Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 26.01.2017 g.13:00 - 26.01.2017 g.18:30
Added on: 21.01.2017

Konferencja doktorantów Instytutu Badań Literackich PAN

Type of the event:
Conference
City or town:
Warszawa
Target groups:
PhD Students, Independent academics, Educators, Doctors, Others

26 stycznia (czwartek) odbędzie się konferencja zorganizowana przez doktorantów Instytutu Badań Literackich PAN, której celem jest zaporezentowanie prac badawczych, prowadzonych przez najmłodszych członków Instytutu.

PROGRAM KONFERENCJI:

26.01.2017 (czwartek), sala 144

 • 13:00-13:30 Przywitanie gości
 • 13:30-13:50 Irmina Szubert, Echo natywnych głosów. O języku prozy poetyckiej Miguela Ángela Asturiasa
 • 13:50-14:10 Dorota Jarecka, Surrealistyczne konteksty sztuki w Polsce w latach 1945-1949
 • 14:10-14:30 Magdalena Abramczyk, "Wspomnienia moje o Francyi" Łucji z książąt Giedroyciów Rautenstrauchowej w świetle geopoetyki
 • 14:30-14:50 Grażyna Łabęcka-Jóźwiakowska, Nieoczywistości gatunkowe Gorais Sebastiana Fabiana Klonowica
 • 14:50-15:10 Marta Hekselman, Praktyka rzecznictwa cierpienia na przykładzie jednego wystąpienia Julii Kristevej
 • 15:10-15:40 Dyskusja
 • 15:40-16:00 Przerwa kawowa
 • 16:00-16:20 Paweł Rams, Monolog, dialog, poróżnienie. Metateoretyczne glossy z obszaru badań nad recepcją. Przypadek Stanisława Brzozowskiego w latach 1944-1989.
 • 16:20-16:40 Anna Jakubas, Polifoniczna opowieść reportażowa Marka Millera na tle Polskiej Szkoły Reportażu
 • 16:40-17:00 Justyna Koszarska, Tożsamość na pograniczu. Sambor w twórczości Artura Sandauera
 • 17:00-17:20 Marta Taperek, Czy historia języka jest przydatna w konstruowaniu katedr? Etymologia jako inspiracja dla stylu narodowego w polskiej architekturze początków XX wieku
 • 17:20-17:40 Piotr Misztela, Recepcja twórczości Stanisława Przybyszewskiego w Bułgarii. Uwagi wstępne
 • 17:40-18:00 Justyna Drath
 • 18:00-18:30 Dyskusja i podsumowanie.
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.