Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 09.05.2019 - 11.05.2019 g.12:00
Дата размещения: 08.05.2019

MŁODA POLSKA - DWUDZIESTOLECIE

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Poznań
Организаторы:
Целевые аудитории:
Студенты, аспиранты, Независимые ученые, Доктора

Katedra Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

oraz 

Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

serdecznie zapraszają na zorganizowaną we współpracy obu uniwersytetów w ramach Humanistycznego Konsorcjum Naukowego

konferencję naukową

 

MŁODA POLSKA - DWUDZIESTOLECIE

 

która odbędzie się w dniach 9-11 maja 2019 

na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

czwartek, 9 maja
9.30 – otwarcie konferencji
Hanna Gosk (Uniwersytet Warszawski) Młoda Polska i jej życie po życiu. Zaborowość/postzaborowość – elementy fundacyjne paradygmatu Zmiany w polskiej wersji wielkiego modernizmu
Anna Czabanowska-Wróbel (Uniwersytet Jagielloński) Młoda Polska i „reguły sztuki”. Obraz epoki wobec koncepcji pola literackiego Pierre’a Bourdieu 
Mateusz Antoniuk (Uniwersytet Jagielloński) Modernizm polski: między wyzwoloną wyobraźnią i rygorem konstrukcji (ok. 1900 – ok. 1930)

11.30
Dorota Kielak (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) Między XIX a XX wiekiem – kulturowe obrachunki w latach I wojny światowej
Krzysztof Fiołek (Uniwersytet Jagielloński) Galicyjski modernizm wobec niepodległej Polski, czyli o geopolityce kultury
Katarzyna Sadkowska (Uniwersytet Warszawski) Kazimierz Twardowski a środowiska literacko-artystyczne Lwowa do 1939 roku

15.00
Tomasz Sobieraj (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) Schiller młodopolski
Sabina Brzozowska (Uniwersytet Opolski) Wyspiański – w pułapce ideologii?
Rozalia Wojkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) Witraże Wyspiańskiego w transkrypcjach młodopolskich i awangardowych

17.00

Barbara Sienkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) Rapsody historyczne: Wyspiański i Czyżewski
Radosław Okulicz-Kozaryn (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) Jerzy Jankowski i YEŻY YANKOWSKI. Zerwanie z Młodą Polską przy pomocy ortografii czy futurystyczne kamuflowanie ciągłości?
Iwona Misiak (Instytut Badań Literackich PAN) Młodopolskie chamuły według Juliana Przybosia – o apokaliptycznej tonacji przyjętej z wczesnego modernizmu

piątek, 10 maja
9.00
Katarzyna Kuczyńska-Koschany (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) Recepcja poetycka J. A. Rimbauda jako synapsa Młodej Polski i międzywojnia
Ewa Kołodziejczyk (Instytut Badań Literackich PAN) Liryczna astronomia Leopolda Staffa
Krystyna Zabawa (Akademia Ignatianum) „Sztuka epitetu” i metafory w tomikach Maryli Wolskiej i Beaty Obertyńskiej. Przemiany w poetyce i wizji świata

Anna Pekaniec (Uniwersytet Jagielloński) Pomiędzy znanym a nowym. Młodopolskie echa w liryce Jadwigi Gamskiej-Łempickiej

11.00
Elżbieta Flis-Czerniak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) Zmierzch i brzask epoki. Poznański „Zdrój” w walce o nową sztukę z rzutem oka w przeszłość

Małgorzata Okulicz-Kozaryn (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) Miriam w opiniach formułowanych po 1918 roku
Maciej Urbanowski (Uniwersytet Jagielloński) Władysław Jabłonowski po roku 1918 – kontynuacja/zerwanie

12.30
Katarzyna Szewczyk-Haake (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) Znów powiedzieć „tęsknota” lub znów „żal” powtórzyć? Juwenilia poetyckie Juliana Tuwima: od Młodej Polski po dwudziestolecie (i z powrotem)
Jerzy Borowczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) Koń trojański? O artykułach młodopolskich autorów i recepcji Młodej Polski na łamach „Skamandra” (1920-1922)
Mateusz Bourkane (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) Młodopolskie nawiązania w „Motorach” Emila Zegadłowicza

15.30
Wojciech Gruchała (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie) Tragizm, paradoks i absurd. Franciszek Pik Mirandola doświadcza nowoczesności
Mateusz Skucha (Uniwersytet Jagielloński) Duchessy. O nowelach Marii Jehanne Wielopolskiej
Katarzyna Kościewicz (Uniwersytet w Białymstoku) „Sztuki szkodliwe i wrogie”. Cenzura stalinowska wobec repertuaru scenicznego z pierwszej połowy XX wieku

17.15
Spotkanie poświęcone najnowszej książce Magdaleny Popiel „Świat artysty. Modernistyczne estetyki tworzenia”. Z Autorką rozmawiać będą Katarzyna Kuczyńska-Koschany, Anna Czabanowska-Wróbel, Radosław Okulicz-Kozaryn

sobota, 11 maja
9.30
Marta Barańska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) „Książka przedwczesna”? O zbiorze „W nieskończoność” Marii Czesławy Przewóskiej 
Radosław Sioma (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) Transgresyjny modernizm Jana Lechonia
Wiesław Ratajczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) Żeromski w Dwudziestoleciu.Kontynuacje i zerwania

11.00
Urszula Kowalczuk (Uniwersytet Warszawski) Determinanty rozwoju historiografii literatury w Młodej Polsce i Dwudziestoleciu
Aleksandra Białek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) Pejzaż wewnętrzny w bezdźwiękowych adaptacjach filmowych literatury młodopolskiej
Marcin Jauksz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) Kontrola umysłów a sprawa polska. Kody młodopolskie i awangardowe w „Hiszpance” Łukasza Barczyka

Информация

Адрес:
ul. Fredry 10
Дата размещения:
8 мая 2019; 19:54 (Andrzej Juszczyk)
Дата правки:
8 мая 2019; 19:54 (Andrzej Juszczyk)
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах