Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 16.09.2021 - 17.09.2021
Дата размещения: 23.03.2021

Książka w dobie kontrreformacji

Начало событияВид события:
Конференция
Организаторы:

Zapraszamy do udziału w wirtualnej konferencji poświęconej powiązaniom między książką drukowaną a kontrreformacją jako nurtem religijnym, kulturowym i społecznym.

Autorzy opracowań na temat dziejów druku w dobie sporów wyznaniowych koncentrują się przede wszystkim na roli tego medium w szerzeniu i kształtowaniu się idei reformacyjnych.

Produkcja wydawnicza, której celem było propagowanie wartości i poglądów katolickich, nie spotkała się dotychczas z podobnym zainteresowaniem, choć trydencki katolicyzm był jednym z najpotężniejszych czynników kształtujących nie tylko religijną i polityczną historię Europy, ale również jej kulturę. Zwolennicy kontrreformacji byli świadomi skutków, zarówno sprzyjających, jak i potencjalnie zgubnych, jakie druk niósł ze sobą dla ich sprawy. Przejawy tej świadomości były rozmaite: od Indeksu ksiąg zakazanych, przez reformę ksiąg liturgicznych, po systematyczne dostarczanie wiernym pobożnych książek w językach narodowych.

Celem konferencji będzie ożywienie dyskusji nad tym, jak katolicy  wykorzystywali moc druku po wystąpieniu Lutra; jaka była rola tego medium podczas starcia katolicyzmu i idei reformacyjnych; jak druk służył reformie Kościoła katolickiego po soborze trydenckim. Zapraszamy historyków książki, archiwistów, literaturoznawców i bibliotekarzy do wspólnej refleksji nad drukiem jako nośnikiem idei w dobie kontrreformacji oraz nad oddziaływaniem potrydenckiego katolicyzmu na rynek i kulturę książki w Europie.

Mile widziane będą zarówno studia przypadków, jak i relacje z szerzej zakrojonych badań. Przykładowe zagadnienia:

- rozwój międzynarodowych i lokalnych rynków (produkcja i dystrybucja książki katolickiej, rola dużych ośrodków i peryferii);

- nowi czytelnicy (druk jako narzędzie działalności duszpasterskiej i misyjnej, pobożność powszechna);

- relacje międzywyznaniowe (polemiki, inspiracje i imitacje, wspólne obszary chrześcijańskiego dziedzictwa i tradycji);

- książka w życiu zakonów i stowarzyszeń religijnych;

- kulturowe oddziaływanie druku w dobie kontrreformacji (nowe gatunki, ich twórcy, nowe konwencje wydawnicze);

- cenzura i inne regulacje;

- typografia i estetyka książki;

- źródła bibliograficzne i archiwalne;

- bibliometria i big data.

Po konferencji planowana jest publikacja recenzowanego tomu zbiorowego w serii ‘The Library of the Written Word’ wydawnictwa Brill.

Językiem konferencji będzie angielski.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń (tytuł referatu, streszczenie do 300 słów oraz krótka notka biograficzna) do Justyny Kiliańczyk-Zięby (justyna.kilianczyk-zieba@uj.edu.pl) i Magdaleny Komorowskiej (magdalena.komorowska@uj.edu.pl) do 1 maja 2021. O włączeniu wystąpienia do programu poinformujemy Państwa do 15 czerwca 2021.

(informacja organizatorów)

Информация

Подача заявок для докладчиков до:
01.05.2021
Дата размещения:
23 марта 2021; 13:13 (Mariola Wilczak)
Дата правки:
23 марта 2021; 13:13 (Mariola Wilczak)

Смотреть также

21.03.2019

Shaping new ways to open the book. A workshop of the HIRMEOS project

The HIRMEOS project (High Integration of Research Monographs in the European Open Science infrastructure), a project of the OPERAS research infrastructure (operas-eu.org) is organizing a workshop at the ELPUB conference in Marseille on 2 June on the topic of "Shaping new ways to open the book".

03.03.2017

Traumatic Modernities: From Comparative Literature to Medical Humanities / International Conference and Seminars

Organizers:

23.12.2019

Varieties of Meaning and Content / The third "Context, Cognition and Communication"

The third Context, Cognition and Communication Conference will be hosted by the Institute of Philosophy, University of Warsaw. The main theme of the conference is "Varieties of Meaning and Content".

18.07.2017

THE 1ST BIAŁYSTOK CONFERENCE ON THEORETICAL AND APPLIED LINGUISTICS

In recent years linguistic conferences organized by the Białystok circle of neophilologists have established a strong tradition in terms of providing a forum for the exchange of views on the nature of language. It all started almost fifteen years ago, in 2002. The main aim of the conferences was to provide a meeting ground for a wide range of scholars: linguists, literary scholars, foreign language teaching methodologists, to mention but a few groups of researchers participating in the events. The conferences explored the relationship between language, culture, and social interaction. They were often organized in co-operation with French language scholars.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах