Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 17.11.2016 g.09:00 - 19.11.2016 g.14:00
Дата размещения: 14.11.2016

Artyści medyccy – krąg Pawlikowskich

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Kraków
Организаторы:
Целевые аудитории:
Студенты, аспиранты, Независимые ученые, Доктора

Katedra Historii Literatury Polskiej XX Wieku zaprasza na konferencję pt. „Artyści medyccy – krąg Pawlikowskich”.

Konferencja odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Krakowa.

PROGRAM:

Czwartek, 17 listopada 2016
Wydział Polonistyki UJ, ul. Gołębia 16, sala 42
9.00 – otwarcie konferencji, Kasper Pawlikowski, Kraków: Słowo na wstępie
9.20–9.40 Jan Michalik, Uniwersytet Jagielloński: Tadeusz Pawlikowski – dopowiedzenia biografa
9.40–10.00 Urszula Klatka, Biblioteka Jagiellońska: Wspomnienia i rękopisy. Pamiętnik „Medyka” Michała Pawlikowskiego
10.00–10.20 Krystyna Zabawa, Akademia Ignatianum: Wanda i Maryla – dzieje rozwoju talentów artystycznych matki i córki
10.20–10.40 Anna Czabanowska-Wróbel, Uniwersytet Jagielloński: „Kolega-rówieśnik, towarzysz i przyjaciółka”. Miejsce Maryli Wolskiej wśród lwowskich Płanetników
Dyskusja, przerwa
12.30–12.50 Wojciech Ligęza, Uniwersytet Jagielloński: Poematy i cykle poetyckie Beaty Obertyńskiej
12.50–13.10 Justyna Wysocka, Uniwersytet Jagielloński: „Gdzie się ona zaczyna, a kończy snop żyta?” O „Przypolnicy” z ineditów Beaty Obertyńskiej
Dyskusja, przerwa
16.00–16.20 Anna Pawlikowska, Kraków, Kobiety Pawlikowskich
16.20–16.40 Marta Trojanowska, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu: Między Zaświeciem, Kozińcem i Medyką. Twórczość Leli Pawlikowskiej do września 1939
16.40–17.00 Bartosz Jakubowski, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Medyckiej: Malarka z Medyki – Aniela Pająkówna
Dyskusja

Recital prof. Karola Tarnowskiego (utwory fortepianowe)

Piątek, 18 listopada 2016
Biblioteka Jagiellońska, sala stara sala konferencyjna
10.00–10.20 Monika Jaglarz, Biblioteka Jagiellońska: Archiwum Domowe Pawlikowskich w Bibliotece Jagiellońskiej Medyka–Kraków
10.20 – 10.40 Ewa Malicka, Biblioteka Jagiellońska: Pierwsze kroki dziennikarskie Mieczysława Pawlikowskiego. Ilustrowane gazety pisane z lat 1848–1849 w Archiwum Domowym Pawlikowskich
10.40–11.00 Jan Musiał, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu: Niewydanego „Lamusa” skutki estetyczne
Dyskusja, przerwa
12.00–14.00 Zwiedzanie wystawy w Bibliotece Jagiellońskiej
Dwór w Goszycach:
17.00 Gitara i tamci – koncert gitarowy Jana Oberbeka
 
Sobota, 19 listopada 2016
Muzeum Narodowe w Krakowie, Sukiennice, Sala Wystaw Zmiennych „Malarnia”
10.30–10.50 Marcin Wróbel, Uniwersytet Jagielloński: Poza proste dychotomie – „odnowiona przyroda” i „walka o najwyższe kulturalne dobra”. Filozoficzna i społeczna wizja prawa ochrony środowiska w pracach Jana Gwalberta Pawlikowskiego
10.50–11.10 Lidia Ligęza, Kraków: Góralszczyzna w ujęciu Jana Gwalberta Henryka Pawlikowskiego
11.10–11.30 Janusz Gruchała, Uniwersytet Jagielloński: „Biblioteka Medycka” – seria wytworna
Dyskusja, przerwa
12.30–12.50 Beata Skoczeń-Marchewka, Muzeum Etnograficzne im. S. Udzieli w Krakowie: Kolekcja ludowych drzeworytów w zbiorach Józefa Gwalberta Pawlikowskiego
12.50–13.10 Mateusz Antoniuk, Uniwersytet Jagielloński: Rękopisy Leopolda Staffa ze zbioru Archiwum Domowego Pawlikowskich
Dyskusja
Zakończenie konferencji

Смотреть также

12.02.2016

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego z Instytutem Filologii Polskiej UŁ

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego z Instytutem Filologii Polskiej UŁ

13.02.2017

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego z Instytutem Filologii Polskiej UŁ 2017

Studenci i pracownicy Instytutu Filologii Polskiej UŁ po raz kolejny zapraszają do udziału w obchodach Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Celem imprezy jest propagowanie dbałości o poprawność polszczyzny, kształtowanie świadomości językowej Polaków oraz promowanie czytelnictwa literatury polskiej.

19.03.2017

Wspólnota – tradycja – przemoc. Kultura i literatura polska w kontekstach postzależnościowych

Wybór tematyki konferencji podyktowało przeświadczenie, że pogłębianie refleksji nad szeroko rozumianą problematyką zależnościową jest jednym z najważniejszych zadań, przed jakimi stoi dzisiejsza humanistyka.

02.12.2017

Warsztaty w ramach projektu "Z komunikacją ku integracji"

W Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego trwają warsztaty w ramach projektu Z komunikacją ku integracji. Spotkania mają na celu pogłębienie poczucia wspólnoty językowej i społecznej wśród młodzieży i osób dorosłych polsko- i obcojęzycznej obecnie zamieszkałych w województwie lubuskim. Uczestnicy projektu biorą aktywny udział w warsztatach, w ramach których uczą się współdziałania i pokonywania barier językowych i kulturowych. Spotkania mają na celu budowanie pozytywnych relacji w środowisku językowym poprzez zrozumienie, naukę i działanie.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах