Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 02.06.2016 - 03.06.2016
Дата размещения: 12.03.2016

Między słowami. Egodokumenty w perspektywie kulturowej

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Toruń
Организаторы:

Zakład Folklorystyki i Literatury Popularnej Katedra Kulturoznawstwa UMK oraz Koło Naukowe Folklorystów UMK zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową

 

Między słowami. Egodokumenty w perspektywie kulturowej

 

W połowie lat pięćdziesiątych XX wieku Jacob Presser ukuł pojęcie egodokumentu jako tekstu przynależącego do piśmiennictwa sfery prywatnej, wypełnionego przeżyciami, refleksjami, troskami i uczuciami piszącego, tworzonego zwykle w pierwszej osobie. Źródła te, jak i sama metoda ich badania, pozawalają zgłębić m.in. poczucie tożsamości, mentalność i świat wartości zarówno poszczególnych ludzi, jak i całych grup społecznych. Piśmiennictwo przestrzeni prywatnej stało się w ostatnich latach przedmiotem zainteresowania wielu uczonych. Wykorzystując autobiograficzną naturę egodokumentów, organizatorzy konferencji chcą spojrzeć na kulturę społeczności tradycyjnych oraz współczesną kulturę popularną, zarówno tę rodzimą, jak i zagraniczną, wyłaniającą się z samoświadectw (m.in. dzienników, pamiętników, korespondencji, ksiąg rękopiśmiennych, testamentów, ale też dzienników internetowych, blogów, vlogów, itp.). Dobrowolny, prywatny czy – w wypadku internetowych form – prywatnopubliczny charakter egodokumentów pozwala przyjrzeć się życiu intymnemu samego autora, jego zainteresowaniom, postrzeganiu społeczeństwa, rodziny, kraju czy grupy społecznej, odgrywanej w nich roli, ale także stanowi odbicie umysłowości epoki i kultury, w której autorowi przyszło żyć.

Wobec tego mamy zaszczyt zaprosić kulturoznawców, folklorystów, historyków, literaturoznawców, etnologów, muzealników, socjologów oraz wszystkich zainteresowanych, których badania oscylują wokół piśmiennictwa autobiograficznego, do udziału w dyskusji poświęconej zwłaszcza następującym zagadnieniom:

  • światopogląd tradycyjny, współczesna wiedza i myślenie potoczne 
  • systemy wartości,
  • aksjologia,
  • indywidualne interpretacje i oceny świata 
  • „ja” wobec „innych”, rodzina, identyfikacja z grupą
  • milczenie i przemilczanie, autocenzura
  • metodologia pracy z egodokumentami, gatunki samoświadectw, folklor, oral history
  • publiczny, prywatny, półprywatny charakter narracji

Zgłoszenia wraz z propozycją tematu i krótkim abstraktem (do 2000 znaków) należy kierować  pod adres miedzy.slowami.egodokumenty@gmail.com do 15 marca 2016 r.

Opłata konferencyjna wynosi 300 zł.

 

Miejsce konferencji:

Collegium Maius UMK
Fosa Staromiejska 3, Toruń

Информация

Подача заявок для докладчиков до:
15.03.2016 22:30
Дата размещенияСкачать:
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах