Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 30.11.2018 - 01.12.2018
Added on: 03.07.2018

Nowości w glottodydaktyce polonistycznej – perspektywa międzynarodowa: teoria i praktyka

Type of the event:
Conference
City or town:
Warszawa

Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji glottodydaktycznej "Nowości w glottodydaktyce polonistycznej – perspektywa międzynarodowa: teoria i praktyka", która odbędzie się w dniach 30 listopada – 1 grudnia 2018 r.

Konferencja będzie szansą wymiany doświadczeń związanych z nauczaniem języka polskiego w Europie oraz przedstawienia badań poświęconych problematyce uczenia się i nauczania języków obcych.

Proponowana problematyka wystąpień:

1.     Nowości w nauczaniu języka polskiego jako obcego – nowe technologie, nowe narzędzia, nowe rozwiązania w ujęciu praktycznym oraz teoretycznym.

2.     Język polski jako obcy/drugi/odziedziczony w Europie – obecna sytuacja, przykłady rozwiązań dydaktycznych i organizacyjnych.

3.     Wielojęzyczność i wielokulturowość jako wyzwanie i szansa.

4.     Kierunki rozwoju edukacji nauczycieli języka polskiego jako obcego.

Goście konferencji:

  • Prof. Dagmar Divjak, University of Sheffield, Wielka Brytania, kierownik lingwistycznego projektu badawczego “Out of Minds”,
  • Prof. dr hab. Jolanta Tambor, Uniwersytet Śląski, dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej,
  • Dr hab. Małgorzata Gębka-Wolak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierownik Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców oraz Podyplomowego Studium Nauczania Języka Polskiego jako Obcego,
  • Dr Magdalena Telus, Universität des Saarlandes, Niemcy,  przewodnicząca Federalnego Związku Nauczycieli Języka Polskiego.

Temat referatu  i abstrakt (do 200 słów)  należy wysłać, wypełniając formularz rejestracyjny na stronie: http://polish.wnh.uksw.edu.pl/konferencja

Informacja o zaakceptowanych wystąpieniach zostanie przesłana do 26.10.2018 r.

Opłata konferencyjna obejmuje: materiały konferencyjne, dwa obiady w dniach konferencji, wieczór integracyjny (pierwszy dzień konferencji).

Planowana jest publikacja tekstów wystąpień konferencyjnych (po pozytywnej recenzji).

Information

Application deadline for speakers:
12.10.2018
Fee:
pełna – 250 złotych, ulgowa – 150 złotych (studenci, doktoranci, młodzi pracownicy naukowi i dydaktyczni do 35. roku życia).

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.