Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 12.04.2024 - 13.04.2024
Added on: 21.01.2024

Aktywizacja – innowacja – akulturacja. (Glotto)dydaktyka a kryzys migracyjny

Type of the event:
Conference
City or town:
Łódź
Target groups:
Students, PhD Students, Doctors

Koło Naukowe Glottodydaktyków, działające przy Zakładzie Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego, organizuje w dniach 12–13 kwietnia 2024 roku międzynarodową konferencję studencko-doktorancką zatytułowaną: AKTYWIZACJA – INNOWACJA – AKULTURACJA. (GLOTTO)DYDAKTYKA A KRYZYS MIGRACYJNY.

Poprzednie konferencje organizowane przez Koło Naukowe Glottodydaktyków zakończyły się sukcesem, a prezentowane referaty zostały wydane w recenzowanych tomach pokonferencyjnych. W 2024 roku Koło Naukowe Glottodydaktyków obchodzi jubileusz. Mija bowiem 15 lat od założenia Koła, co czyni konferencję doskonałą okazją do wspólnego świętowania. Założeniem konferencji jest spotkanie studentów i doktorantów kierunków filologicznych i neofilologicznych, badaczy języka, kultury i literatury. Zapraszamy glottodydaktyków zajmujących się nauczaniem języków obcych (szczególnie języka polskiego jako obcego) oraz dydaktyków języka ojczystego.

Celem konferencji jest przedstawienie różnych aspektów ludyczności wykorzystywanej w trakcie procesu nauczania. Referaty dotyczyć mogą zarówno kwestii teoretycznych, jak i odnoszących się do metodyki nauczania, zagadnień kulturowych oraz językoznawczych. Tematy mogą obejmować m.in. zagadnienia z zakresu:
• pomysłowych rozwiązań wykorzystywanych w celu urozmaicenia zajęć;
• działań mających na celu ukazanie uczniom podobieństw/różnic kulturowych;
• problemów napotkanych podczas współpracy z uczniami, którzy doświadczyli kryzysu migracyjnego, oraz sposobów ich rozwiązywania;
• innowacyjnych metod dydaktycznych;
• metod aktywizacji uczniów;
• źródeł pomysłów na zajęcia dydaktyczne;
• nowej rzeczywistości w dydaktyce – nauczania online, kształcenia osób z doświadczeniem migracji;
• glottodydaktyki wobec kryzysu migracyjnego.

Wymienione zagadnienia to jedynie propozycje, chętnie przyjrzymy się także innym tematom zaproponowanym przez Państwa.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o zgłoszenie chęci uczestnictwa oraz tematu wystąpienia, które może mieć formę:

a) referatu (czas wystąpienia – 15 minut);
b) warsztatów (czas prowadzenia 30–45 minut).

Konferencja odbywa się stacjonarnie, więc nie ma możliwości wygłoszenia referatu online.

Zachęcamy do udziału w spotkaniu oraz w dyskusji i warsztatach.

Prosimy o wysyłanie zgłoszeń za pośrednictwem formularza do 18 lutego 2024 roku.

Link do formularza umieszony jest poniżej:
https://forms.office.com/e/HwMCn2kRhB

Konferencja odbędzie się w budynku Wydziału Filologicznego UŁ przy ul. Pomorskiej 171/173.
Wysokość opłaty konferencyjnej (w tym koszty elektronicznej publikacji) dla uczestników
z referatami oraz osób prowadzących warsztaty to:
• 400 zł;
• 350 zł (dla studentów)
(Organizatorzy nie rezerwują noclegów i nie pośredniczą w ich załatwianiu.
Uiszczenie opłaty konferencyjnej jest bezzwrotne.)
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: konferencja.kng@filologia.uni.lodz.pl.

Komitet naukowy:
dr hab. Grażyna Zarzycka
dr hab. Beata Grochala-Woźniak
dr hab. Edyta Pałuszyńska
dr Michalina Biernacka


Sekretarze konferencji:
dr Paulina Kaźmierczak
Agnieszka Dobrowolska
Martyna Marszał

Information

Application deadline for speakers:
18.02.2024
Fee:
400 zł, 350 zł
Added on:
21 January 2024; 13:24 (Katarzyna Burska)
Edited on:
26 January 2024; 18:45 (Katarzyna Burska)

See also

07.07.2021

Aktywizacja – innowacja – inspiracja w (glotto)dydaktyce

Koło Naukowe Glottodydaktyków działające przy Zakładzie Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego organizuje w dniach 8-9 października 2021 roku konferencję studencko-doktorancką zatytułowaną "Aktywizacja – innowacja – inspiracja w (glotto)dydaktyce".

14.12.2018

Ludyczność w (glotto)dydaktyce

Koło Naukowe Glottodydaktyków, działające przy Zakładzie Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego, organizuje w dniach  17–18 maja 2019 roku jubileuszową międzynarodową konferencję studencko-doktorancką zatytułowaną: LUDYCZNOŚĆ W (GLOTTO)DYDAKTYCE.

13.12.2018

Ludyczność w Glotto(dydaktyce)

Koło Naukowe Glottodydaktyków, działające przy Zakładzie Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego, organizuje w dniach 17–18 maja 2019 roku jubileuszową międzynarodową konferencję studencko-doktorancką zatytułowaną: LUDYCZNOŚĆ W (GLOTTO)DYDAKTYCE. W imieniu Koła Naukowego Glottodydaktyków UŁ Paulina Kaźmierczak

21.08.2018

Dyskursy kryzysu. Zmierzch – rozpad – przemiana / Ogólnopolska konferencja naukowa

Konferencja adresowana jest do wszystkich specjalistów, którzy w swoich badaniach i działalności poruszają problem kryzysu – zarówno w sposób teoretyczny jak i praktyczny. Zapraszamy wszystkich antropologów, socjologów, literaturoznawców, kulturoznawców, filozofów, językoznawców, psychologów, badaczy gender, politologów, historyków, archeologów, ekologów, filmoznawców, muzykologów, religioznawców i wszystkich, którzy żywo interesują się problematyką kryzysu.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.