Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 31.05.2017 - 01.06.2017
Дата размещения: 27.03.2017

Materialno-sensualny świat tekstu / Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Warszawa
Целевые аудитории:
Студенты, аспиранты

Szanowni Państwo!
Zapraszamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Materialno-sensualny świat tekstu", która odbędzie się w siedzibie Instytutu Badań Literackich PAN w dniach 31 maja -1 czerwca 2017 r.

Proponujemy następujące zagadnienia:

  • Problematyka materialności

- zagadnienie sposobów istnienia dzieła literackiego
- tekst w przestrzeni cyfrowej
- kwestia nośnika dzieła a aspekty czasowe i przestrzenne

  • Materialność warstwy brzmieniowej i napisowej dzieła a aspekt sensotwórczości

- uporządkowania naddane (paralelizmy, repetycje etc.), sugerujące dodatkowe powiązania między składnikami płaszczyzny znaczeniowej, kwestie metryki i rytmu wiersza
- umotywowania oznakowe (wypowiedź urwana, wykrzyknik) i podobieństwa ikoniczne z przedmiotem, do którego odnosi się znaczenie (np. carmina figurata, onomatopeja)
- cechy znaczeniowo walentne znaków napisowych w utworze (rymy wzrokowe, cudzysłów ironiczny, wielkie i małe litery, świadome odstępstwa od obowiązującej ortografii)

  • Zagadnienie materii i formy dzieła literackiego

- język jako tworzywo sztuki literackiej
- warstwa znaczeniowa utworu a wyznaczony przez nią świat przedstawiony
- materiał tematyczny dzieła jako wspólne źródło i pole literackich przedsięwzięć twórców
- materialne powinowactwo sztuk (literatura – muzyka – malarstwo)

  • Opór materii

- mierzenie się z materialnością tekstu widoczne w cięciach, aktach selekcji, dekonstrukcji i odtwarzania tekstu, uzupełniania jego deficytów i nieciągłości fabularnych
- materialność a praca z przekładem: problem oddania zawartości znaczeniowej i instrumentacji zgłoskowej a osadzenie w innej materii językowej
- środki stylistyczne odpowiadające za sensualizację materialnego i materializację abstrakcyjnego w tekście literackim

  • Słowo i tekst jako artefakty

- substancjacje słowa i tekstu, instalacje, problem tzw. liberatury
- zjawisko gatunków hybrydowych
- twórczość eksperymentalna

  • Układ tekstu/tekstów a materialność śladów zapisu

- podkreślenia, uwagi na marginesach (autora, innego czytelnika i własne), przypisy na dole strony czy przypisy końcowe
- znakowania tekstu: fiszki, kolorowe karteczki, zeszyty czy luźne kartki – wpływ na porządek wywodu, jego linearność/dygresyjność
- znakowania w przestrzeni cyfrowej – tekst i hipertekst (linki, podświetlenia, komentarze etc.)
- rama wydawnicza oraz jej literackie i społeczne funkcje
- ezoteryczne motywacje numerologiczne w komponowaniu cykli

  • Odbiorca i problem odbioru

- badacz/czytelnik jako element materialny w procesie postępowania naukowego
- materialność i sensualność otoczenia jako kontekst dla procesu badań i lektury
- warsztat i instrumentarium
- wygląd książki i jego wpływ na afektywność odbioru

  • Praca nad rękopisem/drukiem a wyposażenie materialne

- znaki wodne, papier, tusz i marginalia
- autograf a badania grafologiczne i ustalanie autorstwa
- ustalenia ingerencji drukarza w tekst autorski a ich znaczenie w pracy historyka literatury
- rozwój sztuki wydawniczej
- metodologie wykorzystywane w edytorstwie

Mile widziane inne konceptualizacje związane z proponowanym tematem.

Przewidujemy opłatę konferencyjną w wysokości 50 złotych. W jej ramach zapewniamy catering oraz materiały konferencyjne. Informujemy także, że jeśli będziemy dysponować wystarczającą liczbą tekstów, przygotujemy tom pokonferencyjny.
Prosimy o nadsyłanie uzupełnionych formularzy zgłoszeniowych do 28.04.2017 r. na adres e-mail: doktoranci.ibl.pan@hotmail.com.
Informacje o zakwalifikowaniu referatu otrzymają Państwo 30.04.2017 r.

Z poważaniem
W imieniu Samorządu Doktorantów IBL PAN
Jarosław Bedyniak
Grażyna Łabęcka-Jóźwiakowska

_________________________________________________________________________________________________________________________

PROGRAM KONFERENCJI:

Warszawa, Pałac Staszica, Krakowskie Przedmieście 72, Sala 144

  • Środa, 31 maja

09.30 – 10.00 - Uroczyste otwarcie konferencji

Dyrekcja IBL PAN

Jacek Wójcicki, kierownik studiów doktoranckich IBL PAN

Jan Kordys, Wprowadzenie

10.00 – 11.20 - Sesja pierwsza: Wokół wyznaczników materialności i paradygmatów literackości

Łukasz Gomułka (UO), „Informacja tekstowa” a literatura – rozważania na bazie wybranych pojęć

Rafał Kur (UJ), Pomiędzy logiką a kreatywnością. Czy sztuczna inteligencja wytworzy nowy paradygmat literacki?

Aleksandra Deskur (UAM), Miejsce tekstu w teorii oralności i piśmienności

Jagoda Kryg (UJ), Genologiczne aspekty liberatury

11.20 – 11.40 - Przerwa kawowa

11.40 – 13.00 Sesja druga: Sensonośne / sensotwórcze? Odczytywanie funkcji materialnego w literaturze

Anna Gissel (UG), Współdziałanie pisarza i czytelnika w odkrywaniu znaczeń dzieła literackiego

Karolina Górniak-Prasnal (UJ), Eksperyment typograficzny jako strategia nawiązywania relacji z odbiorcą w tekście awangardowym. Poezja Tymoteusza Karpowicza i Krystyny Miłobędzkiej

Sabina Sosin (UJ), Niekonwencjonalne zabiegi estetyczne zastosowane przez B.S. Johnsona w "Nieszczęsnych" jako powód większego zaangażowania czytelnika w lekturę

Halida Umbarova (UAM), Сechy znaczeniowo walentne znaków napisowych w rosyjskojęzycznym czasopiśmie „Varšavskij Dnevnik” za czasów redaktorstwa N. Golicyna

Dyskusja

13.20 – 14.20 Obiad

14.35 – 15.55 Sesja trzecia: Obrazy, rzeczy i słowa

Klaudia Muca (UJ), Świat tekstu w świecie kreski. Współczesna książka ilustrowana wobec tradycji eksperymentów z materią książki

Hanna Strużyna (UO), Serbska bajka ludowa "Baš-Čelik" w utworach komiksowych twórców

Marta Hekselman (IBL), Wobec materialności „widoków cudzego cierpienia”. Podmioty, ramy i dystanse w badaniach rzecznictwa dnia codziennego

Dorota Jarecka (IBL), „Nie masz imienia”. Pismo obrazów Erny Rosenstein

Dyskusja

  • Czwartek, 1 czerwca

09.00 – 10.20 Sesja pierwsza: Materialność i sensualność a medium

Magda Kaźmierczak (UW), Język jako „rzecz” w twórczości Francisa Ponge’a

Elżbieta Stachowiak (UAM), Alchemia słów: zjawisko synestezji w literaturze

Konrad Niciński (IBL), Paweł Rams (IBL), Nie tylko pdf. Tekst naukowy w przestrzeni Internetu (studium przypadku)

Anna Jakubas (IBL), Multimedialne opowiadanie tematu – wpływ formy na materię i odbiór reportaży Marka Millera

10.20 – 10.40 Przerwa kawowa

10.40 – 12.00 Sesja druga: Materialność i sensualność w literaturze wczesnej nowożytności

Jarosław Bedyniak (IBL), Materialnie, sensualnie, z przymrużeniem oka – Jan Kochanowski o wenie poetyckiej

Aleksandra Bobrowska (UAM), „Szlachetna a piękna Meluzyna”, „ogromna a straszliwa matka”, „niecnotliwy, robaczy naród” – jedna bohaterka, wielość perspektyw

Magdalena Abramczyk (IBL), Świat przedstawiony, świat wyśniony. Górskie impresje Łucji z książąt Giedroyciów Rautenstrauchowej

Andrzej Strużyna (UO), Rękopis znaleziony w Saragossie Jana Potockiego w adaptacji sieciowej

Dyskusja

12.20 – 13.20 Obiad

13.35 – 14.55 Sesja trzecia: Problemy materialności w literaturze XIX-XXI wieku

Katarzyna Pastuszek (UŚ), Zielniki Orzeszkowej

Piotr Misztela (IBL), Materialistyczna interpretacja niematerialnego bytu? Obecność Szatana w Legendach Andrzeja Niemojewskiego

Irmina Szubert (IBL), Teatr głosów – teatr prelogiczny. O mechanizmach dialogu w dramacie "Kukulkan" Miguela Ángela Asturiasa

Joanna Bednarek (UAM), Od-tworzenie materii. Negocjowanie medium rzeczy w prozie Andrzeja Stasiuka

14.55 – 15.15 Przerwa kawowa

15.15 – 16.35 Sesja czwarta: Tekst, jego krytyka i materialna obecność niezapisanego

Tomasz Wojczak, "Pieśni" Jana Kochanowskiego w świetle bibliografii analitycznej. Uwagi o materialności tekstu

Izabela Kotlarska (UAM), Problem autentyczności dziewiętnastowiecznych edycji bajek ludowych na przykładzie Kujaw O. Kolberga

Justyna Koszarska-Szulc (IBL), Autocenzura w obliczu kryzysu. O trzech tekstach Artura Sandauera

Marta Taperek (IBL), Świstki, kwitki i bazgroły. Nietekstowe elementy pamięci w dokumentach kobiecych na przykładzie wybranych rękopisów z zasobu Biblioteki Narodowej w Warszawie

Dyskusja

Zakończenie obrad

Źródło ilustracji: portal pixabay.com; użytkowanie na licencji Creative Commons Public Domain CC0.

Информация

Подача заявок для докладчиков до:
28.04.2017 21:30
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах