Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 08.03.2022 - 08.04.2022
Дата размещения: 18.03.2022

Homo irretitus w szkole

Начало событияВид события:
Лекция
Организаторы:
Целевые аудитории:
Педагоги

Zakład Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej UŁ zaprasza na cykl wykładów prof. Adama Regiewicza.

Szczegółowy harmonogram prezentuje się następująco:

Jak uczy się mózg? czyli nowe media i ludzka percepcja – 30 marca

Wykład poświęcony neurobiologicznym uwarunkowaniom edukacji, zmianom, jakim podlega dzisiaj ludzka percepcja i ich konsekwencjom dla uczenia się

Nowe media – stara szkoła – 4 kwietnia

Wykład poświęcony szkolnej tradycji i wykorzystaniu mediów w edukacji

Kanon i język – 6 kwietnia

Wykład podejmuje kwestie zasadności ujmowania zjawisk popularnych w edukacji w kontekście nowych mediów. Stawia pytanie o rolę kanonu i jego ponownego zdefiniowania oraz języka, w jakim przemawia współczesna kultura.

Koncepcja metaumysłu w szkolnej praktyce – 7 kwietnia

Koniec Galaktyki Gutenberga w szkolnej praktyce. Projekt edukacji opartej na hipertekstowości.

Katedra jako model edukacji – 8 kwietnia

Polisemiotyczność w edukacji. Katedra jako model architektury umysłu i model edukacji.

Информация

Дата размещения:
18 марта 2022; 17:50 (Katarzyna Burska)
Дата правки:
19 марта 2022; 11:24 (Katarzyna Burska)

Смотреть также

19.02.2017

Nauczanie praktyczne w naukach społecznych. Edukacja medialna – nowe metody dydaktyczne

Praktyczne nauczanie w naukach społecznych jest bardzo modne, jak i konieczne. Od kilku lat można zaobserwować w Polsce tendencję do wdrażania tak zwanej metody projektowej. Szczególnie w naukach społecznych i humanistycznych projekty coraz częściej zastępują stresujące egzaminy i zaliczenia. Jednak nowe media wymuszają na wykładowcach ciągłe dokształcanie i stosowanie dużo bardziej atrakcyjnych form prowadzenia zajęć. Wymiana doświadczeń wykładowców-praktyków w tym zakresie wydaje się koniecznością. W trakcie konferencji chcemy poruszyć wiele zagadnień praktycznych, które przekładają się bezpośrednio na jakość nauczania, nie tylko w szkołach wyższych.

19.06.2018

Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole. Między schematem a kreatywnością

Zakład Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego ma zaszczyt zaprosić na ogólnopolską interdyscyplinarną konferencję naukową "Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole. Między schematem a kreatywnością", która odbędzie się w dniach 8 i 9 listopada 2018 roku w Warszawie.

16.04.2021

W stronę nowej podstawy programowej języka polskiego

Centrum Badań Edukacyjnych i Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza do udziału w panelu dyskusyjnym poświęconym zmianom w kształceniu polonistycznym.

17.06.2018

Media a edukacja. Człowiek – mediakreator

Tegoroczna, dziesiąta już, konferencja z cyklu "Media a edukacja", odnosi się tematycznie do roli człowieka w świecie mediów. Konferencje te, organizowane w Poznaniu od 1997 roku przez Zakład Technologii Kształcenia Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych oraz, od kilku lat, przy współudziale Uniwersytetu Rzeszowskiego, od początku istnienia stanowią miejsce refleksji naukowej nad edukacją medialną.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах