Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 17.11.2016 g.09:00 - 19.11.2016 g.14:00
Added on: 14.11.2016

Artyści medyccy – krąg Pawlikowskich

Type of the event:
Conference
City or town:
Kraków
Target groups:
Students, PhD Students, Independent academics, Doctors

Katedra Historii Literatury Polskiej XX Wieku zaprasza na konferencję pt. „Artyści medyccy – krąg Pawlikowskich”.

Konferencja odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Krakowa.

PROGRAM:

Czwartek, 17 listopada 2016
Wydział Polonistyki UJ, ul. Gołębia 16, sala 42
9.00 – otwarcie konferencji, Kasper Pawlikowski, Kraków: Słowo na wstępie
9.20–9.40 Jan Michalik, Uniwersytet Jagielloński: Tadeusz Pawlikowski – dopowiedzenia biografa
9.40–10.00 Urszula Klatka, Biblioteka Jagiellońska: Wspomnienia i rękopisy. Pamiętnik „Medyka” Michała Pawlikowskiego
10.00–10.20 Krystyna Zabawa, Akademia Ignatianum: Wanda i Maryla – dzieje rozwoju talentów artystycznych matki i córki
10.20–10.40 Anna Czabanowska-Wróbel, Uniwersytet Jagielloński: „Kolega-rówieśnik, towarzysz i przyjaciółka”. Miejsce Maryli Wolskiej wśród lwowskich Płanetników
Dyskusja, przerwa
12.30–12.50 Wojciech Ligęza, Uniwersytet Jagielloński: Poematy i cykle poetyckie Beaty Obertyńskiej
12.50–13.10 Justyna Wysocka, Uniwersytet Jagielloński: „Gdzie się ona zaczyna, a kończy snop żyta?” O „Przypolnicy” z ineditów Beaty Obertyńskiej
Dyskusja, przerwa
16.00–16.20 Anna Pawlikowska, Kraków, Kobiety Pawlikowskich
16.20–16.40 Marta Trojanowska, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu: Między Zaświeciem, Kozińcem i Medyką. Twórczość Leli Pawlikowskiej do września 1939
16.40–17.00 Bartosz Jakubowski, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Medyckiej: Malarka z Medyki – Aniela Pająkówna
Dyskusja

Recital prof. Karola Tarnowskiego (utwory fortepianowe)

Piątek, 18 listopada 2016
Biblioteka Jagiellońska, sala stara sala konferencyjna
10.00–10.20 Monika Jaglarz, Biblioteka Jagiellońska: Archiwum Domowe Pawlikowskich w Bibliotece Jagiellońskiej Medyka–Kraków
10.20 – 10.40 Ewa Malicka, Biblioteka Jagiellońska: Pierwsze kroki dziennikarskie Mieczysława Pawlikowskiego. Ilustrowane gazety pisane z lat 1848–1849 w Archiwum Domowym Pawlikowskich
10.40–11.00 Jan Musiał, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu: Niewydanego „Lamusa” skutki estetyczne
Dyskusja, przerwa
12.00–14.00 Zwiedzanie wystawy w Bibliotece Jagiellońskiej
Dwór w Goszycach:
17.00 Gitara i tamci – koncert gitarowy Jana Oberbeka
 
Sobota, 19 listopada 2016
Muzeum Narodowe w Krakowie, Sukiennice, Sala Wystaw Zmiennych „Malarnia”
10.30–10.50 Marcin Wróbel, Uniwersytet Jagielloński: Poza proste dychotomie – „odnowiona przyroda” i „walka o najwyższe kulturalne dobra”. Filozoficzna i społeczna wizja prawa ochrony środowiska w pracach Jana Gwalberta Pawlikowskiego
10.50–11.10 Lidia Ligęza, Kraków: Góralszczyzna w ujęciu Jana Gwalberta Henryka Pawlikowskiego
11.10–11.30 Janusz Gruchała, Uniwersytet Jagielloński: „Biblioteka Medycka” – seria wytworna
Dyskusja, przerwa
12.30–12.50 Beata Skoczeń-Marchewka, Muzeum Etnograficzne im. S. Udzieli w Krakowie: Kolekcja ludowych drzeworytów w zbiorach Józefa Gwalberta Pawlikowskiego
12.50–13.10 Mateusz Antoniuk, Uniwersytet Jagielloński: Rękopisy Leopolda Staffa ze zbioru Archiwum Domowego Pawlikowskich
Dyskusja
Zakończenie konferencji

See also

12.02.2016

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego z Instytutem Filologii Polskiej UŁ

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego z Instytutem Filologii Polskiej UŁ

13.02.2017

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego z Instytutem Filologii Polskiej UŁ 2017

Studenci i pracownicy Instytutu Filologii Polskiej UŁ po raz kolejny zapraszają do udziału w obchodach Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Celem imprezy jest propagowanie dbałości o poprawność polszczyzny, kształtowanie świadomości językowej Polaków oraz promowanie czytelnictwa literatury polskiej.

19.03.2017

Wspólnota – tradycja – przemoc. Kultura i literatura polska w kontekstach postzależnościowych

Wybór tematyki konferencji podyktowało przeświadczenie, że pogłębianie refleksji nad szeroko rozumianą problematyką zależnościową jest jednym z najważniejszych zadań, przed jakimi stoi dzisiejsza humanistyka.

02.12.2017

Warsztaty w ramach projektu "Z komunikacją ku integracji"

W Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego trwają warsztaty w ramach projektu Z komunikacją ku integracji. Spotkania mają na celu pogłębienie poczucia wspólnoty językowej i społecznej wśród młodzieży i osób dorosłych polsko- i obcojęzycznej obecnie zamieszkałych w województwie lubuskim. Uczestnicy projektu biorą aktywny udział w warsztatach, w ramach których uczą się współdziałania i pokonywania barier językowych i kulturowych. Spotkania mają na celu budowanie pozytywnych relacji w środowisku językowym poprzez zrozumienie, naukę i działanie.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.