Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 30.11.2018 - 01.12.2018
Added on: 03.07.2018

Nowości w glottodydaktyce polonistycznej – perspektywa międzynarodowa: teoria i praktyka

Type of the event:
Conference
City or town:
Warszawa

Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji glottodydaktycznej "Nowości w glottodydaktyce polonistycznej – perspektywa międzynarodowa: teoria i praktyka", która odbędzie się w dniach 30 listopada – 1 grudnia 2018 r.

Konferencja będzie szansą wymiany doświadczeń związanych z nauczaniem języka polskiego w Europie oraz przedstawienia badań poświęconych problematyce uczenia się i nauczania języków obcych.

Proponowana problematyka wystąpień:

1.     Nowości w nauczaniu języka polskiego jako obcego – nowe technologie, nowe narzędzia, nowe rozwiązania w ujęciu praktycznym oraz teoretycznym.

2.     Język polski jako obcy/drugi/odziedziczony w Europie – obecna sytuacja, przykłady rozwiązań dydaktycznych i organizacyjnych.

3.     Wielojęzyczność i wielokulturowość jako wyzwanie i szansa.

4.     Kierunki rozwoju edukacji nauczycieli języka polskiego jako obcego.

Goście konferencji:

  • Prof. Dagmar Divjak, University of Sheffield, Wielka Brytania, kierownik lingwistycznego projektu badawczego “Out of Minds”,
  • Prof. dr hab. Jolanta Tambor, Uniwersytet Śląski, dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej,
  • Dr hab. Małgorzata Gębka-Wolak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierownik Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców oraz Podyplomowego Studium Nauczania Języka Polskiego jako Obcego,
  • Dr Magdalena Telus, Universität des Saarlandes, Niemcy,  przewodnicząca Federalnego Związku Nauczycieli Języka Polskiego.

Temat referatu  i abstrakt (do 200 słów)  należy wysłać, wypełniając formularz rejestracyjny na stronie: http://polish.wnh.uksw.edu.pl/konferencja

Informacja o zaakceptowanych wystąpieniach zostanie przesłana do 26.10.2018 r.

Opłata konferencyjna obejmuje: materiały konferencyjne, dwa obiady w dniach konferencji, wieczór integracyjny (pierwszy dzień konferencji).

Planowana jest publikacja tekstów wystąpień konferencyjnych (po pozytywnej recenzji).

Information

Application deadline for speakers:
12.10.2018
Fee:
pełna – 250 złotych, ulgowa – 150 złotych (studenci, doktoranci, młodzi pracownicy naukowi i dydaktyczni do 35. roku życia).
Added on:
3 July 2018; 18:34 (Mariola Wilczak)
Edited on:
3 July 2018; 18:34 (Mariola Wilczak)

See also

16.03.2016

Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego IV / międzynarodowa konferencja

Celem konferencji jest refleksja nad perspektywami rozwoju dydaktyki języka polskiego jako obcego. W kręgu zainteresowań znajdują się zarówno rozważania dotyczące tradycyjnych i nowych metod nauczania, jak i prezentacje najnowszych materiałów dydaktycznych. Organizatorzy chcieliby również poruszyć ważne problemy związane z wyzwaniami, jakie stawia przed glottodydaktyką współczesna sytuacja geopolityczna. Proponowane ramy tematyczne:

04.01.2020

Język polski - między tradycją a współczesnością

Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego zaprasza do udziału w konferencji "Język polski - między tradycją a współczesnością", która odbędzie się w dniach 16-18 kwietnia 2020 roku w Krakowie. Konferencja jest organizowana dla uczczenia stulecia Towarzystwa oraz ukazania się setnego rocznika czasopisma "Język Polski".

08.02.2023

Język, tożsamość, kultura. Wśród młodzieży polonijnej w Wielkiej Brytanii / sympozjum

Zakład Nauczania Języka i Kultury Polskiej na Wydziale Humanistycznym Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie im. I.J. Paderewskiego w Londynie oraz Zespół "Literatura a Glottodydaktyka" Instytutu Badań Literackich PAN zapraszają nauczycieli na sympozjum, na którym przedstawiony zostanie nowy podręcznik pt. Język, tożsamość, kultura. Wśród młodzieży polonijnej w Wielkiej Brytanii. Wstęp wolny.

11.10.2017

Bariery i pomosty w kulturze i języku / międzynarodowa konferencja naukowa

Program Konferencji

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.