Kaźmierczak

16.03.2016

Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego IV / międzynarodowa konferencja

Celem konferencji jest refleksja nad perspektywami rozwoju dydaktyki języka polskiego jako obcego. W kręgu zainteresowań znajdują się zarówno rozważania dotyczące tradycyjnych i nowych metod nauczania, jak i prezentacje najnowszych materiałów dydaktycznych. Organizatorzy chcieliby również poruszyć ważne problemy związane z wyzwaniami, jakie stawia przed glottodydaktyką współczesna sytuacja geopolityczna. Proponowane ramy tematyczne:

23.12.2020

Kształcenie filologiczne – nurty badawcze i aplikacje dydaktyczne

Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w międzynarodowym seminarium naukowo-dydaktycznym. Celem seminarium jest wymiana obserwacji na temat szeroko rozumianego kształcenia uniwersyteckiego, zarówno w kontekście dydaktyki poszczególnych przedmiotów, jak i badań dotyczących edukacji akademickiej w zakresie dyscyplin dominujących w kształceniu filologicznym, tj. językoznawstwa i literaturoznawstwa. Zależy nam również na podzieleniu się doświadczeniami z nauczania zdalnego, które, jak można przypuszczać, stanie się integralnym elementem dydaktyki akademickiej oraz podjęciu próby wspólnego wypracowania metod podnoszenia jakości kształcenia.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах