Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 13.07.2019 - 25.07.2019
Added on: 25.06.2019

Festiwal „Śladami Singera” 2019

Type of the event:
Festival

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” zaprasza na 9 Międzynarodowy Festiwal „Śladami Singera”.

Ławka Izaaka Singera w Biłgoraju. Fot. Przemysław Czopor

W tym roku festiwal zawita do dwunastu miast. Trasa festiwalu:

13–14 lipca: Kraśnik

14–15 lipca: Bychawa

15–16 lipca: Kock

16–17 lipca: Piaski

17–18 lipca: Janów Lubelski

18–19 lipca: Szczebrzeszyn

19–20 lipca: Józefów

20–21 lipca: Biłgoraj

21–22 lipca: Tyszowce

22–23 lipca: Goraj

23–24 lipca: Krasnobród

25 lipca festiwal zawita do Lublina.

Information

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.