Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 19.02.2020 g.11:00
Дата размещения: 26.01.2020

Dr Anna Förster (Lipsk): Theory in Translation. Historia przekładów dzieł literaturoznawstwa poststrukturalnego w Europie Środkowo-Wschodniej / wykład

Начало событияВид события:
Лекция
Местность:
Warszawa

Począwszy od lat 80. XX wieku antropologiczne analizy i teksty Edwarda Saida lub Hansa Blumenberga każą nam postrzegać teorię jako produkt intelektualnego, ale przede wszystkim przestrzennego dystansowania się. Historia idei skupia się w związku z tym na paradygmacie mobilności, czy to w formie badań nad podróżującym lub migrującym naukowcem, czyli travelling theories, czy też w formie badań nad przemieszczaniem się rzeczy lub towarów, czyli histoire croisée.

Historia poststrukturalizmu w Europie Środkowo-Wschodniej ukazuje problematyczność tych ogólnych założeń, zwłaszcza, że przed rokiem 1989 przemieszczanie, podróże oraz migracja przynajmniej pozornie odbywają się tylko w jedną stronę, mianowicie ze Wschodu na Zachód. Równocześnie nie ma wątpliwości, że od końca lat 60-tych XX wieku następuje intensywna wymiana z francuskimi oraz amerykańskimi teoretyczkami i teoretykami, jak również recepcja zachodnich teorii. Na tę pozorną sprzeczność napotykamy, gdy ujmujemy teorię przede wszystkim jako wydarzenie językowe, a historię idei odpowiednio, jako lingwistyczne i tekstualne wydarzenie pośrednictwa i przekładu.

(informacja organizatorów)

Na podstawie dwóch przykładów z lat 80-tych XX wieku: Marii Janion (seria Transgresje) i czechosłowackiego literaturoznawcy Vladimíra Macury (podręcznik Průvodce po světové literární teorii) dr Anna Förster omawia nie tylko wczesne lektury poststrukturalnej teorii literatury w regionie, ale także stawia pytanie na temat roli (nie)przekładów dla ich odbioru.

Wykład i dyskusja odbędą się w języku angielskim.


Doktor Anna Förster ukończyła studia magisterskie na kierunku translatologii i slawistyki zachodniej na Uniwersytecie w Lipsku. Obroniła pracę doktorską w dziedzinie literaturoznawstwa porównawczego na Uniwersytecie im. Ludwiga Maximiliana w Monachium. Była docentką na Uniwersytecie im. Ludwiga Maximiliana w Monachium oraz na Uniwersytecie w Erfurcie. Jej najnowsza publikacja, to monografia zatytułowana Der Schriftsteller als Philologe. Bohumil Hrabal, Jaroslav Hašek und die Philologie (Würzburg, 2020). Poza tym Anna Förster zajmuje się przekładami literatury z języka czeskiego i języka angielskiego na język niemiecki.

Информация

Адрес:
Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, sala 144 im. A. Mickiewicza (I piętro)
Оплата:
wstęp wolny
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах