Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 01.03.2019 - 02.03.2019
Added on: 05.01.2019

Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego V

Type of the event:
Conference
City or town:
Toruń

Organizatorami konferencji są Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców, Instytut Języka Polskiego oraz Studium Podyplomowe Nauczania Języka Polskiego jako Obcego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Proponowane tematy wystąpień:

  • system językowy w praktyce glottodydaktycznej,
  • literatura i kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego,
  • nauczanie polszczyzny jako języka obcego/drugiego/odziedziczonego,
  • prezentacja nowych materiałów dydaktycznych,
  • sytuacja geopolityczna a nauczanie języka polskiego jako obcego.

Pełna opłata konferencyjna wynosi 300 zł od osoby i obejmuje materiały konferencyjne, dwa obiady w dniach konferencji, serwis kawowy, uroczysty bankiet oraz koszt publikacji artykułu w tomie pokonferencyjnym (po uzyskaniu pozytywnych recenzji). Osoby, które nie przewidują druku wystąpienia w publikacji pokonferencyjnej, wnoszą opłatę w wysokości 200 zł.

Zgłoszenia na konferencję można przesyłać do 13 stycznia 2019 roku na adres nowe_perspektywy@umk.pl. W zgłoszeniu należy podać następujące dane: imię i nazwisko, stopień (tytuł) naukowy, reprezentowaną instytucję, tytuł referatu, streszczenie (do 150 słów) oraz adres e-mail do kontaktu. Szczegółowe informacje organizacyjne podane zostaną na początku lutego 2019 roku.

Information

Application deadline for speakers:
13.01.2019
Fee:
200 (bez druku w publikacji pokonferencyjnej), 300 zł

See also

07.07.2019

Festiwal „Stolica Języka Polskiego” 2019

„Festiwal Stolica Języka Polskiego wyrasta z pasji do języka i słowa – pisanego, czytanego i wypowiadanego – oraz do literatury, jako najpiękniejszego medium opowiadania. Wyrasta również z przekonania, że literatura wraz z jej funkcją tworzenia narracji stanowi niepodważalny instrument wzmacniający i wzbogacający nasze życie. Zarówno dzięki czytaniu, jak i opowiadaniu o tym, co przeczytaliśmy, powiększamy nie tylko swój potencjał wyrażania, ale także uczymy się dostrzegać i rozumieć historie innych ludzi, uwrażliwiać na wielość i różnorodność opinii, sposobów ekspresji i interpretacji. Jesteśmy przekonani, że umiejętność sprawnego odczytywania, niekiedy przecież trudnych i złożonych narracji literackich, pozwala nam lepiej komunikować się, a nawet budować szczęśliwsze relacje w świecie realnym”. (ze strony internetowej Organizatorów)

12.02.2016

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego z Instytutem Filologii Polskiej UŁ

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego z Instytutem Filologii Polskiej UŁ

13.02.2017

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego z Instytutem Filologii Polskiej UŁ 2017

Studenci i pracownicy Instytutu Filologii Polskiej UŁ po raz kolejny zapraszają do udziału w obchodach Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Celem imprezy jest propagowanie dbałości o poprawność polszczyzny, kształtowanie świadomości językowej Polaków oraz promowanie czytelnictwa literatury polskiej.

29.03.2019

Area Slavica 3: Język na pograniczu – granice w języku

Katedra Slawistyki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Ostrawskiego (RC) serdecznie zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej „Area Slavica 3: Język na pograniczu – granice w języku”, która odbędzie się 17 i 18 września 2019 (tym razem dosłownie na polsko-czeskiej granicy). Miejscem spotkania będzie hotel Pod Zeleným dubem w Starym Boguminie (RC) oraz Zamek Chałupki (Polska).

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.