Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 19.10.2018
Дата размещения: 26.06.2018

Kategoria eksperymentu w literaturze / Ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Warszawa
Организаторы:
Целевые аудитории:
Студенты, аспиранты

Koło naukowe literatur eksperymentalnych Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie zaprasza do udziału w ogólnopolskiej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej „Kategoria eksperymentu w literaturze”

autorka grafiki: Aneta Margraf-Druć

Jak zauważa Raymond Federman (Surfikcja – cztery propozycje w formie wstępu), w rozumieniu pojęcia eksperymentu panuje ogólne zamieszanie: wszystko, co nie mieści się w kategorii „prozy sukcesu” (komercyjnego rzecz jasna) albo nie jest tym, co Jean Paul Sartre nazywał „literaturą pożywną”, wszystko, co jest oceniane jako „nie dla czytelników” (…), zostaje natychmiast zesłane w rejony eksperymentu – w miejsce bezpieczne i jałowe. Eksperymentem literackim może być więc (i bywa!) literatura zupełnie do siebie niepodobna, przygodnie sprowadzana do pojęcia, które w istocie rzeczy nie posiada wyraźnie zarysowanego zasięgu znaczeniowego.

Eksperyment pozostaje więc pojęciem niesprecyzowanym i polisemicznym, jednocześnie często używanym do nazywania zjawisk kulturowych, a także praktyk społecznych. Z potrzeby bardziej subtelnych rozróżnień – którą kieruje ciekawość rozumienia i kształtowania się tej kategorii, a także jej przydatność w odczytywaniu świata – zapraszamy do współtworzenia wydarzenia, pomyślanego jako okazja do wymiany spostrzeżeń, ale przede wszystkim zajmujących dyskusji.

Prosimy o przesyłanie abstraktów szczególnie (choć nie jedynie), w obrębie proponowanych obszarów:

 • Eksperyment w literaturze – definiowanie, sposoby rozumienia, kształtowanie terminu;

 • Użycia/nadużycia pojęcia eksperymentu w praktyce filologicznej, badaniach, krytyce;

 • Granica eksperymentu – gdzie jest i kto ją definiuje?

 • Eksperyment w ujęciu historycznym, prekursorstwo;

 • Eksperyment literacki współcześnie. Co jest eksperymentem dzisiaj?

 • Udany i nieudany eksperyment literacki;

 • Eksperymentalizm a awangardowość;

 • Eksperyment a materialność i nośnik tekstu;

 • Eksperyment medialny;

 • Eksperyment literacki w kontekście interartystycznym;

 • Eksperymentalne gatunki literackie, eksperyment na gruncie teoretycznym;

 • Eksperymenty edytorskie;

 • Eksperymentator – figury, sylwetki, postawy twórcze;

 • Literatura eksperymentalna – środowiska twórcze, badawcze i wydawnicze;

Niezależnie przyjmowane będą również studia szczegółowe (case studies), pozostające w tematyce konferencji.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres knliteratureksperymentalnych@gmail.com mija 31 maja 2018 roku. Prosimy o przesyłanie dokumentu w pliku reformowalnym (.doc, .docx, .rtf, .odt), zatytułowanym wg schematu: „nazwisko imię abstrakt”. W dokumencie prosimy zawrzeć także: tytuł referatu, afiliację, abstrakt (maks. 600 słów), notę biograficzną z informacją o zainteresowaniach badawczych (maks. 100 słów), numer telefonu i korespondencyjny e-mail, a także adnotację – czy zgadzają się Państwo, aby adres pocztowy został umieszczony w programie.

Konferencja odbędzie się 19 października 2018, na Wydziale Polonistyki UW (kampus główny, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28).

Organizator planuje wydanie monografii. Udział jest bezpłatny.

Komitet organizacyjny:

Paulina Chorzewska (paulina.chorzewska@gmail.com),

Honorata Sroka (h.sroczanka@gmail.com),

Marcin Demianiuk (marcin.demianiuk.1993@gmail.com),

Jacek Karaczun (jacekaraczun@gmail.com)

Opiekun naukowy: dr Piotr Kubiński

Nasza graficzka: Aneta Margraf-Druć

Kontakt: knliteratureksperymentalnych@gmail.com

(informacja Organizatorów)

Информация

Адрес:
Wydział Polonistyki UW, kampus główny, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa
Подача заявок для докладчиков до:
24.06.2018
Оплата:
bez opłat

Смотреть также

13.05.2016

Odczyt prof. Anny Zielińskiej "O językach i tożsamościach w regionie lubuskim. (Czy na zachodzie Polski mówi się „najczystszą” polszczyzną?)"

Mieszkańcy regionu lubuskiego, przyłączonego do Polski po 1945 roku, zostali poddani eksperymentowi socjotechnicznemu, którego celem miała być zmiana ich tożsamości. Zgodnie z mitem „ziem odzyskanych” mieli przestać być Niemcami, Polakami z kresów wschodnich, Poleszukami, Bukowińczykami, Ukraińcami, Łemkami, Cyganami, ludźmi o różnych lokalnych tożsamościach, o podwójnych tożsamościach. Mieli się stać Polakami, członkami „nowego społeczeństwa ziem odzyskanych”, świadczącymi zuniformizowaną kulturą narodową i zunifikowanym „najczystszym” językiem polskim o polskości przyłączonych do państwa polskiego w 1945 roku ziem niemieckich. Na ile ten eksperyment się udał?

13.05.2016

Warsztaty z zakresu empirycznych badań nad literaturą i odbiorem literackim pod kierunkiem prof. Davida Mialla

12.10.2018

Pojęcie − kategoria − słowo w teorii i praktyce

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego serdecznie zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Pojęcie − kategoria − słowo w teorii i praktyce", która odbędzie się w dniach 5-6 kwietnia 2019 r. we Wrocławiu.

09.05.2016

Ironia i melancholia w literaturze i sztuce

Pracownia Badań nad Tradycją Europejską oraz Studenckie Koło Naukowe "Eureka" zapraszają Państwa do udziału w II edycji studencko-doktoranckiej konferencji naukowej

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах