Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 28.11.2016 - 29.11.2016
Дата размещения: 30.03.2016

Myśl Myśliwskiego!...

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Katowice

 

Zakład Teorii Literatury Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego UŚ zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową pt. „Myśl Myśliwskiego!…”.

 

Konferencja odbywać się będzie od 28 do 29 listopada 2016 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach .Jej celem jest  namysł nad miejscem Wiesława Myśliwskiego w polskim modernizmie oraz nad relacją powieści i dramatów do innych utworów umieszczanych w „nurcie chłopskim” (np. J. Kawalca, M. Pilota czy T. Nowaka), także pisarzy młodszych pokoleń (np. E. Redlińskiego, Z. Oryszyn czy A. Muszyńskiego). Uczestnicy konferencji spróbują zreinterpretować utwory Myśliwskiego oraz wpisać jego, ciągle niedokończony i zaskakujący również formalnymi rozwiązaniami (np. narracja i gatunkowa specyfikacja „Traktatu o łuskaniu fasoli” czy określanie przez krytykę literacką „Kamienia na kamieniu” jako „jedynej spełnionej epopei chłopskiej”) dorobek w historycznoliteracki porządek. Wśród poruszanych kwestii ma się znaleźć ponadto refleksja nad filmowymi adaptacjami powieści Myśliwskiego i teatralnymi realizacjami jego dramatów, a także namysł nad związkiem twórczości Myśliwskiego z „literaturą małych ojczyzn” oraz świata przedstawionego jego utworów ze sztukami plastycznymi czy dyskursywnymi wypowiedziami autora „Kamienia na kamieniu” (gł. w wywiadach) na temat literatury.

Opłata konferencyjna wynosi 350 zł . Zgłoszenie chęci udziału w konferencji należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: olej2@poczta.onet.pl do końca maja 2016 r.

 

Информация

Подача заявок для докладчиков до:
31.05.2016 21:30
Дата размещенияСкачать:
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах