Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 13.07.2019 - 25.07.2019
Дата размещения: 25.06.2019

Festiwal „Śladami Singera” 2019

Начало событияВид события:
фестиваль
Организаторы:

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” zaprasza na 9 Międzynarodowy Festiwal „Śladami Singera”.

Ławka Izaaka Singera w Biłgoraju. Fot. Przemysław Czopor

W tym roku festiwal zawita do dwunastu miast. Trasa festiwalu:

13–14 lipca: Kraśnik

14–15 lipca: Bychawa

15–16 lipca: Kock

16–17 lipca: Piaski

17–18 lipca: Janów Lubelski

18–19 lipca: Szczebrzeszyn

19–20 lipca: Józefów

20–21 lipca: Biłgoraj

21–22 lipca: Tyszowce

22–23 lipca: Goraj

23–24 lipca: Krasnobród

25 lipca festiwal zawita do Lublina.

Информация

Смотреть также

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах