Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 30.11.2018 - 01.12.2018
Дата размещения: 03.07.2018

Nowości w glottodydaktyce polonistycznej – perspektywa międzynarodowa: teoria i praktyka

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Warszawa

Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji glottodydaktycznej "Nowości w glottodydaktyce polonistycznej – perspektywa międzynarodowa: teoria i praktyka", która odbędzie się w dniach 30 listopada – 1 grudnia 2018 r.

Konferencja będzie szansą wymiany doświadczeń związanych z nauczaniem języka polskiego w Europie oraz przedstawienia badań poświęconych problematyce uczenia się i nauczania języków obcych.

Proponowana problematyka wystąpień:

1.     Nowości w nauczaniu języka polskiego jako obcego – nowe technologie, nowe narzędzia, nowe rozwiązania w ujęciu praktycznym oraz teoretycznym.

2.     Język polski jako obcy/drugi/odziedziczony w Europie – obecna sytuacja, przykłady rozwiązań dydaktycznych i organizacyjnych.

3.     Wielojęzyczność i wielokulturowość jako wyzwanie i szansa.

4.     Kierunki rozwoju edukacji nauczycieli języka polskiego jako obcego.

Goście konferencji:

  • Prof. Dagmar Divjak, University of Sheffield, Wielka Brytania, kierownik lingwistycznego projektu badawczego “Out of Minds”,
  • Prof. dr hab. Jolanta Tambor, Uniwersytet Śląski, dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej,
  • Dr hab. Małgorzata Gębka-Wolak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierownik Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców oraz Podyplomowego Studium Nauczania Języka Polskiego jako Obcego,
  • Dr Magdalena Telus, Universität des Saarlandes, Niemcy,  przewodnicząca Federalnego Związku Nauczycieli Języka Polskiego.

Temat referatu  i abstrakt (do 200 słów)  należy wysłać, wypełniając formularz rejestracyjny na stronie: http://polish.wnh.uksw.edu.pl/konferencja

Informacja o zaakceptowanych wystąpieniach zostanie przesłana do 26.10.2018 r.

Opłata konferencyjna obejmuje: materiały konferencyjne, dwa obiady w dniach konferencji, wieczór integracyjny (pierwszy dzień konferencji).

Planowana jest publikacja tekstów wystąpień konferencyjnych (po pozytywnej recenzji).

Информация

Подача заявок для докладчиков до:
12.10.2018
Оплата:
pełna – 250 złotych, ulgowa – 150 złotych (studenci, doktoranci, młodzi pracownicy naukowi i dydaktyczni do 35. roku życia).
Дата размещения:
3 июля 2018; 18:34 (Mariola Wilczak)
Дата правки:
3 июля 2018; 18:34 (Mariola Wilczak)

Смотреть также

04.01.2020

Język polski - między tradycją a współczesnością

Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego zaprasza do udziału w konferencji "Język polski - między tradycją a współczesnością", która odbędzie się w dniach 16-18 kwietnia 2020 roku w Krakowie. Konferencja jest organizowana dla uczczenia stulecia Towarzystwa oraz ukazania się setnego rocznika czasopisma "Język Polski".

16.03.2016

Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego IV / międzynarodowa konferencja

Celem konferencji jest refleksja nad perspektywami rozwoju dydaktyki języka polskiego jako obcego. W kręgu zainteresowań znajdują się zarówno rozważania dotyczące tradycyjnych i nowych metod nauczania, jak i prezentacje najnowszych materiałów dydaktycznych. Organizatorzy chcieliby również poruszyć ważne problemy związane z wyzwaniami, jakie stawia przed glottodydaktyką współczesna sytuacja geopolityczna. Proponowane ramy tematyczne:

11.10.2017

Bariery i pomosty w kulturze i języku / międzynarodowa konferencja naukowa

Program Konferencji

29.03.2019

Area Slavica 3: Język na pograniczu – granice w języku

Katedra Slawistyki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Ostrawskiego (RC) serdecznie zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej „Area Slavica 3: Język na pograniczu – granice w języku”, która odbędzie się 17 i 18 września 2019 (tym razem dosłownie na polsko-czeskiej granicy). Miejscem spotkania będzie hotel Pod Zeleným dubem w Starym Boguminie (RC) oraz Zamek Chałupki (Polska).

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах