Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 22.10.2018 - 28.10.2018
Дата размещения: 21.10.2018

IX Tydzień Otwartej Nauki / Open Access Week 2018

Начало событияВид события:
фестиваль
Организаторы:

Tematem Tygodnia jest: "designing equitable foundations for open knowledge" - "tworzymy rzetelne podstawy otwartej wiedzy".

Skład Komitetu Organizacyjnego Tygodnia Otwartej Nauki:

 • dr Iwona Sójkowska – prezes Stowarzyszenia EBIB, kustoszka dyplomowana Biblioteki Politechniki Łódzkiej
 • Bożena Bednarek-Michalska – członek Stowarzyszenia EBIB, aktywistka OA, kustoszka dyplomowana Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • dr hab. Aneta Pieniądz – adiunkt Instytutu Historycznego UW, członek ruchu społecznego Obywateli Nauki
 • dr Alek Tarkowski – dyrektor Fundacji Centrum Cyfrowe
 • dr hab Tomasz Ganicz – PAN, Prezes Fundacji Wikimedia Polska.

WYBRANE WYDARZENIA w ramach Tygodnia Otwartej Nauki

22 października (poniedziałek) / 23 października (wtorek) / 24 października (środa) / 25 października (czwartek)

22 października:

Biblioteka Politechniki Łódzkiej organizuje warsztaty prawne, które poprowadzi Natalia Mileszyk – prawniczka, specjalistka ds. polityk publicznych z Centrum Cyfrowego. Celem warsztatów jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat praw autorskich i wolnych licencji w nauce, w szczególności w kontekście publikacji naukowych i danych badawczych; promowanie wśród uczestników idei Open Access, zachęcenie do otwartości w ich działalności; promowanie wśród uczestników zasobów wiedzy na temat otwartości w nauce, tak aby po szkoleniu samodzielnie mogli doskonalić swoją wiedzę. 

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego przeprowadzi warsztaty – Otwarte Zasoby edukacyjne w pracy nauczyciela – Co mogą ułatwić? Jak z nich korzystać? Prowadzącym warsztaty będzie Kamil Śliwowski - trener i animator edukacji medialnej, specjalizujący się w wykorzystaniu nowych technologii w edukacji, zwłaszcza w kontekście prawa autorskiego oraz ochrony prywatności, na co dzień współpracujący z fundacją Katalyst Education, Koalicją Otwartej Edukacji, Fundacją Panoptykon i Creative Commons Polska).

Centrum Informacyjno-Biblioteczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  organizuje  seminarium „Otwarty UMED”. Szczegółowe informacje na stronie: http://cib.umed.lodz.pl/seminarium-otwarty-umed/. 

23 października:

W godzinach 10:00 – 13:30 Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na „9. Seminarium Open Access”: Tworzymy rzetelne podstawy otwartej wiedzy.

Wystąpienia:

 • dr Marcin Konik: Projekt "Dziedzictwo Chopinowskie" - otwarty dostęp do kultury i nauki;
 • Karol Kalinowski: "Zapisy Terroru" opowieścią o polskim doświadczeniu konfrontacji z dwoma totalitaryzmami;
 • Tomasz Parkoła: Rola Federacji Bibliotek Cyfrowych w otwartym dostępie do zasobów nauki i kultury;
 • Radosław Michalski: Digitalizacja zbiorów specjalnych w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego na przykładzie kolekcji polskiego plakatu z okresu PRL.

O godz. 10:00 Biblioteka Politechniki Krakowskiej organizuje spotkanie dla doktorantów PK i wykład dla władz uczelni, wydziałów i jednostek pozawydziałowych pt. Otwarty dostęp do publikacji naukowych: istotne zagadnienia.

O godz. 10:30 w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie Platforma Otwartej Nauki organizuje seminarium „Jak się przygotować do rewolucji otwartego dostępu?” Na seminarium podjęte zostaną tematy: w jaki sposób otwarty dostęp pomoże pracy naukowej, jakie są założenia europejskiego Planu S przyjętego m.in. przez Narodowe Centrum Nauki oraz jak skutecznie posługiwać się narzędziami prawnymi.

W godzinach 11:00-13:30 w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego będzie organizowany OPEN ACCESS INFO DAY, który ma na celu przybliżenie zagadnień otwartego dostępu społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego. Podczas spotkania odbędą się wykłady i prezentacje ekspertów: Jakuba Szprota, członka zespołu Platformy Otwartej, dr Katarzyny Świerk, kierownik Biura Nauki, Pełnomocnika UG ds. otwartego dostępu do publikacji naukowych, oraz Magdaleny Hamerskiej, kierownik Oddziału Bibliografii i Bibliometrii BUG. Na zakończeniu prezentacji będzie możliwość zadawania pytań. Szczegółowe informacje oraz program znajdują się na stronie uczelni.

– W godzinach 11:00-12:00 Biblioteka Politechniki Poznańskiej zaprasza na warsztat organizowany przez Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), dotyczący możliwości  publikowania w otwartym  dostępie (OA). Szkolenie prowadzi Anna Abramowska (EBSCO). Rejestracja: http://library.put.poznan.pl/pl/4_01_05.

O godz. 13:00 Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu zaprasza na wykład dr. Dominika Piotrowskiego: Otwartoźródłowe systemy zarządzania treścią w służbie otwartej nauki.

Biblioteka Jagiellońska zaprasza na dwa wykłady:

 • w godzinach 13:00 - 14:30: dr Sebastian Grudzień, Open access a... sprawa polska.

Czy nasze bazy open access wychodzą naprzeciw potrzeb informacyjnych użytkowników polskich? Czy mogą być przydatne cudzoziemcom? Czy warto, aby użytkownicy polscy korzystali z zagranicznych zasobów open access? Czy tematyka polska jest tam obecna? Wykład zachęca do przyglądnięcia się tym oraz innym praktycznym aspektom otwartego dostępu.

 • w godzinach 14:45 - 15:30: mgr Leszek Szafrański, Otwarty dostęp w polskich repozytoriach i bibliotekach cyfrowych.

Jak funkcjonują polskie biblioteki cyfrowe i repozytoria? Jakie zasoby udostępniają w otwartym dostępie? Jak znaleźć te bazy w Internecie? Czy realizują ideę otwartego dostępu? Wykład pozwala poszerzyć wiedzę na temat repozytoriów i bibliotek cyfrowych.

Wstęp wolny.

O godzinie 20:00 Koalicja Otwartej Edukacji zaprasza na webinar Otwarte licencje Creative Commons na uczelni. Co warto wiedzieć?". Poprowadzi go Kamil Śliwowski. Jego celem będzie przybliżenie licencji Creative Commons i ich zastosowania do publikacji prac naukowych oraz materiałów edukacyjnych, a także rozmowa o tym, jak wykorzystać treści na licencjach Creative Commons lub z domeny publicznej, jakie są różnice między licencjami i jak zastosować licencje do własnych materiałów. Rejestracja: https://fundacjanowoczesnapolska.clickmeeting.com/988493233/register.

Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie organizuje szkolenie dla  pracowników i doktorantów: „Prawo autorskie i wolne licencje w otwartej nauce”, które poprowadzi prawnik – Natalia Mileszyk. Szkoleniu towarzyszyć będzie spotkanie informacyjne poświęcone numerowi ORCID (Open Researcher and Contributor ID). Dla uczestników spotkania zostaną przygotowane materiały informacyjne nt. otwartego dostępu.

24 października:

O godz. 11:30 Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu zaprasza na wykład dr Natalii Pamuły-Cieślak (Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK): Wszystko otwarte czyli o indeksowaniu, wyszukiwaniu i dostępie do publikacji w Dirtectory of Open Access Journals (DOAJ) i Directory of Open Access Books (DOAB).

– O godzinie 12:30 Biblioteka Politechniki Gdańskiej zaprasza na pokaz filmu Paywall: The Business of Scholarship, promującego powszechny otwarty dostęp do publikacji naukowych. Film będzie emitowany i oglądany w tych dniach na kilkuset uczelniach na całym świecie (zob. screenings). Prezentuje on różne stanowiska i poglądy na temat otwartego dostępu znanych ludzi z obszaru nauki, wydawnictw i bibliotek.

Tytułowy "Paywall", czyli płatny dostęp do treści, jest postrzegany przez autora dokumentu, Jasona Schmitta, jako bariera w upowszechnianiu nauki i odkryć naukowych, a jego istnienie, w pewnym sensie, podważa sens prowadzenia badań oraz może do pewnego stopnia zablokować rozwój nauki.

O godzinie 20:00 Koalicja Otwartej Edukacji zaprasza na webinar Otwarte Zasoby Edukacyjne w pracy nauczycieli akademickich, który poprowadzi Karolina Grodecka - metodyczka e-learningu w Centrum e-Learningu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, zajmująca się rozwijaniem Otwartych Zasobów Edukacyjnych w AGH i szkoleniem z tej problematyki pracowników naukowo-dydaktycznych. Podczas webinaru przedstawione zostaną różne serwisy z otwartymi zasobami, których jakość jest gwarantowana przez proces recenzji i renomę ich dostawców. Zaprezentowane zostaną bazy z otwartymi podręcznikami akademickimi, książkami i artykułami naukowymi, multimediami i zasobami graficznymi, których wykorzystanie może wzbogacić pracę dydaktyczną akademika na każdej uczelni. Rejestracja: https://fundacjanowoczesnapolska.clickmeeting.pl/oze-w-pracy-nauczycieli-akademickich/register

25 października:

W dniach 25-26 października 2018 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu odbędzie się bezpłatne seminarium Dziedzictwo cyfrowe: strategie, wyzwania, korzyści i warsztaty TuEuropeana. Organizatorami przedsięwzięcia są Filmoteka Narodowa-Instytut Audiowizualny w Warszawie, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe i Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu. Seminarium skierowane do lokalnych i regionalnych instytucji kultury zainteresowanych udostępnianiem swoich zbiorów w internecie. Wymagana rejestracja pod adresem: http://tueuropeana.pl/  (zakładka: Dla posiadaczy kolekcji).

Zachęcamy również do udziału w wydarzeniach Tygodnia Otwartego Dostępu: https://www.facebook.com/tydzienopenaccess/ .

Смотреть также

21.03.2019

Shaping new ways to open the book. A workshop of the HIRMEOS project

The HIRMEOS project (High Integration of Research Monographs in the European Open Science infrastructure), a project of the OPERAS research infrastructure (operas-eu.org) is organizing a workshop at the ELPUB conference in Marseille on 2 June on the topic of "Shaping new ways to open the book".

21.03.2019

International Conference on Electronic Publishing (ElPub) 2019 "Academic Publishing and Digital Bibliodiversity" / Conférence ELPUB 2019: bibliodiversité et publication de livres numérique

In 2019, the Electronic Publishing conference will expand your horizons and perceptions! Taking as an inspirational starting point the concept of bibliodiversity, a term coined by Chilean publishers in the 1990s, the forum will revisit its definition and explore what it means today. Being organised five years after the adoption of the International Declaration of Independent Publishers to Promote and Strengthen Bibliodiversity Together, supported in 2014 by 400 publishers from 45 countries, the conference aims to bring together the enquiring academic, professional and publishing industry minds keen to explore the ever evolving nature of the knowledge transmission within human societies.

13.05.2019

Otwarte konsultacje rekomendacji dotyczących danych badawczych w humanistyce

Grupa robocza e-Humanities działająca w ramach ALLEA (ALL European Academies) opracowała rekomendacje dotyczące nowych wyzwań związanych z zarządzaniem danymi badawczymi i zastosowaniem zasad FAIR w szerszym kontekście otwartej nauki. Publiczne konsultacje tych rekomendacji rozpoczęły się 8 maja 2019 i mają na celu zebranie uwag od badaczy, praktyków i instytucji badawczych z obszaru humanistyki.

24.05.2020

Janusz Waligóra: Poezja jest zdziwieniem. O twórczości Wisławy Szymborskiej / webinarium w ramach projektu Polonistyka otwarta

________________________

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах