Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 22.10.2018 - 28.10.2018
Data dodania: 21.10.2018

IX Tydzień Otwartej Nauki / Open Access Week 2018

Typ wydarzenia:
Festiwal

Tematem Tygodnia jest: "designing equitable foundations for open knowledge" - "tworzymy rzetelne podstawy otwartej wiedzy".

Skład Komitetu Organizacyjnego Tygodnia Otwartej Nauki:

 • dr Iwona Sójkowska – prezes Stowarzyszenia EBIB, kustoszka dyplomowana Biblioteki Politechniki Łódzkiej
 • Bożena Bednarek-Michalska – członek Stowarzyszenia EBIB, aktywistka OA, kustoszka dyplomowana Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • dr hab. Aneta Pieniądz – adiunkt Instytutu Historycznego UW, członek ruchu społecznego Obywateli Nauki
 • dr Alek Tarkowski – dyrektor Fundacji Centrum Cyfrowe
 • dr hab Tomasz Ganicz – PAN, Prezes Fundacji Wikimedia Polska.

WYBRANE WYDARZENIA w ramach Tygodnia Otwartej Nauki

22 października (poniedziałek) / 23 października (wtorek) / 24 października (środa) / 25 października (czwartek)

22 października:

Biblioteka Politechniki Łódzkiej organizuje warsztaty prawne, które poprowadzi Natalia Mileszyk – prawniczka, specjalistka ds. polityk publicznych z Centrum Cyfrowego. Celem warsztatów jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat praw autorskich i wolnych licencji w nauce, w szczególności w kontekście publikacji naukowych i danych badawczych; promowanie wśród uczestników idei Open Access, zachęcenie do otwartości w ich działalności; promowanie wśród uczestników zasobów wiedzy na temat otwartości w nauce, tak aby po szkoleniu samodzielnie mogli doskonalić swoją wiedzę. 

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego przeprowadzi warsztaty – Otwarte Zasoby edukacyjne w pracy nauczyciela – Co mogą ułatwić? Jak z nich korzystać? Prowadzącym warsztaty będzie Kamil Śliwowski - trener i animator edukacji medialnej, specjalizujący się w wykorzystaniu nowych technologii w edukacji, zwłaszcza w kontekście prawa autorskiego oraz ochrony prywatności, na co dzień współpracujący z fundacją Katalyst Education, Koalicją Otwartej Edukacji, Fundacją Panoptykon i Creative Commons Polska).

Centrum Informacyjno-Biblioteczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  organizuje  seminarium „Otwarty UMED”. Szczegółowe informacje na stronie: http://cib.umed.lodz.pl/seminarium-otwarty-umed/. 

23 października:

W godzinach 10:00 – 13:30 Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na „9. Seminarium Open Access”: Tworzymy rzetelne podstawy otwartej wiedzy.

Wystąpienia:

 • dr Marcin Konik: Projekt "Dziedzictwo Chopinowskie" - otwarty dostęp do kultury i nauki;
 • Karol Kalinowski: "Zapisy Terroru" opowieścią o polskim doświadczeniu konfrontacji z dwoma totalitaryzmami;
 • Tomasz Parkoła: Rola Federacji Bibliotek Cyfrowych w otwartym dostępie do zasobów nauki i kultury;
 • Radosław Michalski: Digitalizacja zbiorów specjalnych w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego na przykładzie kolekcji polskiego plakatu z okresu PRL.

O godz. 10:00 Biblioteka Politechniki Krakowskiej organizuje spotkanie dla doktorantów PK i wykład dla władz uczelni, wydziałów i jednostek pozawydziałowych pt. Otwarty dostęp do publikacji naukowych: istotne zagadnienia.

O godz. 10:30 w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie Platforma Otwartej Nauki organizuje seminarium „Jak się przygotować do rewolucji otwartego dostępu?” Na seminarium podjęte zostaną tematy: w jaki sposób otwarty dostęp pomoże pracy naukowej, jakie są założenia europejskiego Planu S przyjętego m.in. przez Narodowe Centrum Nauki oraz jak skutecznie posługiwać się narzędziami prawnymi.

W godzinach 11:00-13:30 w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego będzie organizowany OPEN ACCESS INFO DAY, który ma na celu przybliżenie zagadnień otwartego dostępu społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego. Podczas spotkania odbędą się wykłady i prezentacje ekspertów: Jakuba Szprota, członka zespołu Platformy Otwartej, dr Katarzyny Świerk, kierownik Biura Nauki, Pełnomocnika UG ds. otwartego dostępu do publikacji naukowych, oraz Magdaleny Hamerskiej, kierownik Oddziału Bibliografii i Bibliometrii BUG. Na zakończeniu prezentacji będzie możliwość zadawania pytań. Szczegółowe informacje oraz program znajdują się na stronie uczelni.

– W godzinach 11:00-12:00 Biblioteka Politechniki Poznańskiej zaprasza na warsztat organizowany przez Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), dotyczący możliwości  publikowania w otwartym  dostępie (OA). Szkolenie prowadzi Anna Abramowska (EBSCO). Rejestracja: http://library.put.poznan.pl/pl/4_01_05.

O godz. 13:00 Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu zaprasza na wykład dr. Dominika Piotrowskiego: Otwartoźródłowe systemy zarządzania treścią w służbie otwartej nauki.

Biblioteka Jagiellońska zaprasza na dwa wykłady:

 • w godzinach 13:00 - 14:30: dr Sebastian Grudzień, Open access a... sprawa polska.

Czy nasze bazy open access wychodzą naprzeciw potrzeb informacyjnych użytkowników polskich? Czy mogą być przydatne cudzoziemcom? Czy warto, aby użytkownicy polscy korzystali z zagranicznych zasobów open access? Czy tematyka polska jest tam obecna? Wykład zachęca do przyglądnięcia się tym oraz innym praktycznym aspektom otwartego dostępu.

 • w godzinach 14:45 - 15:30: mgr Leszek Szafrański, Otwarty dostęp w polskich repozytoriach i bibliotekach cyfrowych.

Jak funkcjonują polskie biblioteki cyfrowe i repozytoria? Jakie zasoby udostępniają w otwartym dostępie? Jak znaleźć te bazy w Internecie? Czy realizują ideę otwartego dostępu? Wykład pozwala poszerzyć wiedzę na temat repozytoriów i bibliotek cyfrowych.

Wstęp wolny.

O godzinie 20:00 Koalicja Otwartej Edukacji zaprasza na webinar Otwarte licencje Creative Commons na uczelni. Co warto wiedzieć?". Poprowadzi go Kamil Śliwowski. Jego celem będzie przybliżenie licencji Creative Commons i ich zastosowania do publikacji prac naukowych oraz materiałów edukacyjnych, a także rozmowa o tym, jak wykorzystać treści na licencjach Creative Commons lub z domeny publicznej, jakie są różnice między licencjami i jak zastosować licencje do własnych materiałów. Rejestracja: https://fundacjanowoczesnapolska.clickmeeting.com/988493233/register.

Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie organizuje szkolenie dla  pracowników i doktorantów: „Prawo autorskie i wolne licencje w otwartej nauce”, które poprowadzi prawnik – Natalia Mileszyk. Szkoleniu towarzyszyć będzie spotkanie informacyjne poświęcone numerowi ORCID (Open Researcher and Contributor ID). Dla uczestników spotkania zostaną przygotowane materiały informacyjne nt. otwartego dostępu.

24 października:

O godz. 11:30 Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu zaprasza na wykład dr Natalii Pamuły-Cieślak (Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK): Wszystko otwarte czyli o indeksowaniu, wyszukiwaniu i dostępie do publikacji w Dirtectory of Open Access Journals (DOAJ) i Directory of Open Access Books (DOAB).

– O godzinie 12:30 Biblioteka Politechniki Gdańskiej zaprasza na pokaz filmu Paywall: The Business of Scholarship, promującego powszechny otwarty dostęp do publikacji naukowych. Film będzie emitowany i oglądany w tych dniach na kilkuset uczelniach na całym świecie (zob. screenings). Prezentuje on różne stanowiska i poglądy na temat otwartego dostępu znanych ludzi z obszaru nauki, wydawnictw i bibliotek.

Tytułowy "Paywall", czyli płatny dostęp do treści, jest postrzegany przez autora dokumentu, Jasona Schmitta, jako bariera w upowszechnianiu nauki i odkryć naukowych, a jego istnienie, w pewnym sensie, podważa sens prowadzenia badań oraz może do pewnego stopnia zablokować rozwój nauki.

O godzinie 20:00 Koalicja Otwartej Edukacji zaprasza na webinar Otwarte Zasoby Edukacyjne w pracy nauczycieli akademickich, który poprowadzi Karolina Grodecka - metodyczka e-learningu w Centrum e-Learningu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, zajmująca się rozwijaniem Otwartych Zasobów Edukacyjnych w AGH i szkoleniem z tej problematyki pracowników naukowo-dydaktycznych. Podczas webinaru przedstawione zostaną różne serwisy z otwartymi zasobami, których jakość jest gwarantowana przez proces recenzji i renomę ich dostawców. Zaprezentowane zostaną bazy z otwartymi podręcznikami akademickimi, książkami i artykułami naukowymi, multimediami i zasobami graficznymi, których wykorzystanie może wzbogacić pracę dydaktyczną akademika na każdej uczelni. Rejestracja: https://fundacjanowoczesnapolska.clickmeeting.pl/oze-w-pracy-nauczycieli-akademickich/register

25 października:

W dniach 25-26 października 2018 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu odbędzie się bezpłatne seminarium Dziedzictwo cyfrowe: strategie, wyzwania, korzyści i warsztaty TuEuropeana. Organizatorami przedsięwzięcia są Filmoteka Narodowa-Instytut Audiowizualny w Warszawie, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe i Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu. Seminarium skierowane do lokalnych i regionalnych instytucji kultury zainteresowanych udostępnianiem swoich zbiorów w internecie. Wymagana rejestracja pod adresem: http://tueuropeana.pl/  (zakładka: Dla posiadaczy kolekcji).

Zachęcamy również do udziału w wydarzeniach Tygodnia Otwartego Dostępu: https://www.facebook.com/tydzienopenaccess/ .

Zobacz także

17.10.2019

Międzynarodowy Tydzień Otwartej Nauki: Open for Whom? Equity in Open Knowledge / Otwartość dla kogo? Powszechny dostęp do wiedzy

Tematem tygodnia jest: Open for Whom? Equity in Open Knowledge. Otwartość dla kogo? Powszechny dostęp do wiedzy. Wszyscy zastanawiamy się w tym roku nad nierównym podejściem do grup docelowych, czy nie skupiamy się za bardzo na wąskich tematach i grupach zapominając o innych, dla których otwarta nauka i komunikacja naukowa jest również ważna. W tym roku koncentrujemy się na równości i sprawiedliwości, na poszukiwaniu grup wykluczonych. Ponieważ opcja otwartości nauki w zasadzie jest od lat przyjęta jako właściwa, wszyscy interesariusze muszą projektować nowe, otwarte systemy, aby zapewnić ich integrację, sprawiedliwość i prawdziwe zaspokojenie potrzeb zróżnicowanej globalnej społeczności. Zadajemy sobie zatem i naszym partnerom pytanie: „otwarta nauka i komunikacja na kogo?” (https://uwolnijnauke.pl/)

25.03.2020

Piotr Biłos: Powieści Wiesława Myśliwskiego jako wyzwanie względem powieści jako gatunku / webinarium w ramach projektu Polonistyka otwarta

W ramach projektu "Polonistyka otwarta" badacze i badaczki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Uniwersytetu w Ostrawie, L’INALCO w Paryżu i Uniwersytetu w Wilnie prowadzą webinaria z literatury, językoznawstwa, glottodydaktyki, antropologii kultury i historii.

23.10.2017

Otwarte spotkanie z cyklu "Tour de Polonistyka" (towarzyszące sympozjum "Wielkie Pomorze - wojna i pokój")

Zapraszamy na kolejne otwarte spotkanie z cyklu "Tour de Polonistyka", które odbędzie się w przeddzień szóstej edycji międzynarodowego sympozjum "Wielkie Pomorze" pod hasłem "Wojna i pokój" 26 października 2017 r. w Słupsku . O "Biuletynie Polonistycznym" opowie Mariola Wilczak. Spotkanie rozpocznie się o godz. 17.30 (Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku, ul. Grodzka 3).

24.05.2017

Otwarte spotkanie "Tour de Polonistyka" na Uniwersytecie Rzeszowskim

Zapraszamy na kolejne otwarte spotkanie z cyklu "Tour de Polonistyka". Tym razem zawitamy do Instytutu Filologii Polskiej UR. O powstaniu, celach, roli, sposobach działania, możliwościach i perspektywach rozwoju „Biuletynu Polonistycznego” opowie sekretarz redakcji Olga Zakolska.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.