Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 22.10.2018 - 28.10.2018
Added on: 21.10.2018

IX Tydzień Otwartej Nauki / Open Access Week 2018

Type of the event:
Festival

Tematem Tygodnia jest: "designing equitable foundations for open knowledge" - "tworzymy rzetelne podstawy otwartej wiedzy".

Skład Komitetu Organizacyjnego Tygodnia Otwartej Nauki:

 • dr Iwona Sójkowska – prezes Stowarzyszenia EBIB, kustoszka dyplomowana Biblioteki Politechniki Łódzkiej
 • Bożena Bednarek-Michalska – członek Stowarzyszenia EBIB, aktywistka OA, kustoszka dyplomowana Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • dr hab. Aneta Pieniądz – adiunkt Instytutu Historycznego UW, członek ruchu społecznego Obywateli Nauki
 • dr Alek Tarkowski – dyrektor Fundacji Centrum Cyfrowe
 • dr hab Tomasz Ganicz – PAN, Prezes Fundacji Wikimedia Polska.

WYBRANE WYDARZENIA w ramach Tygodnia Otwartej Nauki

22 października (poniedziałek) / 23 października (wtorek) / 24 października (środa) / 25 października (czwartek)

22 października:

Biblioteka Politechniki Łódzkiej organizuje warsztaty prawne, które poprowadzi Natalia Mileszyk – prawniczka, specjalistka ds. polityk publicznych z Centrum Cyfrowego. Celem warsztatów jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat praw autorskich i wolnych licencji w nauce, w szczególności w kontekście publikacji naukowych i danych badawczych; promowanie wśród uczestników idei Open Access, zachęcenie do otwartości w ich działalności; promowanie wśród uczestników zasobów wiedzy na temat otwartości w nauce, tak aby po szkoleniu samodzielnie mogli doskonalić swoją wiedzę. 

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego przeprowadzi warsztaty – Otwarte Zasoby edukacyjne w pracy nauczyciela – Co mogą ułatwić? Jak z nich korzystać? Prowadzącym warsztaty będzie Kamil Śliwowski - trener i animator edukacji medialnej, specjalizujący się w wykorzystaniu nowych technologii w edukacji, zwłaszcza w kontekście prawa autorskiego oraz ochrony prywatności, na co dzień współpracujący z fundacją Katalyst Education, Koalicją Otwartej Edukacji, Fundacją Panoptykon i Creative Commons Polska).

Centrum Informacyjno-Biblioteczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  organizuje  seminarium „Otwarty UMED”. Szczegółowe informacje na stronie: http://cib.umed.lodz.pl/seminarium-otwarty-umed/. 

23 października:

W godzinach 10:00 – 13:30 Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na „9. Seminarium Open Access”: Tworzymy rzetelne podstawy otwartej wiedzy.

Wystąpienia:

 • dr Marcin Konik: Projekt "Dziedzictwo Chopinowskie" - otwarty dostęp do kultury i nauki;
 • Karol Kalinowski: "Zapisy Terroru" opowieścią o polskim doświadczeniu konfrontacji z dwoma totalitaryzmami;
 • Tomasz Parkoła: Rola Federacji Bibliotek Cyfrowych w otwartym dostępie do zasobów nauki i kultury;
 • Radosław Michalski: Digitalizacja zbiorów specjalnych w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego na przykładzie kolekcji polskiego plakatu z okresu PRL.

O godz. 10:00 Biblioteka Politechniki Krakowskiej organizuje spotkanie dla doktorantów PK i wykład dla władz uczelni, wydziałów i jednostek pozawydziałowych pt. Otwarty dostęp do publikacji naukowych: istotne zagadnienia.

O godz. 10:30 w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie Platforma Otwartej Nauki organizuje seminarium „Jak się przygotować do rewolucji otwartego dostępu?” Na seminarium podjęte zostaną tematy: w jaki sposób otwarty dostęp pomoże pracy naukowej, jakie są założenia europejskiego Planu S przyjętego m.in. przez Narodowe Centrum Nauki oraz jak skutecznie posługiwać się narzędziami prawnymi.

W godzinach 11:00-13:30 w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego będzie organizowany OPEN ACCESS INFO DAY, który ma na celu przybliżenie zagadnień otwartego dostępu społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego. Podczas spotkania odbędą się wykłady i prezentacje ekspertów: Jakuba Szprota, członka zespołu Platformy Otwartej, dr Katarzyny Świerk, kierownik Biura Nauki, Pełnomocnika UG ds. otwartego dostępu do publikacji naukowych, oraz Magdaleny Hamerskiej, kierownik Oddziału Bibliografii i Bibliometrii BUG. Na zakończeniu prezentacji będzie możliwość zadawania pytań. Szczegółowe informacje oraz program znajdują się na stronie uczelni.

– W godzinach 11:00-12:00 Biblioteka Politechniki Poznańskiej zaprasza na warsztat organizowany przez Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), dotyczący możliwości  publikowania w otwartym  dostępie (OA). Szkolenie prowadzi Anna Abramowska (EBSCO). Rejestracja: http://library.put.poznan.pl/pl/4_01_05.

O godz. 13:00 Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu zaprasza na wykład dr. Dominika Piotrowskiego: Otwartoźródłowe systemy zarządzania treścią w służbie otwartej nauki.

Biblioteka Jagiellońska zaprasza na dwa wykłady:

 • w godzinach 13:00 - 14:30: dr Sebastian Grudzień, Open access a... sprawa polska.

Czy nasze bazy open access wychodzą naprzeciw potrzeb informacyjnych użytkowników polskich? Czy mogą być przydatne cudzoziemcom? Czy warto, aby użytkownicy polscy korzystali z zagranicznych zasobów open access? Czy tematyka polska jest tam obecna? Wykład zachęca do przyglądnięcia się tym oraz innym praktycznym aspektom otwartego dostępu.

 • w godzinach 14:45 - 15:30: mgr Leszek Szafrański, Otwarty dostęp w polskich repozytoriach i bibliotekach cyfrowych.

Jak funkcjonują polskie biblioteki cyfrowe i repozytoria? Jakie zasoby udostępniają w otwartym dostępie? Jak znaleźć te bazy w Internecie? Czy realizują ideę otwartego dostępu? Wykład pozwala poszerzyć wiedzę na temat repozytoriów i bibliotek cyfrowych.

Wstęp wolny.

O godzinie 20:00 Koalicja Otwartej Edukacji zaprasza na webinar Otwarte licencje Creative Commons na uczelni. Co warto wiedzieć?". Poprowadzi go Kamil Śliwowski. Jego celem będzie przybliżenie licencji Creative Commons i ich zastosowania do publikacji prac naukowych oraz materiałów edukacyjnych, a także rozmowa o tym, jak wykorzystać treści na licencjach Creative Commons lub z domeny publicznej, jakie są różnice między licencjami i jak zastosować licencje do własnych materiałów. Rejestracja: https://fundacjanowoczesnapolska.clickmeeting.com/988493233/register.

Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie organizuje szkolenie dla  pracowników i doktorantów: „Prawo autorskie i wolne licencje w otwartej nauce”, które poprowadzi prawnik – Natalia Mileszyk. Szkoleniu towarzyszyć będzie spotkanie informacyjne poświęcone numerowi ORCID (Open Researcher and Contributor ID). Dla uczestników spotkania zostaną przygotowane materiały informacyjne nt. otwartego dostępu.

24 października:

O godz. 11:30 Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu zaprasza na wykład dr Natalii Pamuły-Cieślak (Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK): Wszystko otwarte czyli o indeksowaniu, wyszukiwaniu i dostępie do publikacji w Dirtectory of Open Access Journals (DOAJ) i Directory of Open Access Books (DOAB).

– O godzinie 12:30 Biblioteka Politechniki Gdańskiej zaprasza na pokaz filmu Paywall: The Business of Scholarship, promującego powszechny otwarty dostęp do publikacji naukowych. Film będzie emitowany i oglądany w tych dniach na kilkuset uczelniach na całym świecie (zob. screenings). Prezentuje on różne stanowiska i poglądy na temat otwartego dostępu znanych ludzi z obszaru nauki, wydawnictw i bibliotek.

Tytułowy "Paywall", czyli płatny dostęp do treści, jest postrzegany przez autora dokumentu, Jasona Schmitta, jako bariera w upowszechnianiu nauki i odkryć naukowych, a jego istnienie, w pewnym sensie, podważa sens prowadzenia badań oraz może do pewnego stopnia zablokować rozwój nauki.

O godzinie 20:00 Koalicja Otwartej Edukacji zaprasza na webinar Otwarte Zasoby Edukacyjne w pracy nauczycieli akademickich, który poprowadzi Karolina Grodecka - metodyczka e-learningu w Centrum e-Learningu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, zajmująca się rozwijaniem Otwartych Zasobów Edukacyjnych w AGH i szkoleniem z tej problematyki pracowników naukowo-dydaktycznych. Podczas webinaru przedstawione zostaną różne serwisy z otwartymi zasobami, których jakość jest gwarantowana przez proces recenzji i renomę ich dostawców. Zaprezentowane zostaną bazy z otwartymi podręcznikami akademickimi, książkami i artykułami naukowymi, multimediami i zasobami graficznymi, których wykorzystanie może wzbogacić pracę dydaktyczną akademika na każdej uczelni. Rejestracja: https://fundacjanowoczesnapolska.clickmeeting.pl/oze-w-pracy-nauczycieli-akademickich/register

25 października:

W dniach 25-26 października 2018 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu odbędzie się bezpłatne seminarium Dziedzictwo cyfrowe: strategie, wyzwania, korzyści i warsztaty TuEuropeana. Organizatorami przedsięwzięcia są Filmoteka Narodowa-Instytut Audiowizualny w Warszawie, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe i Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu. Seminarium skierowane do lokalnych i regionalnych instytucji kultury zainteresowanych udostępnianiem swoich zbiorów w internecie. Wymagana rejestracja pod adresem: http://tueuropeana.pl/  (zakładka: Dla posiadaczy kolekcji).

Zachęcamy również do udziału w wydarzeniach Tygodnia Otwartego Dostępu: https://www.facebook.com/tydzienopenaccess/ .

See also

17.10.2019

The 2019 International Open Access Week: Open for Whom? Equity in Open Knowledge

As the transition to a system for sharing knowledge that is open by default accelerates, the question “open for whom?” is essential—both to consider and to act upon. Whose interests are being prioritized in the actions we take and in the platforms that we support? Whose voices are excluded? Are underrepresented groups included as full partners from the beginning? Are we supporting not only open access but also equitable participation in research communication? These questions will determine the extent to which emerging open systems for research will address inequities in the current system or replicate and reinforce them. (http://www.openaccessweek.org/)

27.10.2021

Tydzień Otwartej Nauki 2021: It Matters How We Open Knowledge: Building Structural Equity

W dniach 25-31 października 2021 odbędzie się Tydzień Otwartej Nauki organizowany w tym roku pod hasłem: „It Matters How We Open Knowledge: Building Structural Equity”. Tydzień Otwartej Nauki jest wydarzeniem o charakterze globalnym i społecznościowym – każdy może włączyć się w obchody, organizując spotkanie, seminarium, warsztaty czy webinarium.

25.03.2020

Piotr Biłos: Powieści Wiesława Myśliwskiego jako wyzwanie względem powieści jako gatunku / webinarium w ramach projektu Polonistyka otwarta

W ramach projektu "Polonistyka otwarta" badacze i badaczki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Uniwersytetu w Ostrawie, L’INALCO w Paryżu i Uniwersytetu w Wilnie prowadzą webinaria z literatury, językoznawstwa, glottodydaktyki, antropologii kultury i historii.

23.10.2017

Otwarte spotkanie z cyklu "Tour de Polonistyka" (towarzyszące sympozjum "Wielkie Pomorze - wojna i pokój")

Zapraszamy na kolejne otwarte spotkanie z cyklu "Tour de Polonistyka", które odbędzie się w przeddzień szóstej edycji międzynarodowego sympozjum "Wielkie Pomorze" pod hasłem "Wojna i pokój" 26 października 2017 r. w Słupsku . O "Biuletynie Polonistycznym" opowie Mariola Wilczak. Spotkanie rozpocznie się o godz. 17.30 (Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku, ul. Grodzka 3).

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.