Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 26.01.2017 g.13:00 - 26.01.2017 g.18:30
Дата размещения: 21.01.2017

Konferencja doktorantów Instytutu Badań Literackich PAN

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Warszawa
Целевые аудитории:
аспиранты, Независимые ученые, Педагоги, Доктора, Другие

26 stycznia (czwartek) odbędzie się konferencja zorganizowana przez doktorantów Instytutu Badań Literackich PAN, której celem jest zaporezentowanie prac badawczych, prowadzonych przez najmłodszych członków Instytutu.

PROGRAM KONFERENCJI:

26.01.2017 (czwartek), sala 144

 • 13:00-13:30 Przywitanie gości
 • 13:30-13:50 Irmina Szubert, Echo natywnych głosów. O języku prozy poetyckiej Miguela Ángela Asturiasa
 • 13:50-14:10 Dorota Jarecka, Surrealistyczne konteksty sztuki w Polsce w latach 1945-1949
 • 14:10-14:30 Magdalena Abramczyk, "Wspomnienia moje o Francyi" Łucji z książąt Giedroyciów Rautenstrauchowej w świetle geopoetyki
 • 14:30-14:50 Grażyna Łabęcka-Jóźwiakowska, Nieoczywistości gatunkowe Gorais Sebastiana Fabiana Klonowica
 • 14:50-15:10 Marta Hekselman, Praktyka rzecznictwa cierpienia na przykładzie jednego wystąpienia Julii Kristevej
 • 15:10-15:40 Dyskusja
 • 15:40-16:00 Przerwa kawowa
 • 16:00-16:20 Paweł Rams, Monolog, dialog, poróżnienie. Metateoretyczne glossy z obszaru badań nad recepcją. Przypadek Stanisława Brzozowskiego w latach 1944-1989.
 • 16:20-16:40 Anna Jakubas, Polifoniczna opowieść reportażowa Marka Millera na tle Polskiej Szkoły Reportażu
 • 16:40-17:00 Justyna Koszarska, Tożsamość na pograniczu. Sambor w twórczości Artura Sandauera
 • 17:00-17:20 Marta Taperek, Czy historia języka jest przydatna w konstruowaniu katedr? Etymologia jako inspiracja dla stylu narodowego w polskiej architekturze początków XX wieku
 • 17:20-17:40 Piotr Misztela, Recepcja twórczości Stanisława Przybyszewskiego w Bułgarii. Uwagi wstępne
 • 17:40-18:00 Justyna Drath
 • 18:00-18:30 Dyskusja i podsumowanie.

Информация

Дата размещенияСкачать:

Смотреть также

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах