Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 31.05.2017 - 01.06.2017
Added on: 27.03.2017

Materialno-sensualny świat tekstu / Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Type of the event:
Conference
City or town:
Warszawa
Target groups:
Students, PhD Students

Szanowni Państwo!
Zapraszamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Materialno-sensualny świat tekstu", która odbędzie się w siedzibie Instytutu Badań Literackich PAN w dniach 31 maja -1 czerwca 2017 r.

Proponujemy następujące zagadnienia:

  • Problematyka materialności

- zagadnienie sposobów istnienia dzieła literackiego
- tekst w przestrzeni cyfrowej
- kwestia nośnika dzieła a aspekty czasowe i przestrzenne

  • Materialność warstwy brzmieniowej i napisowej dzieła a aspekt sensotwórczości

- uporządkowania naddane (paralelizmy, repetycje etc.), sugerujące dodatkowe powiązania między składnikami płaszczyzny znaczeniowej, kwestie metryki i rytmu wiersza
- umotywowania oznakowe (wypowiedź urwana, wykrzyknik) i podobieństwa ikoniczne z przedmiotem, do którego odnosi się znaczenie (np. carmina figurata, onomatopeja)
- cechy znaczeniowo walentne znaków napisowych w utworze (rymy wzrokowe, cudzysłów ironiczny, wielkie i małe litery, świadome odstępstwa od obowiązującej ortografii)

  • Zagadnienie materii i formy dzieła literackiego

- język jako tworzywo sztuki literackiej
- warstwa znaczeniowa utworu a wyznaczony przez nią świat przedstawiony
- materiał tematyczny dzieła jako wspólne źródło i pole literackich przedsięwzięć twórców
- materialne powinowactwo sztuk (literatura – muzyka – malarstwo)

  • Opór materii

- mierzenie się z materialnością tekstu widoczne w cięciach, aktach selekcji, dekonstrukcji i odtwarzania tekstu, uzupełniania jego deficytów i nieciągłości fabularnych
- materialność a praca z przekładem: problem oddania zawartości znaczeniowej i instrumentacji zgłoskowej a osadzenie w innej materii językowej
- środki stylistyczne odpowiadające za sensualizację materialnego i materializację abstrakcyjnego w tekście literackim

  • Słowo i tekst jako artefakty

- substancjacje słowa i tekstu, instalacje, problem tzw. liberatury
- zjawisko gatunków hybrydowych
- twórczość eksperymentalna

  • Układ tekstu/tekstów a materialność śladów zapisu

- podkreślenia, uwagi na marginesach (autora, innego czytelnika i własne), przypisy na dole strony czy przypisy końcowe
- znakowania tekstu: fiszki, kolorowe karteczki, zeszyty czy luźne kartki – wpływ na porządek wywodu, jego linearność/dygresyjność
- znakowania w przestrzeni cyfrowej – tekst i hipertekst (linki, podświetlenia, komentarze etc.)
- rama wydawnicza oraz jej literackie i społeczne funkcje
- ezoteryczne motywacje numerologiczne w komponowaniu cykli

  • Odbiorca i problem odbioru

- badacz/czytelnik jako element materialny w procesie postępowania naukowego
- materialność i sensualność otoczenia jako kontekst dla procesu badań i lektury
- warsztat i instrumentarium
- wygląd książki i jego wpływ na afektywność odbioru

  • Praca nad rękopisem/drukiem a wyposażenie materialne

- znaki wodne, papier, tusz i marginalia
- autograf a badania grafologiczne i ustalanie autorstwa
- ustalenia ingerencji drukarza w tekst autorski a ich znaczenie w pracy historyka literatury
- rozwój sztuki wydawniczej
- metodologie wykorzystywane w edytorstwie

Mile widziane inne konceptualizacje związane z proponowanym tematem.

Przewidujemy opłatę konferencyjną w wysokości 50 złotych. W jej ramach zapewniamy catering oraz materiały konferencyjne. Informujemy także, że jeśli będziemy dysponować wystarczającą liczbą tekstów, przygotujemy tom pokonferencyjny.
Prosimy o nadsyłanie uzupełnionych formularzy zgłoszeniowych do 28.04.2017 r. na adres e-mail: doktoranci.ibl.pan@hotmail.com.
Informacje o zakwalifikowaniu referatu otrzymają Państwo 30.04.2017 r.

Z poważaniem
W imieniu Samorządu Doktorantów IBL PAN
Jarosław Bedyniak
Grażyna Łabęcka-Jóźwiakowska

_________________________________________________________________________________________________________________________

PROGRAM KONFERENCJI:

Warszawa, Pałac Staszica, Krakowskie Przedmieście 72, Sala 144

  • Środa, 31 maja

09.30 – 10.00 - Uroczyste otwarcie konferencji

Dyrekcja IBL PAN

Jacek Wójcicki, kierownik studiów doktoranckich IBL PAN

Jan Kordys, Wprowadzenie

10.00 – 11.20 - Sesja pierwsza: Wokół wyznaczników materialności i paradygmatów literackości

Łukasz Gomułka (UO), „Informacja tekstowa” a literatura – rozważania na bazie wybranych pojęć

Rafał Kur (UJ), Pomiędzy logiką a kreatywnością. Czy sztuczna inteligencja wytworzy nowy paradygmat literacki?

Aleksandra Deskur (UAM), Miejsce tekstu w teorii oralności i piśmienności

Jagoda Kryg (UJ), Genologiczne aspekty liberatury

11.20 – 11.40 - Przerwa kawowa

11.40 – 13.00 Sesja druga: Sensonośne / sensotwórcze? Odczytywanie funkcji materialnego w literaturze

Anna Gissel (UG), Współdziałanie pisarza i czytelnika w odkrywaniu znaczeń dzieła literackiego

Karolina Górniak-Prasnal (UJ), Eksperyment typograficzny jako strategia nawiązywania relacji z odbiorcą w tekście awangardowym. Poezja Tymoteusza Karpowicza i Krystyny Miłobędzkiej

Sabina Sosin (UJ), Niekonwencjonalne zabiegi estetyczne zastosowane przez B.S. Johnsona w "Nieszczęsnych" jako powód większego zaangażowania czytelnika w lekturę

Halida Umbarova (UAM), Сechy znaczeniowo walentne znaków napisowych w rosyjskojęzycznym czasopiśmie „Varšavskij Dnevnik” za czasów redaktorstwa N. Golicyna

Dyskusja

13.20 – 14.20 Obiad

14.35 – 15.55 Sesja trzecia: Obrazy, rzeczy i słowa

Klaudia Muca (UJ), Świat tekstu w świecie kreski. Współczesna książka ilustrowana wobec tradycji eksperymentów z materią książki

Hanna Strużyna (UO), Serbska bajka ludowa "Baš-Čelik" w utworach komiksowych twórców

Marta Hekselman (IBL), Wobec materialności „widoków cudzego cierpienia”. Podmioty, ramy i dystanse w badaniach rzecznictwa dnia codziennego

Dorota Jarecka (IBL), „Nie masz imienia”. Pismo obrazów Erny Rosenstein

Dyskusja

  • Czwartek, 1 czerwca

09.00 – 10.20 Sesja pierwsza: Materialność i sensualność a medium

Magda Kaźmierczak (UW), Język jako „rzecz” w twórczości Francisa Ponge’a

Elżbieta Stachowiak (UAM), Alchemia słów: zjawisko synestezji w literaturze

Konrad Niciński (IBL), Paweł Rams (IBL), Nie tylko pdf. Tekst naukowy w przestrzeni Internetu (studium przypadku)

Anna Jakubas (IBL), Multimedialne opowiadanie tematu – wpływ formy na materię i odbiór reportaży Marka Millera

10.20 – 10.40 Przerwa kawowa

10.40 – 12.00 Sesja druga: Materialność i sensualność w literaturze wczesnej nowożytności

Jarosław Bedyniak (IBL), Materialnie, sensualnie, z przymrużeniem oka – Jan Kochanowski o wenie poetyckiej

Aleksandra Bobrowska (UAM), „Szlachetna a piękna Meluzyna”, „ogromna a straszliwa matka”, „niecnotliwy, robaczy naród” – jedna bohaterka, wielość perspektyw

Magdalena Abramczyk (IBL), Świat przedstawiony, świat wyśniony. Górskie impresje Łucji z książąt Giedroyciów Rautenstrauchowej

Andrzej Strużyna (UO), Rękopis znaleziony w Saragossie Jana Potockiego w adaptacji sieciowej

Dyskusja

12.20 – 13.20 Obiad

13.35 – 14.55 Sesja trzecia: Problemy materialności w literaturze XIX-XXI wieku

Katarzyna Pastuszek (UŚ), Zielniki Orzeszkowej

Piotr Misztela (IBL), Materialistyczna interpretacja niematerialnego bytu? Obecność Szatana w Legendach Andrzeja Niemojewskiego

Irmina Szubert (IBL), Teatr głosów – teatr prelogiczny. O mechanizmach dialogu w dramacie "Kukulkan" Miguela Ángela Asturiasa

Joanna Bednarek (UAM), Od-tworzenie materii. Negocjowanie medium rzeczy w prozie Andrzeja Stasiuka

14.55 – 15.15 Przerwa kawowa

15.15 – 16.35 Sesja czwarta: Tekst, jego krytyka i materialna obecność niezapisanego

Tomasz Wojczak, "Pieśni" Jana Kochanowskiego w świetle bibliografii analitycznej. Uwagi o materialności tekstu

Izabela Kotlarska (UAM), Problem autentyczności dziewiętnastowiecznych edycji bajek ludowych na przykładzie Kujaw O. Kolberga

Justyna Koszarska-Szulc (IBL), Autocenzura w obliczu kryzysu. O trzech tekstach Artura Sandauera

Marta Taperek (IBL), Świstki, kwitki i bazgroły. Nietekstowe elementy pamięci w dokumentach kobiecych na przykładzie wybranych rękopisów z zasobu Biblioteki Narodowej w Warszawie

Dyskusja

Zakończenie obrad

Źródło ilustracji: portal pixabay.com; użytkowanie na licencji Creative Commons Public Domain CC0.
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.