Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 08.10.2021 - 09.10.2021
Added on: 07.07.2021

Aktywizacja – innowacja – inspiracja w (glotto)dydaktyce

Type of the event:
Conference
City or town:
Łódź
Target groups:
Students, PhD Students, Educators, Doctors

Koło Naukowe Glottodydaktyków działające przy Zakładzie Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego organizuje w dniach 8-9 października 2021 roku konferencję studencko-doktorancką zatytułowaną "Aktywizacja – innowacja – inspiracja w (glotto)dydaktyce".

Poprzednie konferencje organizowane przez Koło Naukowe Glottodydaktyków zakończyły się sukcesem, a prezentowane referaty zostały wydane w recenzowanych tomach pokonferencyjnych. Na wspomnienie zasługuje w szczególności jubileuszowa konferencja Ludyczność w (glotto)dydaktyce, która stała się przestrzenią wymiany myśli młodych naukowców i dydaktyków na najbardziej aktualne tematy nauczania.
Założeniem konferencji jest spotkanie studentów i doktorantów kierunków filologicznych i neofilologicznych, młodych doktorów nauk humanistycznych, badaczy języka, kultury i literatury, dydaktyków i czynnych nauczycieli języka polskiego jako dziedziczonego w szkołach podstawowych i liceach, lektorów języka polskiego jako obcego/drugiego oraz innych języków obcych.
Celem konferencji jest wymiana myśli na temat innowacyjności procesu nauczania, różnych aspektów aktywizacji słuchaczy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym oraz źródeł inspiracji w nauczaniu i uczeniu się. Referaty dotyczyć mogą zarówno kwestii teoretyczno-metodologicznych – odnoszących się do metodyki nauczania, zagadnień kulturoznawczych oraz językoznawczych, jak i praktycznych – badań, analiz, obserwacji czy opisu własnych doświadczeń w prowadzeniu zajęć.
Proponujemy następujący zakres tematyczny wystąpień:

  • innowacyjne metody dydaktyczne;
  • metody aktywizacji uczniów;
  • źródła pomysłów na zajęcia dydaktyczne;
  • nowa rzeczywistość w dydaktyce – nauczanie online:
  • dobór treści dydaktycznych na zajęciach,
  • nowe narzędzia i pomoce dydaktyczne,
  • wiek słuchacza a odbiór zajęć,
  • sprawdziany i testy w warunkach online,
  • sposoby motywowania uczniów w środowisku wirtualnym,
  • nauczanie online – wady, zalety, wyzwania.

Powyższe tematy są wyłącznie naszymi sugestiami. Dopuszczamy możliwość rozszerzenia dyskusji o zagadnienia zaproponowane przez uczestników.

Osoby zainteresowane udziałem konferencji proszone są o zgłoszenie chęci uczestnictwa oraz tematu wystąpienia.
Przewidywany czas wystąpienia to 15 minut.
Prosimy o wysyłanie zgłoszeń do 31 sierpnia 2021 przez formularz dostępny po kliknięciu: ZGŁOSZENIE

Regulamin konferencji można znaleźć tu: REGULAMIN

Konferencja odbędzie się w trybie online.
Wysokość opłaty konferencyjnej to 130 zł.
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres poczty elektronicznej:
ikng@filologia.uni.lodz.pl

W imieniu organizatorów:

Komitet naukowy:
dr hab. Beata Grochala
dr Michalina Biernacka

Sekretarze konferencji:
mgr Małgorzata Syrek
mgr Michalina Pokorska

Information

Application deadline for speakers:
31.08.2021
Fee:
130 zł
Added on:
7 July 2021; 13:24 (Katarzyna Burska)
Edited on:
7 July 2021; 17:55 (Katarzyna Burska)

See also

14.12.2018

Ludyczność w (glotto)dydaktyce

Koło Naukowe Glottodydaktyków, działające przy Zakładzie Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego, organizuje w dniach  17–18 maja 2019 roku jubileuszową międzynarodową konferencję studencko-doktorancką zatytułowaną: LUDYCZNOŚĆ W (GLOTTO)DYDAKTYCE.

13.12.2018

Ludyczność w Glotto(dydaktyce)

Koło Naukowe Glottodydaktyków, działające przy Zakładzie Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego, organizuje w dniach 17–18 maja 2019 roku jubileuszową międzynarodową konferencję studencko-doktorancką zatytułowaną: LUDYCZNOŚĆ W (GLOTTO)DYDAKTYCE. W imieniu Koła Naukowego Glottodydaktyków UŁ Paulina Kaźmierczak

16.03.2016

Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego IV / międzynarodowa konferencja

Celem konferencji jest refleksja nad perspektywami rozwoju dydaktyki języka polskiego jako obcego. W kręgu zainteresowań znajdują się zarówno rozważania dotyczące tradycyjnych i nowych metod nauczania, jak i prezentacje najnowszych materiałów dydaktycznych. Organizatorzy chcieliby również poruszyć ważne problemy związane z wyzwaniami, jakie stawia przed glottodydaktyką współczesna sytuacja geopolityczna. Proponowane ramy tematyczne:

23.12.2020

Kształcenie filologiczne – nurty badawcze i aplikacje dydaktyczne

Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w międzynarodowym seminarium naukowo-dydaktycznym. Celem seminarium jest wymiana obserwacji na temat szeroko rozumianego kształcenia uniwersyteckiego, zarówno w kontekście dydaktyki poszczególnych przedmiotów, jak i badań dotyczących edukacji akademickiej w zakresie dyscyplin dominujących w kształceniu filologicznym, tj. językoznawstwa i literaturoznawstwa. Zależy nam również na podzieleniu się doświadczeniami z nauczania zdalnego, które, jak można przypuszczać, stanie się integralnym elementem dydaktyki akademickiej oraz podjęciu próby wspólnego wypracowania metod podnoszenia jakości kształcenia.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.